ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

  • Погуляйко Ю.М. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, інвестиційно-інноваційне забезпечення, децентралізація, об’єднані територіальні громади.

Анотація

У статті розкрито передумови нарощення інвестиційно-інноваційного забезпечення регіону в умовах децентралізаційних змін. На основі аналізу кращих практик українських міст у нарощенні інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку регіону виокремлено умови нарощення регіонами ресурсної бази інвестицій в умовах децентралізації. Зокрема, до глобальних умов віднесено: актуальність законодавчих норм про інвестиційну діяльність та юридичну відповідальність за їх порушення; взаємну відповідальність задіяних в інвестиційному процесі суб’єктів; дотримання прав та свобод інвестора, розширення форм змішаного фінансування інвестпроектів тощо. Залучення достатнього розміру інвестицій для розвитку інноваційної сфери території передбачає ряд кроків: створення територіальних агенцій економічного розвитку; бенчмаркінг території; розробка інвестиційного паспорта, інвестиційного веб-порталу регіону, стандартних процедур роботи з інвесторами тощо; розробка інвестиційних порталів територій з інтерактивними онлайн-картами інвестоб’єктів та територіальної стратегії залучення інвестицій; облік та аналіз потенційних об’єктів для інвестування, людського потенціалу, логістики та суміжного бізнесу в регіоні; визначення пріоритетних сфер у регіоні для інвестування.

Наведено основні елементи системи інвестування на місцевому рівні. Зауважено, що дана система включає: інвестування фізичними/юридичними особами, заснованими на колективній власності; державне та місцеве інвестування; державна підтримка реалізації місцевих проєктів; іноземне та спільне інвестування

Дослідження інвестиційно-інноваційного забезпечення регіону в умовах децентралізаційних змін дозволило сформувати критерії інвестиційної привабливості об’єднаних громад. Зокрема, це: готовність території до інвестиційного процесу; відсутність проблем у питаннях прав власності на об’єкт інвестування; популяризувати інвестиційні переваги території, які властиві лише їй; прозорий правовий статус території; демонструвати позитивні економічні зміни регіону; узгодженість інвестицій, які залучаються в громаду.

Вагоме значення для активізації інвестпроцесів в Україні належить участі держави у фінансуванні проектів у т.ч інноваційних. Нині питома вага фінансування за кошти бюджетів різних рівнем є незначною, що викликано браком ресурсної бази. Однозначно дана ситуація завдає негативних наслідків розвитку науково-інноваційної діяльності, тому автором подана систематизація інструментальної бази інвестиційно-інноваційного забезпечення територій в умовах децентралізації.

Біографія автора

Погуляйко Ю.М., Луцький національний технічний університет

аспірант

 

Посилання

1. Rating BDO International Business Compass (IBC). URL: https://www.bdo.ua/en-us/insights-2/information-materials/bdo-internation-al-business-compass-2018oc used sources
2. Bril M., (2018). Strategy is the basis for the formation and development of OTG. Local Government. No 5. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/may/issue 5 / article 36538.html (access date: 08.05.2021)
3. Ivashina L., (2017). The role of united territorial communities in the development of rural green tourism. Public administration and local self-government. Vip. 3 (34) .С.143—148.
4. Denysyuk G.L. Forms and methods of attracting and using investments to ensure innovative development of the region. URL: https://eprints.oa.edu.ua/7049/ (access date: 08.05.2021)
5. Palchuk V., (2018). Development of economic potential communities in the framework of decentralization reform. Ukraine: events, facts, comments .. No 11. S. 38—50.
6. Storonyanska I.Z., (2020). Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of development: monograph / edited by Kravtsiva V.S., Lviv: SI "Institute of Regional Studies named after MI Dolishny NANU of Ukraine. P. 531.
7. Case study. Implementation of investment instruments: at the regional and municipal levels URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/609/Case_Study_PLEDDG_Investments-web.pdf
(access date: 09.05.2021)
8. Gurenko A.M. State support for the implementation of investment agreements with the participation of public authorities and local governments. URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/1_2017/9.pdf (access date: 09.05.2021)
9. Ovcharenko T. Modeling of effective financial activity of local governments in the conditions of decentralization. Consolidated approach. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/568/4.pdf (access date: 10.05.2021)
10. Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution of February 16, 2011 N 110 Kyiv On approval of the Procedure for local borrowing. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2011-%D0%BF#Text (access date: 10.05.2021)
11. Moskalyuk N.B. The mechanism of corporatization as a prerequisite for the termination of state ownership: historical aspects, current status and prospects for development. URL: http://pyuv.onua.edu.ua/index.php/pyuv/article/view/514/816
(access date: 12.05.2021)
12. How to attract grants for community development: tips for elders. URL: http://uccs.org.ua/novyny/iak-zaluchyty-hranty-dlia-rozvytku-hromad-porady-starostam/ (access date: 12.05.2021)
13. State Fund for Regional Development: money for development or consumption? URL: https://cost.ua/730-derzhavnyy-fond-rehionalnoho-rozvytku-hroshi-dlya-rozvytku-chy-proyidannya/ (access date: 15.05.2021)
14. Inter-municipal cooperation contributes to the balanced development of OTG. URL: https://decentralization.gov.ua/news/9018 (access date: 15.05.2021)
15. Kovshova Olena. Haven't bought IGLBs yet? Then we go to you! Local self-government February, 2019 / № 2 URL: https://i.factor.ua/eng/journals/ms/2019/february/issue-2/article-42480.html (access date: 17.05.2021)
16. Jacek Adamczyk, Maciej Kopytek, Wojciech Odzimek, Maria Piontkowska. Investment Attraction Guide URL: https://sambirrada.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/pos-zal-inv.pdf (access date: 17.05.2021)
Опубліковано
2021-06-11
Як цитувати
Погуляйко Ю.М. (2021). ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН . Економічний форум, 1(2), 34-46. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-5
Розділ
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА