ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • Захарченко В.І. Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: кредит, кредитна система, банківська система, кредитна реформа, теорія кредиту (натуралістична, капіталотворча), фінансовий капітал, фінансовий ринок, ринок капіталу

Анотація

У статті показано, що для створення принципово нової за структурою і змістом кредитої системи України необхідно використати практично орієнтовані положення базових теорій кредиту – натуралістичної та капіталотворчої. Відповідно, метою статті є виокремлення тих положень кредитних теорій, які в нинішніх умовах можуть скласти теоретичне підгрунтя для успішного проведення в Україні кредитої реформи.

Відмічено, що в рамках натуралістичної теорії практичне значення мають такі її положення: класичної політичної економії – позичкового процента в контексті його впливу на динаміку інвестицій та рівень інфляції; банківської школи – доцільності «вкидання» в стагнуючу економіку додаткових інвестиційних грошей; неокласики – небезпеки відриву фінансового сектору економіки від реального та важливості зміцнення депозитної бази банків.

Наведено положення марксистської теорії кредиту, яка займає проміжне положення між натуралістичною й капіталотворчою теоріями, важливі в контексті створення в Україні повноцінного ринку цінних паперів та формування фінансово-промислових груп.

Підкреслено, що в рамках капіталотворчої теорії конструктивними є такі положення: «системи Ло» – контролю центральним банком емісії кредитних грошей; теорії банківського кредиту Г. Маклеода – ролі банків в національній економіці; манчестерської школи політичної економії –  переливу капіталу із менш дохідних галузей у більш дохідні; теорії економічного розвитку Й. Шумпетера – ролі кредиту у фінансування інновацій; теорії ринкової кон’юнктури М. Туган-Барановського – нагромадження фінансового капіталу на різних стадіях економічного циклу; теорії кон’юнктури Л. Гана – підтримання її на основі кредитної експансії; теорії промислових циклів А. Пігу – розподілу капіталу між галузями на основі інвестиційних ризиків; кейнсіанської теорії – кредитної експансії держави в кризові періоди та боротьби зі спекуляціями на фінансовому ринку; теорії портфельних інфестицій – їх диверсифікації та гарантування вкладень.

У статті зроблено висновок, що хоча вчені по-різному визначають ступінь впливу фінансового ринку на економічний розвиток в Україні його слід трансформувати таким чином, щоб підпорядкувати завданням розвитку реального сектору економіки, зокрема неоіндустріалізації країни.

Біографія автора

Захарченко В.І. , Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор

Посилання

1. Kryvenko, L. V., ed. (2010). Hroshovo-kredytni zasoby rehuliuvannia ekonomiky: monohrafiia [Monetary means of regulating the economy: a monograph]. Sumy: DVNZ «UABS NBU», 210 p. [in Ukrainian].
2. Lysenko, Yu. H., Zherlitsyna, D. M., ed. (2017). Modernizatsiia finansovykh system: metodolohiia ta instrumenty upravlinnia [Modernization of financial systems: methodology and management tools]. Poltava: PUET, 348 p. [in Ukrainian].
3. Soto Uerta de. (2008). Dengi, bankovskij kredit i ekonomicheskie czikly [Money, bank loans and business cycles]. Chelyabinsk: Soczium, 663 p. [in Russian].
4. Khmeliarchuk, M. I. (2009). Vnesok ukrainskykh vchenykh u rozvytok teorii kredytu [The contribution of Ukrainian scientists to the development of credit theory]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 19.7, pp. 295–305 [in Ukrainian].
5. Nikolaieva, A. M. (2018). Makroekonomichne znachennia finansovoho rynku u systemi finansovoho zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy [Macroeconomic significance of the financial market in the system of financial support of socio-economic development of the countr]. Ekonomichnyi forum, no. 2. pp. 304–309 [in Ukrainian].
6. Shumpeter, J. A. (2008). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Economic development theory]. Moscow: Direktmedia Pablishing, 401 p. [in Russian].
7. Tugan-Baranovskij, M. I. (2017). Osnovy politicheskoj ekonomii [Foundations of Political Economy]. Petrograd: Pravo, 540 p. [in Russian].
8. Sokolov, B. I., Toprover, I. V. (2007). Kapitalotvorcheskie teorii kredita (2-ya polovina XIX – KhKh v.) [Capital creation theories of credit (2nd half of the 19th - 20th centuries)]. Problemy sovremennoj ekonomiki, no. 1 (21). Available at: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1286 [in Russian].
9. Danylyshyn, B. M., Bohdan, I. I., Bohdan, T. P. (2020). Modernizatsiia monetarnoi polityky Ukrainy v konteksti stabilizatsii ekonomiky ta postkryzovoho zrostannia [Modernization of Ukraine's monetary policy in the context of economic stabilization and post-crisis growth]. Ekonomika Ukrainy, no. 6, pp. 3–19. [in Ukrainian].
10. Keins, Dzh. M. (2008). Obshchaia teoryia zaniatosty, protsenta y deneh [General theory of employment, interest and money]. Moscow: Dyrektmedya Pablyshynh, 401 p. [in Russian].
11. Levine, R. (2004). Finance and Growth: Theory and Evidence. NBER Working Papers from National Bureau of Economic Research, Inc, # 10766, September. Available at: https://econpapers.repec.org/paper/nbrnberwo/10766.htm
12. Stolbov, M. I. (2008). Finansovyj rynok i ekonomicheskij rost: kontury problemy [Financial market and economic growth: outlines of the problem]. Moscow: Nauchnaya kniga, 201 p. [in Russian].
13. Lucas, R. E. (1988) On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, July, vol. 22 (1), pp. 3–42. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304393288901687
14. Zvieriakov, M. I., Zherdetska, L. V. (2017). Bankivskyi ta realnyi sektory ekonomiky Ukrainy: otsinka vzaiemozviazkiv i determinant rozvytku [Banking and real sectors of the economy of Ukraine: assessment of relationships and determinants of development]. Ekonomika Ukrainy, no. 10, pp. 31–48 [in Ukrainian].
15. Leiashvili, P. (2017). Pravda i lozh` o bankakh, den`gakh i kredite. Tbilisi: SIAKhLE, 76 p. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/211626922.pdf [in Russian].
16. Odinczova, A. (2008). Franczuzskie regulyaczionisty o finansovoj dominante sovremennoj ekonomiki [French regulationists on the financial dominant of the modern economy]. Voprosy ekonomiki, no. 12, pp. 46–59 [in Russian].
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Захарченко В.І. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Економічний форум, 1(1), 166-175. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-21
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ