ISSN  2308-8559 eISSN 2415-8224

Видається з 2011 року.

Проблематика: Висвітлення актуальних проблем та пошук шляхів їх вирішення в економіці, менеджменті, фінансіах, обліку, маркетингу, підприємництві та торгівлі, міжнародних економічних відносинах.

Видавець: Луцький національний технічний університет

Засновник: Луцький національний технічний університет Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: англійська, українська, польська, німецька, російська (змішаними мовами).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 17353-6123 Р від 10.12.2010 р.

Категорії читачів: науковці, науково-педагогічні працівники, викладачі, які публікують оригінальні наукові та професійні статті, огляд статей та досліджень. Інструкції для авторів.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Економічний форум дотримується політики відкритого доступу (open access)Усі статті розміщуються безстроково, відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Про  цей журнал.

Поштова адреса: 43018, м.Луцьк, вул. Львівська, буд. 75

Відповідальний секретар: Кравчук Ірина Миколаївна, доктор філософії, ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Email: irunasm09@gmail.comТелефон: +38 0506222409