ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

  • Шубалий О.М. Луцький національний технічний університет
  • Гриник І.С. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: фінансове забезпечення, інвестиційна діяльність, капітальні інвестиції, іноземні інвестиції, Північно-Західний регіон

Анотація

У статті вивчено тенденції фінансового забезпечення інвестиційної діяльності у Північно-Західному регіоні України, до якого відносять Волинську та Рівненську адміністративні області, для виявлення проблемних сфер та виділення перспективних напрямів активізації інвестиційної діяльності. Враховуючи низький рівень економічного розвитку цих областей, забезпечення їх зростання вбачається в необхідності залучення додаткових інвестицій, особливо капітального характеру. Для проведення аналізу фінансового забезпечення інвестиційної діяльності основну увагу доцільно зосередити на вивченні показника капітальних інвестицій, адже саме такі вкладення формують базу матеріальних і нематеріальних активів тривалого користування, які становитимуть основу для подальшого економічного розвитку Північно-Західного регіону. За реальними оцінками обсяг капітального інвестування залежить від економічної ситуації в країні та є нестабільним. Протягом аналізованого періоду основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств і організацій. У періоди економічної нестабільності прогнозовано підприємства і організації збільшували частку капітальних інвестицій з власних джерел. Частка фінансування капітальних інвестицій з держаного бюджету була найменшою. Аналіз динаміки капітальних інвестицій в охорону навколишнього природного середовища показав, що основними напрямками інвестування стали очищення зворотних вод та поводження з відходами. Зроблено висновок, що в наступних періодах особливе значення для Північно-Західного регіону має створення сприятливих умов для збільшення капітальних інвестицій як в матеріальні, так і нематеріальні активи, адже вони забезпечать оновлення основного капіталу на інноваційній основі, що дозволить збільшити виробництво конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту продукції на основі залучення потужного природно-ресурсного потенціалу даного марко регіону, що в кінцевому підсумку сприятиме підвищення рівня його соціально-економічного розвитку.

Біографії авторів

Шубалий О.М., Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор

завідувач кафедри економіки

 

Гриник І.С., Луцький національний технічний університет

аспірант кафедри економіки

 

 

Посилання

1. Libanova E.M., Khvesyk M.A. et al. (2017). Sotsialʹno-ekonomichnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny ta yiyi rehioniv: vektory realʹnoho postupu : natsionalʹna dopovidʹ [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions: vectors of real progress: national report]. Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine». Kyiv. 867 p. [in Ukrainian].
2. Yefimenko T.I. et al. (2017). Public Finance of Ukraine: Development and Change Management (Economic Security Issues) [Public Finance of Ukraine: Development and Change Management (Economic Security Problems)]. State educational and scientific establishment “The Academy of Financial Management”. Kyiv. 496 p. [in Ukrainian].
3. Golyan, V. and Zastavnyy, Y. (2020). Finansovo-ekonomichna pidtrymka silʹsʹkoho hospodarstva: spetsyfika orhanichnykh vyrobnytstv [Financial and economic support for agriculture: specifics of organic production], Ahrosvit – Agrosvit. Vol. 4, 27–34. [in Ukrainian].
4. Vaskivska, K., Vaskivskyу, Y., Decyck, O. and Prokopyshak, V. (2018). Finansove zabezpechennya investytsiynoyi diyalʹnosti subʺyektiv pidpryyemnytstva: rehionalʹnyy aspekt [Financial support of investment activity of business entities: regional aspect]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, [Online], vol. 7, Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6444 [in Ukrainian].
5. Vaskivska K., Decyk O., Prokopyshak O. (2017). Finansove zabezpechennya investytsiynoyi diyalʹnosti subʺyektiv pidpryyemnytstva: teoretychnyy aspekt [Financial provider of investment activities of business enterprises: theoretical aspects]. Socio‐economic problems of the modern period of Ukraine. Vol. 3(125), 47-51. [in Ukrainian].
6. Marusyak N.L. (2016). Finansove zabezpechennya investytsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv prykordonnoyi terytoriyi zakhidnoho rehionu v umovakh yevrointehratsiyi [Financial support of investment activity of the enterprises of the frontier territory of the western region in the conditions of European integration]. Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho natsionalʹnoho universytetu: Ekonomika – Scientific Bulletin of Chernivtsi National University: Vol. 773-774. Economy. Vol. 773-774, 146-149. [in Ukrainian].
7. Petrenko L.M. (2018). Osnovni elementy finansovoho zabezpechennya investytsiynoho rozvytku rehionu [The main elements of financial support of investment development of the region]. Pryazovsʹkyy ekonomichnyy visnyk – Priazovsky Economic Bulletin. Vol. 1(6), 142-147. [in Ukrainian].
8. Shubalyi O. M., Kosinskyi P. M. (2019). Ekonomichne stymulyuvannya kompleksnoyi pererobky pryrodnykh resursiv u rehioni [Economic stimulation of complex processing of natural resources in the region]. Lutsk. 218 p. [in Ukrainian].
9. Holovne upravlinnya statystyky u Volynsʹkiy oblasti: ofitsiynyy veb-sayt [Main Department of Statistics in the Volyn region. Official website]. Retrieved from: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
10. Holovne upravlinnya statystyky u Rivnensʹkiy oblasti: ofitsiynyy veb-sayt [Main Department of Statistics in Rivne Region: official website]. Retrieved from: http://www.gusrv.gov.ua [in Ukrainian].
11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny: ofitsiynyy veb-sayt [State Statistics Service of Ukraine: official website]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Шубалий О.М., & Гриник І.С. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ. Економічний форум, 1(1), 107-115. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-12
Розділ
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА