ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ

  • Ліпич Л.Г. Луцький національний технічний університет
  • Хілуха О.А. Львівський університет бізнесу та права
  • Кушнір М.А. Український католицький університет
Ключові слова: інформаційна підтримка, форми інформаційної підтримки, ІТ-система, види інформації, етапи стратегічного вибору, теорій стратегічного вибору

Анотація

У статті зазначено, що з точки зору інформаційної підтримки стратегічного вибору, інформаційне забезпечення полягає у наданні інформаційних даних у встановленому законом порядку, у процесі якого на базі інформаційних систем та із застосуванням принципів, методів, способів, правил, схем та алгоритмів здійснюється пошук інформації, її збір, обробка, нагромадження, зберігання, передача та використання  у обсязі, достатньому для прийняття оптимальних рішень. Обґрунтовано форми інформаційної підтримки на всіх етапах стратегічного вибору із зазначенням конкретних інструментів.

Доведено, що з допомогою ІТ-систем можна реєструвати та обробляти обсяги даних, що генеруються у структурах підприємства. Доступ до інформації є визначальною умовою прийняття раціональних рішень щодо розвитку підприємства. Сукупність отриманої інформації  -  базою знань. Генеровані знання визначають  спосіб поведінки підприємства. Довіра до інформації перетворюється на якість знань, а останні в точність стратегічних рішень.

Біографії авторів

Ліпич Л.Г., Луцький національний технічний університет

д.е.н. , професор,

 

Хілуха О.А., Львівський університет бізнесу та права

к.е.н.,доцент

 

Кушнір М.А., Український католицький університет

к.е.н., доцент

 

Посилання

1.Bytniewski, A. i Hernes, M. (2017). Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju nowych funkcjonalności zintegrowanych systemów zarządzania w ramach koncepcji big management. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Р.54-70.
2. Diatlov Ye.V. Systema informatsiinoho zabezpechennia u sferi zovnishnoekonomichnoi diialnosti: naukovi pohliady shchodo formuvannia ta rozvytku. [The system of information support in the field of foreign economic activity: scientific views on the formation and development.] Ekonomika ta derzhava. 2018. № 1 (100). Р. 99–105.
3.Olszak, C. (2015). Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej – wybrane problemy. Studia Ekono-miczne, Zeszyty Naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 212.P. 110-123.
4. Bojar, W., Rostek, K. i Knopik, L. (2014). Systemy wspomagania decyzji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5. Sopińska, A. (2014). Orientacja strategiczna przedsiębiorstw z sektora MSP w świetle badań. Organizacja i Kierowanie, 1A.Р. 217-228.
6. Turban, E., Volonino, L. i Wood, G. (2013). Information Technology for Management - Advancing Sustainable, Profitable Business Growth (9th Edition). USA: John Wiley & Sons.
7. Verbeke, A. i Tung, V. (2013). The Future of Stakeholder Management Theory: A Temporal Perspective, Journal of Busines Ethics, 112, 529-543. doi: 10.1007/s10551-012-1276-8.
8. Kenworthy, T. P. i Verbeke, A. (2015). The future of strategic management research: Assessing the quality of theory borrowing. European Management Journal, 33(3), 179-190. doi: 10.1016/j.emj.2015.03.007.
9. Porter Michael E. Millar Victor A. (1985). How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review. July- August. P. 149-152.
10. 11.McAfee, A. i Brynjolfsson, E. (2017). Biznesowy wymiar sztucznej inteligencji. Harvard Business Review Polska. Р.178-179.
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., & Кушнір М.А. (2021). ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ. Економічний форум, 1(1), 134-141. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-16
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ