ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯК ГОЛОВНІ ВАЖЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Битов В.П. Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, Україна
  • Горбач Л.М. Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, Україна
  • Котляров В.О. Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, Україна
Ключові слова: економічні методи управління, ціноутворення, планування, економічне стимулювання, інвестиції, прибуток, комерційний розрахунок, податкова політика.

Анотація

У науковій статті розглянуто роль, значення і дієвість надзвичайно важливого питання, а саме економічних  методів управління, що посідають сьогодні найважливіше місце в системі методів менеджменту. Адже економічні методи в сучасному управлінні впливають як на ефективний розвиток суб’єктів господарювання так як охоплюють питання виробництва і реалізації виробленої ними продукції,  ціноутворення, інвестування, кредитування, ведення чіткого госпрозрахунку, систему податків  і інші економічні важелі.

Наші дослідження і практичний досвід  показують,  що економічні методи є особливо важливими і актуальними в період формування ринкових умов, які наділяють  господарюючі підприємства самостійно формувати ціни на продукцію чи послуги, самостійно обирати поставщиків необхідних ресурсів, а також запроваджувати ту чи іншу форму оплати праці, як головного стимулу працівників підприємства та інше. Враховуючи це  якраз широке та вміле використання  економічних методів дає можливість уникнути небажаних прорахунків, а то й запобігти окремих ризиків в господарській діяльності. 

Також нами в  статті показано якраз те, що в умовах сьогодення без вмілого застосування економічних методів управління неможливо досягти бажаних результатів в діяльності того чи іншого підприємства, адже економічні методи управління охоплюють цілий  комплекс взаємопов’язаних  питань, без яких марно сподіватися на ефективні результати  виробничої діяльності.

В статті відображено також  роль економічних методів та їх  взаємодоповнюючих складових,  що прямо впливають на розвиток питань соціальної значимості колективу підприємства, що є в даний час надзвичайно важливим, адже  дає можливість в забезпеченні дієвого та позитивно морального настрою  працюючих на підприємстві.

Особливу увагу у публікації звернуто на виняткову важливість  економічних методів управління, які є досить дієвими важелями  у забезпечені ефективного госпрозрахунку підприємства, адже лише на розрахунковій основі по кожному напрямку господарської діяльності стає можливим  забезпечити основне завдання господарюючого підприємства, а саме, досягти максимального прибутку з найменшими витратами.

 В даній публікації досить змістовно показано як економічні методи управління сприяють виконанню певних  взаємопов’язаних відповідних функцій менеджменту. Наведені окремі приклади досягнутих виробничих та фінансових  здобутків, а також матеріального стимулювання працюючих в  сільськогосподарських  підприємствах Волинської області завдяки використанню ефективних методів управління.

Біографії авторів

Битов В.П., Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, Україна

к.е.н., доцент

 

Горбач Л.М., Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, Україна

к.е.н., доцент

 

Котляров В.О., Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, Україна

к.е.н., доцент

 

Посилання

1. Oryshchak Ya. O. Fundamentals of Economics: Textbook. Ternopil, 1998. 111 p.
2. Birman L. Economics of the firm: Textbook, M .: M / n un-t bizn. and management, 2001.
3. Bandurka OM Financial activity of the enterprise: Textbook. K .: Lybid, 1998. 312 p.
4. General Economics: Textbook. For order. IF Radionova. Kamyanets-Podilsky, 2002. 383 p.
5. Samuelson P. Economics: a textbook. M .: NPO «Algon 1992. 414
6. Gorky VK, Gerasimenko YS Formation of production costs and cost efficiencies in agricultural enterprises: a monograph. Kharkiv, 2015. 239 p.
7. Sidorenko OI, Redko PS Management: situational exercises: textbook. manual: program for the dissemination of the situational method of learning. K .: Consortium for Improving Management Education in Ukraine, 2004. 465 p
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Битов В.П., Горбач Л.М., & Котляров В.О. (2021). ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯК ГОЛОВНІ ВАЖЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний форум, 1(2), 55-61. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-7
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ