ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА

  • Сушик І.В. Луцький національний технічний університет
  • Сушик О.Г. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: корпоративна культура, управлінська компетентність, управлінська культура, менеджер освіти

Анотація

Освітня інституція України переживає нелегкі часи. Особливо це стосується закладів професійно-технічної освіти, які в переважній своїй більшості лише стають на шлях оновлення. Реформування професійно-технічної освіти відбувається повільно. Ця освітянська ланка ще не посіла належного місця у загальному процесі перебудови суспільного виробництва і відтворення трудових ресурсів країни, хоча й має такий потенціал. Трансформацію професійно-технічної освіти сучасні фахівці розглядають комплексно, як філософську, соціально-економічну та педагогічну проблему. Традиційна модель професійно-технічної освіти, заснована на радянській спадщині жорсткої централізації та управління, вичерпала себе і потребує оновлення та модернізації.

Затребуваність на випускників професійних (професійно-технічних) училищ в Україні щороку зростає. Однак держава не в змозі справитися з проблемою налагодження роботи цих закладів через економічні, фінансові та ряд інших причин, що накопичилися за роки. Зміни сучасного суспільства, в тому числі в освітній сфері, вимагають керівників нового рівня.

Актуальності набуває управлінська компетентність керівника щодо формування корпоративної культури організації. Доведено, що робота злагодженої команди є більш ефективною, ніж індивідуалізована праця, навіть високопрофесійна. Великі компанії, які стали світовими лідерами, вже давно відчули взаємозв’язок продуктивності праці від духовного й психологічної комфорту, ступеню єдності та спільності працівників. Корпоративна культура є стратегічним маркетинговим ресурсом, ефективним інструментом управління в руках керівника. Практика роботи багатьох організацій засвідчує, що ділова єдність залежить безпосередньо від духу та атмосфери, яка створюється в організації.

Новий компетентнісний підхід, за яким працюють університети Європи з кінця ХХ ст. та активно впроваджується в Україні, вимагає підготовки особистості керівника, котрий в майбутньому володітиме не лише сумою знань, вмінь і навичок, а зможе діяти, приймати рішення в нестандартних ситуаціях. Важлива психологічна готовність керівника, уміння підготувати колектив до роботи в умовах соціальних та освітніх трансформацій.

Біографії авторів

Сушик І.В. , Луцький національний технічний університет

к. іст. н., доцент

 

Сушик О.Г. , Луцький національний технічний університет

к. пед. н., доцент

 

Посилання

1. Karamushka L. M. Psykhologhija pidghotovky majbutnikh menedzheriv do upravlinnja zminamy v orghanizaciji : monoghrafija / L. M. Karamushka, M. V. Moskaljov. – K. ; Ljviv : Spodom, 2011. – 216 s.
2. Bondarchuk O. I. Tekhnologhija rozvytku psykhologhichnoji ghotovnosti kerivnykiv zakladiv osvity do dijaljnosti v umovakh socialjnykh transformacij / O. I. Bondarchuk // Pisljadyplomna osvita v Ukrajini. – 2018. – # 1 – S. 84–87.
3. Goulman D. Emocijnyj intelekt/ Daniel Goulman; per. z anghl. S.-L.Ghumecjkoji. –Kh.: Vivat, 2019. – 512 s.
4. Jastochkina I. A. Profesijna, socialjna ta emocijna kompetentnosti fakhivcja socialjnoji sfery: sutnistj ta porivnjaljnyj analiz / I.A. Jastochkina // Naukovyj chasopys Nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni M.P. Draghomanova. Serija 11. Socialjna robota. Socialjna pedaghoghika. – 2016. – Vyp. 22. – S. 192–198.
5. Zarycjka V. V. Teoretyko-metodologhichni osnovy rozvytku emocijnogho intelektu u konteksti profesijnoji pidghotovky: monoghrafija / V. V. Zarycjka ; Klasych. pryvat. un-t. – Zaporizhzhja : Vyd-vo KPU, 2010. – 304 s.
6. Breus Ju. V. Emocijnyj intelekt jak chynnyk profesijnogho stanovlennja majbutnikh fakhivciv socionomichnykh profesij u vyshhykh navchaljnykh zakladakh : avtoref. dysertaciji ... kand. psykhol. nauk: 19.00.07 / Ju. V. Breus ; Kyjiv. un-t im. B. Ghrinchenka. – Kyjiv, 2015. – 20 s.
7. Upravlinnja rozvytkom profesijno-tekhnichnoji osvity v suchasnykh umovakh: teorija i praktyka : monoghrafija / [Gh.V. Jeljnykova [ta in.]; za red. V.I. Svystun. – K. : «NVP Polighrafservis», 2014. – 338 s
8. Profesijnyj rozvytok personalu pidpryjemstv u krajinakh Jevropejsjkogho Sojuzu: posibnyk / L. P. Pukhovsjka, A. O. Vornachev, S. O. Leu ; za nauk. red. L. P. Pukhovsjkoji. – Kyjiv: IPTO NAPNU. 2015. – 176 s.
9. Nakonechna, N. V. Psykhologhichni umovy rozvytku korporatyvnoji kuljtury vyshhogho navchaljnogho zakladu pryvatnoji formy vlasnosti [Tekst] : avtoreferat dys. ...kand. psykhol. nauk : 19.00.10 / Nakonechna N. V. – Kyjiv : VNZ «U-t ekonomiky ta prava «Krok», 2016. – 20 s.
10. Hofstede G. Cultures and Organizations [Text]/G.Hofstede. – London: Harper Cjllins Business, 1991. – P.3–5.
11. Shejn Э. Kh. Orghanyzacyonnaja kuljtura y lyderstvo / Э.Kh. Shejn; [per. s anghl.]; pod red. V.A. Spyvaka. – SPb.: Pyter, 2002. – 336 s.
12. Palekha Ju. I. Kljuchi do uspikhu, abo Orghanizacijna ta upravlinsjka kuljtury: navch. posib. / Ju. I. Palekha. – 2-ghe vyd. dop. – K.: Vyd-vo Jevrop. un-tu, 2002. – 337 s.
13. Marmaza O.I. Menedzhment osvitnjoji orghanizaciji / O. I. Marmaza. – Kh.: TOV «Shhedra sadyba», 2017. – 126 s.
14. Psykhofiziologhichne zabezpechennja stanovlennja fakhivcja u profesijakh typu «ljudyna-ljudyna» : monoghrafija / Za red. O.M. Kokuna. – Kirovoghrad : Imeks-LTD, 2013. – 266 s.
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Сушик І.В., & Сушик О.Г. (2021). ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА. Економічний форум, 1(1), 193-199. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-24
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА