ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ

  • Таран С.Ф. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: інноваційне підприємництво, регіональні програми, інструменти розвитку, пріоритетні напрями

Анотація

Стаття присвячена теоретичним засадам формування організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва на рівні регіону. Проаналізовано та визначено основні фактори впливу на стан та розвиток інноваційного підприємництва в регіоні, до яких віднесено: посилення деструктивних впливів на стан та розвиток регіону; нестача кваліфікованих кадрів, задіяних в розвитку інноваційного підприємництва; недосконалість комунікацій між наукою, бізнесом та владою; відсутність єдиного стратегічного бачення розвитку інноваційного підприємництва регіонів держави тощо.

Визначено структурні елементи досліджуваного механізму, до яких віднесено організаційні, інституційні та економічні складові, що формують комплекс важелів управління процесом розвитку інноваційного підприємництва регіону. Систематизовано основні типи стейкхолдерів розвитку інноваційного підприємництва регіону, до яких віднесено органи влади, підприємницькі суб’єкти регіону, інвестори, громадськість, міжнародні стейкхолдери, інститути знань.

З метою більш чіткого визначення переліку інструментів досліджуваного механізму, які відповідають його конкретним стратегічним цілям, сформовано та деталізовано пріоритети регулювання розвитку інноваційного підприємництва регіону. До таких приорітетів віднесено: формування та реалізацію конкурентоспроможних регіональних інноваційних продуктів та послуг; підвищення рівня якості інституційної інфраструктури інноваційного підприємництва регіону; удосконалення інформаційного забезпечення інноваційного підприємництва регіону; організація системи якісної підготовки кваліфікованих фахівців для сфери інноваційного підприємництва; системна детінізація діяльності суб’єктів підприємництва регіону.

Доведено, що регулювання розвитком інноваційного підприємництва регіону здійснюється шляхом визначення і підтримки пріоритетних напрямів як державного та галузевого, так і регіонального та місцевого рівня. Більшість регіонів, шляхом формування і реалізації регіональних стратегій та програм самостійно здійснюють підтримку та розвиток інноваційного підприємництва, виділяють кошти з власних бюджетів на провадження науково-дослідницької діяльності та на впровадження інновацій в регіоні. Крім того, регіони захищають права та інтереси суб’єктів інноваційної діяльності, забезпечують фінансову підтримку виконання інноваційних проектів, стимулюють комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, що кредитують виконання інноваційних проектів; підтримують функціонування і розвиток сучасної інноваційної інфраструктури регіону тощо.

Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва може стати дієвим напрямом соціально-економічного розвитку регіону. Чітке та дієве регулювання процесів розвитку інноваційного підприємництва регіонів передбачає застосування комплексу економічних, організаційних та інституційних заходів, що забезпечують ефективне використання ресурсного потенціалу регіону, реалізацію потенціалу всіх суб’єктів інноваційного підприємництва та збалансування інтересів усіх стейкхолдерів регіону. Визначено, що не існує ідеальної формули для створення оптимальної системи регулювання розвитку інноваційного підприємництва, але реалізація цілеспрямованої, послідовної та добре продуманої регіональної політики у даній сфері дозволяє досягти значних позитивних результатів.

Посилання

1. Bocharova Yu.H. Inkrementalna ta interaktyvna modeli realizatsii stratehii rozvytku innovatsiinoi infrastruktury Ukrainy v umovach hlobalnoi konkurentsii Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. Mekhanizmy efektyvnoho rozvytku prykordonnykh terytorii: zb. Nauk. Prats, 2018. Vyp. 1 (129). p. 138-143 [in Ukrainian].
2. Zhalilo Ya.A. Teoriia ta praktyka formuvannia efektyvnoi ekonomichnoi stratehii derzhavy: monohrafiia. K.: NISD, 2009. 336p. [in Ukrainian].
3. Illiashenka S.M. Problemy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv u tranzytyvnii ekonomitsi: monohrafiia Sumy: Universytetska knyha, 2005. 582p. [in Ukrainian].
4. Kerivnytstvo zi stratehii doslidzhen ta innovatsii dlia smart spetsializatsii neofitsiina adaptovana skorochena versiia. Available at: file:///C:/Users/admin/Downloads/Kerivnitstvo-Smart-Spetsializatsiyi-DG-JRC-skrocheniy-ukr.-pereklad-1-1.pdf [in Ukrainian].
5. Korkuna O.I., Nykyha O.V., Pidvalna O.H. Innovatsiinyi rozvytok iak napriam funktsionuvannia rehionalnych turystychnykh system. Innovatsiina ekonomika. 2020. No.3-4. p. 98-104 [in Ukrainian].
6. Kniazevych A. Formuvannia i funktsionuvannia innovatsiinoi infrastruktury Ukrainy: monohraphiia. Rivne: Volynski oberehy, 2016. 272 p. [in Ukrainian].
7. Krasnokutska N.V. Innovatsiinyi menedzhment: navch. Posibnyk K.: KNEU, 2003. 504 p. [in Ukrainian].
8. Kovalev M., Shanko A. Razvitiie innovatsionnoho potentsiala rehionov Respubliki Belarus. Vestnik assotsiatsii beloruskich bankov. 2007. No.3. p. 13-33 [in Russian].
9. Kuzmin O. Ye., Shotik T.M. Sutnist ta vydy innovatsiinoi struktury. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi Politekhniky, 2008. Available at: http://vlp.com.ua/node/739 [in Ukrainian].
10. Lotariev A.H. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia innovatsiinoi diialnistiu. Visnyk natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zachystu Ukrainy. 2017 No. 1(6). p. 155-164 [in Ukrainian].
11. Moskovchenko A.A. Innovatsionno-informatsionnyi proekt – instrument ekonomitcheskoho razvitiia. Ekonomika i biznes: pozitsiia molodykh uchenuch. Available at: http://www.econ.asu.ru/lib/sborn/ecbus2006/index.html. [in Russian].
12. Rohoza M. Ye., Verhal K. Yu. Stratehichnyi informatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: modeli ta mekhanizmy: monohrafiia Poltava: RVV PUET, 2011. 136p. [in Ukrainian].
13. Parvina T.H. Sut orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu. Available at: http://masters.donntu.edu.ua/2008/fem/parvina/ library/st1.htm [in Ukrainian].
14. Sadovska H. F. Mizhnarodnyi dosvid intehratsii znan v innovatsiinii diialnosti. Ekonomichnyi chasopys-XXI. – 2012. No.2 p. 11-13 [in Ukrainian].
15. Stratehiia rozvytku innovatsii v Ukraini (Vstup). - Available at: /https://www.slideshare.net/ukrinnovate/ss80531956 [in Ukrainian].
16. Tretiak N.M. Faktory formuvannia investytsiinoho klimatu v Ukraini. Finansovyi prostir. 2015. No.3 (11). p. 112-158 [in Ukrainian].
17. Chubukova O.Yu. Rallie N.V. Skladovi innovatsiinoi ekonomiky – osvita, tekhnolohichni uklady, kohnityvni tekhnolohii. Naukovyi visnyk Polissia. 2016. Issue 3 (7). p. 130-133 [in Ukrainian].
18. Yurynets Z.V., Makara O.V. Innovatsiina polityka iak instument pidvyshchennia konkurentnospromozhnosti ekonomiky krainy. Efektyvna ekonomika. 2016. No.2 Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4772 [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Таран С.Ф. (2021). ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ. Економічний форум, 1(1), 93-106. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-11
Розділ
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА