АНАЛІЗ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТОРА ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЙОГО РОЗВИТКУ

  • Смолич Д.В. Луцький національний технічний університет
  • Марковський Р.М. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: стратегічне управління, план розвитку, газотранспортна система, природний газ, сланцевий газ, альтернативи розвитку

Анотація

В нинішніх мінливих умовах господарювання, ряду підприємств не легко зайняти свою нішу у сфері робіт, товарів чи послуг. Ще складнішою задачею є втримати свої позиції на ринку, зміцнити їх, чи показати довгострокову позитивну тенденцію зростання. Зміни зовнішнього середовища, політична дестабілізація, слабка економіка, світова пандемія, не визначений рівень соціального захисту населення – це ключові фактори, які впливають на розвиток підприємства нині. Для зменшення ризиків і загроз зовнішнього середовища, а навпаки, використання його можливостей, для розуміння, як реагувати на непередбачувані економічні фактори, як ефективно використовувати свій потенціал, як захистити своє підприємство у конкурентній боротьбі, потрібна система організаційно-економічних заходів для досягнення довгострокових цілей, або стратегія.

З метою зменшення ризиків та загроз зовнішнього середовища, використання його можливостей, ефективного використання свого внутрішнього потенціалу, кожному підприємству необхідний виважений план стратегічного розвитку, сформована системи стратегічного управління для досягнення цілей організації. У статті висвітлено теоретичні засади стратегічного управління підприємством. Проведене детальне аналітичне дослідження ринку природного газу в Україні, що дозволило встановити нинішні тенденції споживання природного газу в Україні. Здійснено аналіз системи стратегічного управління оператора газотранспортної системи України, зокрема систематизовано цілі діючої стратегії та розглянуто напрямки і заходи, щодо їх впровадження.

В статті сформовано пропозиції, щодо удосконалення плану стратегічного розвитку аналізованого підприємства, зважаючи на сучасні умови управлінської діяльності. Розглянуто можливість розробки Олеської та Юзівської газоносних сховищ, видобутку та транспортування сланцевого газу, що може стати перспективною для ГТС України. Проведене прогнозування та аналіз орієнтовної вартості робіт, щодо видобутку скрапленого газу.

Біографії авторів

Смолич Д.В., Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

 

Марковський Р.М., Луцький національний технічний університет

студент

Посилання

1. Strategic Management Shershneva ZE Textbook. 2nd ed., Revised. and ext. K .: KNEU, 2004. 699 s. [in Ukrainian]
2. National Commission for State Regulation of Energy and Utilities / Results of monitoring the functioning of the natural gas market. URL:
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/monitoryng/gas/2020/monitoryng_gaz_I-2020.pdf [in Ukrainian]
3. Bioenergy Association of Ukraine URL: https://bio.ukr.bio/ua/articles/9784/ [in Ukrainian]
4. Wind energy of Ukraine URL: http://uwea.com.ua/uploads/docs/uwea_2018_ua_web.pdf [in Ukrainian]
5. Public report of the Head of the State Agency for Energy Efficiency Development of energy efficiency and "green" energy in Ukraine URL: http://saee.gov.ua/sites/default/files/2018_19_report_07_02_2019.pdf [in Ukrainian]
6. Gas transmission system development plan, Approved by the resolution of the National Commission for Regulation of Economic Competition dated 17.13.2020 3. 619. 148 p. [in Ukrainian]
7. In 2019, gas production in Ukraine decreased by 1.4%. Official website of Naftogaz of Ukraine URL: https: //tsoua.com/pro-nas/misia-bachennya-tsinnosti/ [in Ukrainian]
8. Ukraine can achieve gas independence within ten years / STATE SERVICE OF GEOLOGY AND SUBSTANCES OF UKRAINE / URL: https://www.geo.gov.ua/?s=slate+gas&lang=en[in Ukrainian]
9. Shale gas: both possible and necessary / Vasyl Suyarko, Doctor - Geological and Mineralogical Sciences, Professor, Academician of the Ukrainian Oil and Gas Academy / Economic Truth from 06.02.2013 / URL: https://www. althoughda.com.ua/ columns / 2013/02/6/360309 / [in Ukrainian]
10. The cost of shale gas production in Ukraine will be much higher than in the US / Deputy Director of the Center for Economic Development at the College of Urbanism of the State University of Cleveland, Dr. Irina Lendel./Radio Svoboda from 07.10.2013 URL: /https://www.radiosvoboda .org / a / 25129418.html [in Ukrainian]
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Смолич Д.В., & Марковський Р.М. (2021). АНАЛІЗ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТОРА ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЙОГО РОЗВИТКУ. Економічний форум, 1(1), 3-11. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-1
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ