ОЦІНКА НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ І ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ У РЕГІОНІ

  • Косінський П.М. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: поглиблена переробка; переробні виробництва; економічні інструменти; природні ресурси; екологічно чисті виробництва; інноваційне обладнання

Анотація

В статті розглядається питання, що стосується застосування додаткових економічних стимулів як засобів впливу на зниження викидів і відходів переробних виробництв регіону, що працюють на місцевій природно-ресурсній сировині. Визначено фактори, які впливають на викиди шкідливих речовин та відходів у навколишнє природне середовище. Узагальнено «основні проблеми функціонування системи стимулювання поглибленої переробки природних ресурсів еколого-економічного характеру. Виявлено, що у Волинській області спостерігається переважно позитивна тенденція до збільшення масштабів поглибленої переробки природної сировини, а також доцільності збільшувати бюджетні видатки на розвиток сільського, лісового та рибного господарства, адже це дасть позитивний соціально-економічний результат. Вивчено й проаналізовано тенденції стосовно зміни обсягів реалізації промислової продукції та зміни обсягів викиду шкідливих речовин і відходів, на основі показників реальних обсягів реалізації продукції підприємств харчової та деревообробної сфери, дослідження яких показало, що за останнє десятиріччя обсяг реалізованої продукції підприємствами деревообробної та харчової сфер промисловості регіону поступово зростав, при чому обсяг відходів та викидів шкідливих речовини, в наслідок їхньої діяльності, поступово зменшувався, що, зрештою, дає можливість говорити про певний розвиток поглибленої переробки природних деревинних ресурсів і сільськогосподарської сировини у Волинській області. Проведено порівняння показників співвідношення обсягів виробництва (реалізації) продукції підприємствами, що переробляють місцеву природно-ресурсну сировину до суми обсягів відходів виробництва й викиду шкідливих речовин в звітному році із середнім зваженим значенням даного показника за період 2010-2018 рр. Таким чином, коли щорічний показник співвідношення обсягів реалізації продукції підприємствами, до сумарного обсягу відходів виробництва й викиду шкідливих речовин більший за середнє зважене значення, то відпадає потреба у залученні додаткових економічних інструментів зниження обсягів забруднюючих речовин, але, якщо даний показник є меншим за середнє зважене значення, то залучення додаткових економічних інструментів зниження викидів і відходів переробних виробництв у регіоні є просто необхідним. У зв’язку з цим, запропоновано використовувати відповідні фінансово-економічні інструменти заохочувального та карального характеру.

Біографія автора

Косінський П.М., Луцький національний технічний університет

доктор філософії

Асистент кафедри економіки

 

Посилання

1. Dombrovsʹka S. M., Kovrehin V. V., Pomaza-Ponomarenko A. L., Kolyenov O. M. (2017). Derzhavne upravlinnya u sferi bezpeky sotsialʹno-ekoloho-ekonomichnykh system : monohrafiya [State management in the field of security of socio-ecological and economic systems: a monograph]. Kharkiv : NUTSZU [in Ukrainian].
2. Latysheva O. V., Kasʹyanyuk S. V., Kasʹyanyuk O. S. (2018). Analiz rezulʹtatyvnosti vprovadzhennya pryrodookhoronnykh zakhodiv rehionalʹnoho rozvytku Ukrayiny [Analysis of the effectiveness of environmental protection measures for regional development of Ukraine]. Ekonomichnyy visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, 2. 72–78.
3. Terebukh A. A., Ilʹnytsʹka-Hykavchuk H. YA., Makar O. P. (2015). Finansuvannya pryrodookhoronnykh zakhodiv v Ukrayini [Financing of environmental measures in Ukraine]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University, 5. 108–111.
4. Faychuk O. V. (2013). Klyuchova problema finansovoyi pidtrymky innovatsiynykh proektiv – nedoskonalistʹ vitchyznyanoho zakonodavstva [he key problem of financial support of innovative projects is the imperfection of domestic legislation]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economy. Finances. Right, 2. 21–24.
5. Polishchuk V. H. (2010). Perspektyvy podatkovoho stymulyuvannya staloho rozvytku rehioniv Ukrayiny [Prospects for tax incentives for sustainable development of the regions of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava – Еconomy and state, 4. 59–61.
6. Karlin M. I. (2017). Formy finansovoho stymulyuvannya ekolohichnoyi vidpovidalʹnosti biznesu, terytorialʹnykh hromad i hromadyan [Forms of financial incentives for environmental responsibility of business, local communities and citizens.]. Demohrafiya ta sotsialʹna ekonomika – Demography and social economy, 2. 89–99.
7. Neshyk S. S. (2014). Pryntsypy pravovoho zabezpechennya derzhavnoho upravlinnya u sferi ratsionalʹnoho vykorystannya pryrodnykh resursiv [Principles of legal support of public administration in the field of rational use of natural resources]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2. 170–174.
8. 229. Syasʹka O. V. (2013). Analiz zarubizhnoho dosvidu rehulyuvannya protsesiv vodokorystuvannya ta perspektyvy yoho zastosuvannya v Ukrayini [Analysis of foreign experience in regulating water use processes and prospects for its application in Ukraine]. Ekonomichni nauky. Ser. : Ekonomika ta menedzhment – Economic sciences. Ser. : Economics and Management, 10. 213–224.;
9. Kosinsʹkyy P. M. (2020). Ekonomichne stymulyuvannya rozvytku pererobnykh vyrobnytstv na bazi pryrodno-resursnykh kompleksiv Volynsʹkoyi oblasti [Economic Incentives of the Development of Processing Industry on the Basis of Natural Resource Complexes of Volyn Region]. Dis. ... Doctor of Philosophy, specialty 051 Economics. 32.075.001. Lutsʹk [in Ukrainian].
10. Shubalyy O. M., Kosinsʹkyy P. M. (2019). Ekonomichne stymulyuvannya kompleksnoyi pererobky pryrodnykh resursiv u rehioni : monohrafiya [Еconomic stimulation of complex processing of natural resources in the region: monograph]. Lutsʹk : IVV Lutsʹkoho NTU [in Ukrainian].
11. Motylʹ M. I. (2011). Statystychnyy shchorichnyk Volynʹ 2010 [Statistical Yearbook of Volyn 2010]. Lutsʹk : Holovne upravlinnya statystyky u Volynsʹkiy oblasti [in Ukrainian].
12. Naumenkо V. Yu (2015). Statystychnyy shchorichnyk Volynʹ 2014 [Statistical Yearbook of Volyn 2014]. Lutsʹk : Holovne upravlinnya statystyky u Volynsʹkiy oblasti [in Ukrainian].
13. Naumenkо V. Yu (2019). Statystychnyy shchorichnyk Volynʹ 2018 [Statistical Yearbook of Volyn 2018]. Lutsʹk : Holovne upravlinnya statystyky u Volynsʹkiy oblasti [in Ukrainian].
14. Baranyuk L. S. (2019). Promyslovistʹ Volyni 2018 [Industry of Volyn 2018]. Lutsʹk : Holovne upravlinnya statystyky u Volynsʹkiy oblasti [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Косінський П.М. (2021). ОЦІНКА НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ І ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ У РЕГІОНІ. Економічний форум, 1(1), 75-82. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-9
Розділ
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА