СТАГНАЦІЯ БІРЖОВОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ: ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ?

  • Кривов’язюк І.В. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: біржовий ринок, стагнація, цінні папери, біржова торгівля, контракти з цінними паперами, тенденції розвитку біржової торгівлі, Україна

Анотація

 

Луцький національний технічний університет

 

В статті на основі результатів порівняльного аналізу динамізму розвитку ринку цінних паперів України та його ключової складової – біржового ринку, уточнено тенденції та визначено напрями її подальшого розвитку. Підкреслено роль біржового ринку цінних паперів у розвитку економіки країни з позицій його впливу на різні сфери діяльності та функціонального призначення. За результатами критичного аналізу наукових праць економістів і фінансистів сучасності у сфері вивчення проблем функціонування фондових ринків країн уточнено коло питань, які заслуговують першочергової уваги з позицій виявлення проблемного характеру їх розвитку та активізації біржової діяльності. Розкрито причини низьхідної динаміки та стагнації розвитку ринку цінних паперів України з позиції міжнародної онлайн-платформи Trading Economics в період 2010-2020 рр. Визначено тенденції зміни обсягів біржової торгівлі на ринку цінних паперів України порівняно з динамікою ВВП шляхом розрахунку часткового показника впливовості на його динаміку в період 2015-2020 рр. Наведені порівняльні дані обсягів біржової та позабіржової торгівлі на ринку цінних паперів України виявили тенденцію зміни акцентів торгівлі з позабіржового ринку на організовані ринки цінних паперів. Встановлено, що сучасний біржовий ринок цінних паперів України тяжіє до поліцентричної моделі, основу якої становлять ФБ “Перспектива” та ФБ “ПФТС”, на які у досліджуваному періоді припадає 91,94-99,67% біржового обороту, що вказує на процеси консолідації торгівлі цінними паперами на такому ринку. Аналіз ситуації на біржовому ринку цінних паперів України в період поширення COVID-19 (січень-вересень 2020 р.) виявив, що у досліджуваному періоді порівняно з аналогічним періодом 2019 р. обсяги торгівлі зросли на 3,14%, і це вказує на відсутність впливу пандемії на динаміку розгортання біржової торгівлі фондовими цінностями. Разом з тим, причиною таких змін можна вважати й значне попереднє падіння вітчизняного біржового ринку та його поступове відновлення, яке мало б швидші темпи зростання, якби не вплив поширення COVID-19. Також слід відзначити низьку активність біржовиків на первинному ринку цінних паперів, та відносно високу на вторинному ринку, де предметом торгів найчастіше виступали ОВДП, а торгівля була поширена на спотовому ринку. Вихід зі стану стагнації є можливим за умов, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде дотримуватись Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року, світовий фінансовий ринок буде позбавлений потрясінь, аналогічних лютого-березня 2020 р., матиме місце консолідований розвиток фінансово-інвестиційного, організаційно-правового та соціально значимого забезпечення біржової діяльності країни.

Біографія автора

Кривов’язюк І.В. , Луцький національний технічний університет

к.е.н., професор

Професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

 

Посилання

1. Dehtyar'ova N.V., Leonov D.A., Sichevlyuk V.A. Fondovyy rynok v Ukrayini : navch. posibnyk; za zah. red. Leonova D.A. Kyyiv : UIRFR, 2015. 600 р. [in Ukrainian].
2. Kalivoshko O.M. Otsinka funktsionuvannya fondovykh birzh, yak elementa infrastruktury finansovo-kredytnoho rynku Ukrayiny. Efektyvna ekonomika, 2019, no. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6960. doi: 10.32702/2307-2105-2019.3.46
3. Kornelyuk O.A., Khirova V.Yu. Osoblyvosti prohnozuvannya suchasnykh birzhovykh kryz. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, 2020, no. 38, рр. 12-17 [in Ukrainian].
4. Mel'nyk O.I., Kapitan I.M. Suchasni tendentsiyi rozvytku fondovoho rynku Ukrayiny. Efektyvna ekonomika, 2019, no. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7462. doi: 10.32702/2307-2105-2019.11.58
5. Pavlov V.I., Kryvov"yazyuk I.V. Pryvatyzatsiya derzhavnykh pidpryyemstv. Luts'k, Nadstyr"ya, 1998. 180 р. [in Ukrainian].
6. Pavlov V.I., Kryvov"yazyuk I.V. Rynok tsinnykh paperiv v umovakh pryvatyzatsiyi: rehional'nyy aspekt. Luts'k, Nadstyr"ya, 2002. 160 р. [in Ukrainian].
7. Pavlov V.I, Pylypenko I.I., Kryvov"yazyuk I.V. Tsinni papery v Ukrayini. Vydannya 2-he, dopovnene. Kyyiv, Kondor, 2009. 400 р. [in Ukrainian].
8. Pyekhota A.V. Birzhova torhivlya yak priorytetnyy napryam modernizatsiyi rynku tsinnykh paperiv Ukrayiny. BIZNESINFORM, 2018, no. 7, рр. 216-220 [in Ukrainian].
9. Ryeznik N.P., Ostapchuk A.D. Birzhovyy fondovyy rynok: stan ta perspektyvy rozvytku v Ukrayini. Ukrayins'kyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky, 2018, Tom 3, no. 4, рр. 62–66 [in Ukrainian].
10. Tretyakova O.V., Kharabara V.M., Hreshko R.I. Fondovyy rynok Ukrayiny: osoblyvosti funktsionuvannya v suchasnykh umovakh. Ekonomika ta derzhava, 2020, no. 5, рр. 103–107 [in Ukrainian].
11. Fondovyy rynok: u 2 kn. Kn. 1 / V.D. Bazylevych, V.M. Shelud'ko, V.V. Virchenko ta in.; za red. V.D. Bazylevycha; Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyyiv, Znannya, 2015. 621 р. [in Ukrainian].
12. Shtefan L.B., Matsedons'ka N.V. Tendentsiyi rozvytku birzhovoho rynku tsinnykh paperiv v Ukrayini. Infrastruktura rynku, 2020, Vypusk 42, рр. 338-345 [in Ukrainian].
13. Ukraine Stock Market. Available at: https://tradingeconomics.com/ukraine/stock-market (accessed 02.12.2020) [in Ukrainian].
14. Valovyy vnutrishniy produkt za 2015-2020 / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 14.12.2020) [in Ukrainian].
15. Zvity Natsional'noyi komisiyi z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku Ukrayiny za 2015-2019 / Natsional'na komisiya z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku Ukrayiny. Ofitsiynyy veb-sayt. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/about-us/annual-reports/ (accessed 14.12.2020) [in Ukrainian].
16. Analiz rynku. Informatsiyni dovidky shchodo rozvytku fondovoho rynku Ukrayiny protyahom 2015-2020 / Natsional'na komisiya z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku Ukrayiny. Ofitsiynyy veb-sayt. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (data zvernennya: 12.12.2020) [in Ukrainian].
17. Stratehiya rozvytku finansovoho sektoru Ukrayiny do 2025 roku. Rishennya NBU #1010-rsh vid 26.12.2019 Available at: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy (accessed 14.12.2020) [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Кривов’язюк І.В. (2021). СТАГНАЦІЯ БІРЖОВОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ: ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ?. Економічний форум, 1(1), 176-183. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-22
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ