ПРОДОВОЛЬЧИЙ БАЛАНС ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ ЗАПАС ЯК ІНСТРУМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

  • Герасимчук З.В. Луцький національний технічний університет
  • Гасуха Л.О. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: регіональний страховий запас продовольства, продовольчий баланс, пропозиція та потреба продовольства, інтервенційний фонд

Анотація

У публікації підлягають розгляду питання щодо особливостей застосування регіональних інструментів забезпечення продовольчої безпеки в умовах децентралізації влади. Пропонується власний підхід до формування страхових запасів продовольства в регіоні з метою гарантування продовольчої безпеки – одного з пріоритетних завдань регіональних органів управління в період сучасних трансформаційних процесів. На основі аналізу чинників щодо ситуації на ринку продовольства регіонів України можна констатувати, що причини впливу негативних факторів на рівень продовольчої безпеки мають виражений регіональний характер, тому саме територіальний аспект визначає ключові фактори регіональної політики за допомогою реалізації відповідного механізму продовольчого забезпечення. За єдиної для всіх регіонів мети – забезпечення належного рівня продовольчої безпеки, інструменти її досягнення будуть різними для різних груп регіонів в залежності від того, на якій стадії продовольчого забезпечення за кожним із індикаторів, що характеризує його рівень, перебуває той чи інший регіон. Аналіз споживання основних видів продукції в регіонах України за останні десять років свідчит, що населення споживало лише 66 відсотків раціональної норми м’яса та м’ясопродуктів, 55 – молока, 58 відсотків риби. Із продукції рослинництва недостатнім є споживання плодів, потреба в яких забезпечувалася лише на 60 відсотків. Головне завдання механізму продовольчого забезпечення – урегулювання відносин між учасниками ринку продовольства (виробниками, постачальниками та споживачами) для гарантування належного рівня продовольчого забезпечення населення регіону якісними й доступними за ціною продуктами харчування. Зроблено висновок, що застосування балансового методу дасть змогу не лише визначити відсоток забезпечення внутрішніх потреб власною продукцією, а й виявити шляхи забезпечення фондів споживання за рахунок внутрішніх чи зовнішніх джерел. Формування регіональних страхових запасів продовольства на основі балансового методу допоможе сформувати дієвий механізм продовольчого забезпечення на рівні регіонів в умовах децентралізації влади та передачі повноважень щодо забезпечення продовольчої безпеки із центрального на регіональний рівень.

Біографії авторів

Герасимчук З.В., Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор

 

Гасуха Л.О., Луцький національний технічний університет

Здобувач

 

Посилання

1. Postanova KMU vid 05.12.07 № 1379 «Deyaki pytannya prodovolʹchoyi bezpeky» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 05.12.07 № 1379 "Some issues of food security"] [Elektronnyy resurs] [Electronic resource]. – Rezhym dostupu [Access mode]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
2. Zakonu Ukrayiny vid 04.06.09 № 1447 «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo vdoskonalennya mekhanizmiv derzhavnoho rehulyuvannya rynku silʹsʹkohospodarsʹkoyi produktsiyi» [Law of Ukraine of 04.06.09 № 1447 "On amendments to some laws of Ukraine to improve the mechanisms of state regulation of the market of agricultural products"]. [Elektronnyy resurs] [Electronic resource] – Rezhym dostupu [Access mode]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1447-17 [in Ukrainian].
3. Zakon Ukrayiny vid 24.06.04 № 1877-IV «Pro derzhavnu pidtrymku silʹsʹkoho hospodarstva Ukrayiny» [Law of Ukraine of 24.06.04 № 1877-IV "On state support of agriculture of Ukraine"]. – Rezhym dostupu [Access mode]: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1877-15 [in Ukrainian].
4. Postanova KMU vid 23.06.10 N 503 «Pro zatverdzhennya Poryadku vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti na formuvannya Ahrarnym fondom derzhavnoho interventsiynoho fondu» [Resolution of the Cabinet of Ministers of 23.06.10 N 503 "On approval of the Procedure for the use of funds provided in the state budget for the formation of the State Intervention Fund by the Agrarian Fund "] [Elektronnyy resurs] [Electronic resource]. – Rezhym dostupu [Access mode]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/503-2010-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
5. Zakonu Ukrayiny vid 04.07.02 N 37-IV «Pro zerno ta rynok zerna v Ukrayini» ["On grain and grain market in Ukraine"] [Elektronnyy resurs] [Electronic resource]. – Rezhym dostupu [Access mode]: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/37-15#Text [in Ukrainian].
6. Rishennya Volynsʹkoyi oblasnoyi rady vid 24.05.13 №19/4 «Pro zatverdzhennya Prohramy stvorennya rehionalʹnoho strakhovoho zapasu prodovolʹchoho zerna u Volynsʹkiy oblasti na 2013–2014 ta nastupni marketynhovi periody» [Decision of the Volyn Regional Council dated 24.05.13 №19 / 4 "On approval of the Program for the creation of a regional fund of food grain in the Volyn region for 2013-2014 and subsequent marketing periods"] [Elektronnyy resurs] [Electronic resource]. – Rezhym dostupu [Access mode]: http://volynrada.gov.ua/session/19/4 [in Ukrainian].
7. Rishennya Volynsʹkoyi oblasnoyi rady vid 31.05.13 №19/21 «Pro zatverdzhennya poryadku nadannya i vykorystannya koshtiv oblasnoho byudzhetu na finansuvannya Prohramy stvorennya rehionalʹnoho strakhovoho zapasu prodovolʹchoho zerna u Volynsʹkiy oblasti na 2013–2014 ta nastupni marketynhovi periody» [Decision of the Volyn Regional Council dated 31.05.13 №19 / 21 "On approval of the procedure for providing and using the regional budget to finance the Program of creating a regional fund of food grain in the Volyn region for 2013-2014 and subsequent marketing periods"] [Elektronnyy resurs] [Electronic resource]. – Rezhym dostupu [Access mode]: http://volynrada.gov.ua/session/19/21 [in Ukrainian].
8. Holovne upravlinnya statystyky u Volynsʹkiy oblasti: ofitsiynyy veb-sayt [Main Department of Statistics in the Volyn region. Official website]. Retrieved from: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
9. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny: ofitsiynyy veb-sayt [State Statistics Service of Ukraine: official website]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Герасимчук З.В., & Гасуха Л.О. (2021). ПРОДОВОЛЬЧИЙ БАЛАНС ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ ЗАПАС ЯК ІНСТРУМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ . Економічний форум, 1(1), 43-51. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-6
Розділ
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА