СТАРТАПИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА РИЗИКИ

  • Рудь Н.Т. Луцький національний технічний університет
  • Богатко Б.В. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: стартап, інноваційний проєкт, фінансування, стадії, ризик.

Анотація

У статті вказано на актуальність розвитку стартапів, що набувають великого поширення у всьому світі. Основною проблемою для розвитку стартап-компаній в Україні є відсутність підтримки з боку держави і недостатність фінансування. Компанії зацікавлені вкладати свої кошти лише у кращі проєкти, які матимуть прибуток. Саме об’єднання зусиль учасників у процесі розробки й комерціалізації інновацій приведе до ефективного нарощування потенціалу їх розвитку у реалізованих ними інноваційних проєктах.

Досліджено поняття стартап та сформульоване авторське: стартап – є новою інноваційною структурою, яка реалізує бізнес-ідею в умовах невизначеності, що потребує грамотного управління ризиками.

Виділено особливості й переваги стартапу: ключова роль проєкту, глобалізаційна діяльність і глобальний розвиток стартапів в світі. Для знаходження інвесторів проєкту рекомендовано скласти стратегічний план пошуків, проаналізувати кілька подібних проєктів та зробити оцінку. Необхідно використовувати соціальні мережі, створити власний веб-сайт. Систематизовано ризики формування стартапів, наведено заходи щодо можливості їх усунення. Проаналізовано типові стадії, які проходить стартап в процесі свого розвитку і виділено специфічні ризики на кожній стадії.

Виділено основні ризики розвитку інноваційних проєктів. Показано ефективність використання інноваційних проєктів. Розглянуто основні види інноваційних проєктів та наведено їх характеристики. Проаналізовано види, приклади успішних українських інноваційних проєктів. Відмічено переваги та недоліки стартапу: інформативність, висока результативність, велике охоплення цільової аудиторії, забезпечення потреб споживачів, нераціональне використання коштів та інше.

Біографії авторів

Рудь Н.Т., Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор

 

Богатко Б.В., Луцький національний технічний університет

студент гр. ЕК-41

 

Посилання

1. Dovbenko V.I. (2014). Marketynhova skladova rozvytku innovatsiynoho pidpryyemnytstva [Marketing component of the development of innovative entrepreneurship]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu "Lʹvivsʹka Politekhnika" –. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 99-109 [in Ukrainian].
2. Salikhova O.B., Kurchenko O.O. (2020). Kontseptualʹni zasady stratehiyi rozbudovy tekhnolohooriyentovanykh startapiv v interesakh innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Conceptual bases of strategy of development of technology-oriented startups in the interests of innovative development of economy of Ukraine]. BiznesInform – BusinessInform. 9, 65– 75 [in Ukrainian].
3. Yatskevych I.V. (2020). Tolerantnistʹ do ryzyku ta apetyt-ryzyk startapu: sutnistʹ ta otsinka [Tolerance to risk and appetite-risk of a startup: the essence and assessment of] BiznesInform – BusinessInform, 2,458 – 463 [in Ukrainian].
4. Rudʹ N., Hordiychuk A. (2019). Ekonomika ta orhanizatsiya innovatsiynoyi diyalʹnosti: pidruchnyk, 2-e vyd., pererob. i dop. [Economics and organization of innovation: textbook, 2nd ed., Revised. and ext]. Lutsʹk: IVV Lutsʹkoho NTU, 446 [in Ukrainian].
5. Popko O. V., Malʹchyk M. V. (2014). Suchasna paradyhma startapiv u biznesi [Modern paradigm of startups in business]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_43 [in Ukrainian].
6. Diya. Tsyfrova osvita. Startuy startap [Action. Digital education. Start a startup]. (2020). URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/startuj-startap [in Ukrainian].
7. Finansova hramotnistʹ startapera: na shcho zvertayutʹ uvahu investory. Spetsproyekt [Financial literacy of a startup: what investors pay attention to. Special project]. Channel. 24 kanal. Osvita 24 – Channel 24. Education 24 [in Ukrainian].
8. The Top 20 Reasons Startups Fail. CB INSIGHTS [The Top 20 Reasons Startups Fail. CB INSIGHTS]. 2020. URL: https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/
9. Ivanchenko N.O., Podskrebko O.S., Sidletsʹka A.O. (2020). Osnovni problemy ta perspektyvy rozvytku rynku startapiv v Ukrayini [The main problems and prospects of startup market development in Ukraine]. Biznes Inform – BusinessInform, 9, 303 – 311 [in Ukrainian].
10. Modeli innovatsiynoho protsesu. Studopedyya [Models of innovation process. Study]. 2020. URL: https://studopedia.org/12-70763.html [in Ukrainian].
11. Babyachok R.I. (2020). Osnovni tendentsiyi rozvytku startapiv v Ukrayini – problemy, pereshkody i mozhlyvosti [The main trends in the development of startups in Ukraine - problems, obstacles and opportunities]. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf [in Ukrainian].
12. Kornukh O. V., Makhanʹko L. V. (2014). Startap yak prohresyvna forma innovatsiynoho pidpryyemnytstva. Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2014/8.pdf [in Ukrainian].
13. Rudʹ N.T. (2019). Rolʹ startapiv u proryvnykh napryamkakh naukovykh doslidzhenʹ[ The role of startups in breakthrough areas of research: Economics]. Ekonomichni nauky: Zb. nauk. pr. Seriya «Ekonomika ta menedzhment» – Economics: Coll. Science. etc. Series "Economics and Management". Lutsʹk: LNTU, 16(62), 113–124 [in Ukrainian].
14. Minekonomrozvytku pidrakhuvalo kilʹkistʹ vysokotekhnolohichnykh startapiv v Ukrayini. Unian informatsiyne ahent·stvo [The Ministry of Economic Development has counted the number of high-tech startups in Ukraine. UNIAN news agency]. 2020. URL: https://www.unian.ua/economics/other/2255511-minekonomrozvitku-pidrahuvalo-kilkist-visokotehnologichnih-startapiv-v-ukrajini.html [in Ukrainian].
15. Ukrayinsʹkyy fond startapiv pochynaye pryyom zayavok [The Ukrainian Startup Fund begins accepting applications]. 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayinskij-fond-startapiv-pochinaye-prijom-zayavok [in Ukrainian].
16. Na fynansyrovanye ukraynskykh startapov pred-usmotreno 440 mln hrn ($18,48 mln) – premʹer. Hromadsʹke telebachennya [UAH 440 million ($ 18.48 million) has been provided for the financing of Ukrainian startups - Prime Minister. Public television]. 2020. URL: https://hromadske.ua/ru/posts/na-finansirovanie-ukrainskih-startapov-predusmotreno-440-mln-grn-dollar1848-mln-premer [in Ukrainian].
17. Investytsiyi v ukrayinsʹki startapy 2019: Ohlyad ukrayinsʹkoho venchurnoho ta pryvatnoho kapitalu. Kharkiv it cluster [Investing in Ukrainian startups 2019: Review of Ukrainian venture and private capital. Kharkiv it cluster] 2020. URL: https://it-kharkiv.com/investytsiyi-v-ukrayinski-startapy-u-2019-oglyad-ukrayinskogo-venchurnogo-ta-pryvatnogo-kapitalu/ [in Ukrainian].
18. Na zare startaponomyky. Spetsproekt Liga.net [At the dawn of start-up economics. Special project. Liga.net]. 2020. URL: https://project.liga.net/projects/startups/?fbclid=IwAR3xJlJretdlPEfE_sEcMC49SJGfdjmz9nHyYcuGfjBrGSnzk4nN1hYy1Dg [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Рудь Н.Т., & Богатко Б.В. (2021). СТАРТАПИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА РИЗИКИ. Економічний форум, 1(2), 46-54. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-6
Розділ
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА