ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  • Абрамова І.О. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: банківський менеджмент, принципи банківського менеджменту, наукові підходи, функції управління банком

Анотація

У статті на основі проведеного аналітичного дослідження з використанням методу синтезу сформовано теоретичні  підходи до трактування поняття «банківський менеджмент» з точки зору дискусійних аспектів в частині дефініції, принципів та функцій.

За результатами проведеного дослідження теоретичних аспектів банківського менеджменту систематизовано наукові підходи до формування поняття «банківський менеджмент», зокрема: системний, маркетинговий, ситуаційний, функціональний, процесний, нормативний та адміністративний  підходи. Визначено елементи банківського менеджменту з точки зору об`єкта та  суб`єкта. 

Обгрунтовано, що ефективність реалізації банківського менеджменту  залежить від комплексності сформованих принципів та реалізації загальних функцій банківського менеджменту, що  сприятиме швидкому досягненню цілей з мінімальними затратами усіх ресурсів. Відповідно у статті виокремлено зальні функції банківського менеджменту та сформовано принципи реалізації механізму банківського менеджменту.

Біографія автора

Абрамова І.О., Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

 

Посилання

1. V. V. Krasnova, B.O. Zhniakin (2004) Finansovyi menedzhment pidpryiemstva : navch. posibnyk. Donetsk : Don-NU. 217 p. [in Ukrainian].
2. Ye. H. Riasnykh (2010) Osnovy finansovoho menedzhmentu: navch. posibnyk. K. : Akademvydav. 336 p. [in Ukrainian].
3. M. Zh. Dovhan (2012) Bankivskyi menedzhment: navch.-metod. kompleks. Ternopil : TNEU. 105 p. [in Ukrainian].
4. O. A. Kryklii, N. H. Maslak, O. M. Pozhar (2011) Bankivskyi menedzhment: pytannia teorii ta praktyky : monohrafiia. Sumy : DVNZ “UABS NBU. 152 p. [in Ukrainian].
5. Bankivskyi menedzhment : Navchalnyi posibnyk (2002) O. A. Kyrychenko ta in. K. : Znannia-Pres. 438 p.
6. I. H. Sokyrynska, T. O. Zhuravlova T.O. (2016) Finansovyi menedzhment u banku : navchalnyi posibnyk. Dnipropetrovsk : Porohy. 192 p. [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Абрамова І.О. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Економічний форум, 1(1), 160-166. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-20
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ