ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

  • Дем’янчук М.А. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Ключові слова: передумови, розвиток, морський та річковий транспорт, конкурентні переваги, перевезення вантажів, пропускна спроможність, вантажопотік, рівень завантаженості, смарт порт, цифровий транспортний коридор

Анотація

Розвиток вітчизняної системи водного транспорту та її інфраструктури у сучасних умовах розвитку економіки України характеризуються посиленням інтеграційних процесів у світову економічну систему, що здатна забезпечити підвищення інвестиційної привабливості країни через нарощення транспортних потоків, конкурентоспроможності, скорочення термінів доставки вантажів тощо та матиме мультиплікативний ефект і на інші сфери економічної діяльності. Тому роботу направлено на визначення передумов реалізації конкурентних переваг водного транспорту України. На основі аналізу перевезень вантажів за видами транспорту встановлено кардинальний перерозподіл структури перевезень вантажів у сторону залізничних. Частина вантажних перевезень здійснюється водним транспортом України, враховуючи перевезення морським та річковим видами транспорту. На відміну від країн Європейського союзу, в Україні внутрішніми водними шляхами вантажі, зокрема будівельні, різна руда, хлібні види вантажів, різні метали тощо, транспортуються переважно каботажними перевезеннями. В низці країн Європейського союзу, зокрема у Нідерландах, Німеччині і Бельгії, спостерігається виразна взаємозалежність між обсягами перевезення вантажів та промисловістю, яка формує переважну вантажну базу. Внутрішні водні шляхи Європи типізовані, на яких використовуються уніфіковані баржі, вантажопідйомність яких залежить від глибини. Масштабне використання потенціалу внутрішніх водних шляхів Європи враховує високі показників екологічної стійкості та енергоефективності, підтримуючи безпеку клімату та навколишнього середовища. Морська транспортна система України представлена 13 морськими портами, проте рівень їхньої завантаженості знаходиться нижче 50% значення у той час, коли відбувається розвиток трансконтинентальних морських маршрутів із великою кількістю інтеграційних точок на своєму шляху. Країнами Європи, що мають вихід к морю, зокрема Нідерланди, Італія, Іспанія, Об’єднане Королівство, забезпечується переважний вантажопотік. Тому для участі морських портів України у реалізації перевезень транс’європейськими та трансконтинентальними маршрутами першочерговим завданням виступає підвищення конкурентоспроможності через вирішення проблем не тільки заходу до портів великогабаритних суден, а й шляхом вирішення врегулювання нормативно-правового, технологічно-інформаційного та економіко-екологічного забезпечення, зокрема за допомогою впровадження концепції «розумного порту», яка є головним трендом в трансформації та цифровізації портів світу та передбачає об'єднання всіх учасників глобального ланцюга поставок у єдину взаємопов’язану мережу на основі цифрової платформи із тестуванням штучного інтелекту. 

Біографія автора

Дем’янчук М.А., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

д.е.н., доцент

 

Посилання

1. On the Goals of Sustainable Development of Ukraine until 2030: Decree of the President of Ukraine from 30.09.2019 No 722/2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
2. On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 30.05.2018 No 430-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
3. On approval of the Strategy for the development of seaports of Ukraine for the period up to 2038 Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 11.07.2013 No 548-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80#Text (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
4. On inland water transport: Law of Ukraine from 03.12.2020 No 1054-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1054-20#Text (дата звернення 26.02.2021) [in Ukrainian]
5. Metelenko N.H., Shmyhol N.M. Legislative regulation and management of quality of the transport system of Ukraine. Pryazovskyi economic herald, 2018, vol. 3(08), pp. 25–29. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/3_08_uk/7.pdf (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
6. Maslii N. Implementation of regulatory and legal support for multimodal transportation at the national and international levels. Black sea economic studies, 2020, vol. 51, pp. 52–55. doi: https://doi. org/10. 32843/bses. 51-8. [in Ukrainian]
7. Kasych А. О. Water resources of ukraine as a basis for ensuring sustainable development of the transport complex. Efektyvna ekonomika, 2018, No 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/9.pdf (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
8. Burkinskyi В., Stepanova К. National Maritime Interests of Ukraine in the Black Sea-Azov Basin. Economics. Ecology. Socium, 2017, vol. 1 (1), pp. 12–23. Available at: http://ees-journal.com/index.php/journal/article/view/37/12 (accessed 26.02.2021).
9. Ilchenko S. V. Public management of national markets of transport services: status and principles of formation. Science and education : trends and prospects, 2018, pp. 38–47 Available at: http://conferencii.com/files/archive/2018-02.pdf (accessed 26.02.2021).
10. Maslii N., Mamunenko M. Current problems of the development of inland water transport of Ukraine. Abstracts І International scientific-practical conference “Economic and business administration development:scientific currencies and solutions”. Kiev, 2020, pp. 283–285.
11. Dubovik N. V. Assessment of the competitiveness of service enterprises in maritime transport. Development of methods of management of transport, 2012, No 4 (41), pp. 166–185 [in Ukrainian]
12. Karpenko O. O., Prodchenko H. Iu. (2012). Analysis of transit transportation of goods through the sea merchant ports of Ukraine. Water transport, 2012, vol. 3, pp. 123–128 [in Ukrainian]
13. Kіbіk O.M., Zhihareva V.V. Formation of competitive advantages of the enterprises of maritime transport in Ukraine. Economic innovation, 2011, vol. 45, pp. 97–103 [in Ukrainian]
14. Roshchіna N. V., Shiryaeva L. V., Afanaseva O. K. Actual problems of formation of a competitive policy of Ukraine's sea trade ports. Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 2009, vol. 657, pp. 443–449 [in Ukrainian]
15. Cherednichenko V. V. (2013). The main factors of competitiveness of Ukrainian ports in the context of globalization. Efektivna ekonomіka, 2013, No 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2427 (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
16. State Statistics Service of Ukraine. Statistical information. Transport. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
17. Customs Code of Ukraine: Law of Ukraine from 13.03.2012 No 4495-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
18. State Maritime and River Transport Service of Ukraine. State Ship Register of Ukraine. Available at: https://marad.gov.ua/ua/poslugi/derzhavnij-sudnovij-reyestr-ukrayini (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
19. Administration of seaports of Ukraine. Presentation materials. Available at: http://www.uspa.gov.ua/pro-pidpriemstvo/firmova-grafika-ta-reklamni-materiali-prezentatsiji (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
20. List of inland waterways belonging to the category of navigable: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 12.06.1996 No 640. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-96-%D0%BF#Text (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
21. Eurostat. Transport – Overview. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ transport/overview (accessed 26.02.2021)
22. Administration of seaports of Ukraine. Register of seaports. Available at: http://www.uspa.gov.ua/reestr-morskikh-portiv (accessed 26.02.2021) [in Ukrainian]
Опубліковано
2021-06-11
Як цитувати
Дем’янчук М.А. (2021). ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. Економічний форум, 1(2), 3-12. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-1
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ