ОЦІНКА ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Корецька Н.І. Луцький національний технічний університет
  • Фещук А Луцький національний технічний університет
  • Томша Христина Академія економічних досліджень Молдови
Ключові слова: управлінські рішення, прийняття управлінських рішень, реалізація управлінських рішень.

Анотація

Формування і прийняття ефективних  управлінських  рішень  є  необхідною умовою  забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його продукції  на ринку, створення раціональної організаційної структури, проведення ефективної кадрової політики, регулювання соціально-психологічних відносин в колективі, створення  позитивного  іміджу, бренду тощо. Від вчасного прийняття управлінського рішення щодо подолання проблемної ситуації та його реалізації залежить стале функціонування підприємства. Тому дані процеси потребують постійного вдосконалення, підвищення якості управлінської діяльності.

Як свідчить практика управління, переважно реалізовується не більше 30% прийнятих управлінських рішень, з яких лише 5% дають очікуваний результат.

У статті досліджено зміст управлінського рішення та обґрунтовано, що, з однієї сторони, – це вибір раціонального рішення серед значної кількості альтернатив, а з іншої – елемент процесу управління з етапами прийняття, реалізації, контролю отриманих результатів.

Визначено, що процес прийняття управлінських рішень на підприємстві ґрунтується на певних принципах, ігнорування яких (повне або часткове) може призвести до помилкових рішень і незадовільних результатів.

Сформовано методику оцінювання якості, яка дозволила на основі часткових та інтегральних показників комплексно оцінити якість процесів прийняття та реалізації управлінських рішень на підприємстві.

Результати здійсненої оцінки показали, що менеджери і персонал підприємства вчасно та ефективно приймали рішення і в більшості випадків результативно їх реалізовували, що, в свою чергу, забезпечувало досягнення поставлених цілей на достатньому рівні. 

Визначено вплив процесів прийняття і реалізації управлінських рішень на прибутковість підприємства на основі економетричної моделі. Дослідження показали, що найкраща лінія тренду описує найвищу залежність розміру чистого прибутку від обсягу валових витрат. Значення R2 близькі до 1, що свідчить про високий ступінь співпадіння лінії з даними. Загалом виявлено, що рівень прибутковості підприємства залежить від якості процесів прийняття і реалізації управлінських рішень.

Біографії авторів

Корецька Н.І., Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

 

Фещук А , Луцький національний технічний університет

здобувач

 

Томша Христина , Академія економічних досліджень Молдови

здобувач

 

Посилання

1. Ivanchenko N. O., Yatsyuruk V. O. Rozrobka upravlinskih rishen v diyalnosti pidpriemstva Natsionalniy aviatsiyniy universitet. 2012. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2012_1/Yacuruk_112.htm [in Ukrainian].
2. Shehda A. V. Menedzhment : navch. posibn. K. : «Znannia». 2002. 583s.
3. Tsiutsiura S. V., Tsiutsiura M. I. (2008). Matematychna postanovka zadachi optymizatsii skladu mnozhyny robit proektu pry planuvanni proektiv modernizatsii. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva : zb. nauk. pr. №1(25). S. 36–41.
4. Iakovchuk R. S., Samilo A. V. (. Teoretychni aspekty rozrobky ta pryiniattia upravlinskykh rishen v umovakh nadzvychainykh sytuatsii. Derzhavne upravlinnia : udoskonalennia ta rozvytok. 2017. №10.
5. Mala N. T., Pronyk I. S. Mystetstvo pryiniattia upravlinskoho rishennia. Visnyk NU «Lvivska politekhnika». Lviv. 2014. S. 345–351.
6. Bakumenko V. D. Derzhavno-upravlinski rishennia : navch. posibn. Kyiv : VPTs AMU. 2012. 344s.
7. Oliinychenko O. M.. Aspektnyi pidkhid do vyznachennia poniattia «upravlinske rishennia». Naukovi pratsi NUKhT. 2007. №21. S. 79–80.
8. Politylo M. P. Metodyka intehralnoho otsiniuvannia upravlinskykh rishen v systemi upravlinnia innovatsiinym rozvytkom subiektiv kooperuvannia. Efektyvna ekonomika. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=1778
9. Pryimak V. M. Pryiniattia upravlinskykh rishen : navch. posibn. K. : Atika. 2008. 240s.
10. Borshch V. I. Otsiniuvannia yakosti upravlinskoho rishennia yak rezultatu upravlinskoi diialnosti. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia. 2014. T.1. Vyp. 2. S. 151–158.
11. Balabaniuk Zh. M. Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti rishen z rukhu personalu orhanizatsii. Ekonomika ta derzhava. 2011. №9. S. 42–45.
12. Havkalova N. L. Sotsialno-ekonomichnyi mekhanizm efektyvnosti menedzhmentu personalu: metodolohiia ta kontseptsiia formuvannia. Kharkiv : KhNEU. 2007. 400s.
13. Podolchak N. Yu. Otsiniuvannia rivnia sotsialno-ekonomichnoi efektyvnosti system menedzhmentu pidpryiemstv shliakhom zastosuvannia lokalnykh pokaznykiv. Visnyk NU «Lvivska politekhnika». №682. 2010. S. 106–115.
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Корецька Н.І., Фещук А, & Томша Христина. (2021). ОЦІНКА ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ . Економічний форум, 1(2), 88-100. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-11
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ