ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

  • Галас Л.І. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Дзямулич М.І. Луцький національний технічний університет
  • Шматковська Т.О. Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, експорт, зовнішньоекономічна діяльність, конкурентоспроможність, ефективність експортної діяльності.

Анотація

Специфіка сучасного етапу розвитку агросектору в Україні значною мірою залежить від ефективності діяльності національних сільськогосподарських виробників на зовнішніх ринках. Зокрема, особливого значення в аспекті євроінтеграції та відкриття нових ринків для українських підприємств набуває підвищення їх експортної активності у сфері збуту продукції агропромислового комплексу. При цьому важливим компонентом забезпечення такої ефективності є об’єктивна потреба в досягненні належного рівня конкурентоспроможності національних підприємств на зовнішніх ринках, яка дозволить їм переорієнтуватися з операцій по збуту сільськогосподарської сировини на торгівлю продуктами переробного комплексу аграрного сектору. Розширення торгівлі продукцією переробного комплексу сприятиме не лише загальному зростанню прибутковості сільськогосподарських виробників від експортних операцій, але й дозволить їм здійснювати діяльністю по розширенню уже наявних ринків збуту завдяки збільшенню пропозиції за товарними групами.

В статті розглянуто сучасні особливості експортної діяльності сільськогосподарських підприємств України в умовах виходу на нові ринки в аспекті економічної глобалізації. Визначено, що забезпечення підвищення ефективності експортної діяльності підприємств агросектору повинне передбачати застосування системи всебічного аналізу та планування специфіки експортних операцій з врахуванням конкретних ринкових умов та вимог. При цьому головною метою підприємств повинна залишатися орієнтацію на нарощення обсягів збуту як сільськогосподарської сировини, так і продукції переробної сфери на зовнішніх ринках. Головним аспектом такого підходу повинне бути забезпечення стабільного збільшення частки продукції переробних аграрних виробництв в загальній структурі експорту національних сільськогосподарських виробників. При цьому необхідно сформувати диференційований підхід щодо визначення структури експорту для підприємств агросектору, що потребує запровадження елементів державного регулювання структури сільськогосподарського виробництва задля забезпечення не лише експортних інтересів виробників, але й для запобігання диспропорціям в забезпеченні національного ринку продукцією сільського господарства.

Біографії авторів

Галас Л.І., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

аспірант

 

Дзямулич М.І., Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

 

Шматковська Т.О., Волинський національний університет імені Лесі Українки

к.е.н., доцент

 

Посилання

1. Hryn’, E. L. Polityka rozvytku agrobiznesu v Ukrayini v napriami zahystu vnutrishniogo prodovolchogo rynku [Agribusiness development policy in Ukraine in the direction of protecting the domestic food market]. Aktualni problem derzhavnogo upravlinnia – Actual problems of public administration. 2009. Vol. 1(35). Pp. 171–178. [in Ukrainian].
2. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed on 8 May 2021).
3. Rossokha, V., Sharapa, О. Eksportnyi potentsial agrarnykh pidpryiemstv [Export potential of agricultural enterprises]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo – Foreign trade: economics, finance, law. 2016. Vol. 4. Pp. 44–63. [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Галас Л.І., Дзямулич М.І., & Шматковська Т.О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Економічний форум, 1(2), 74-79. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-9
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ