ОЦІНКА РЕГУЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

  • Негода Ю.В. Національний університет біоресурсів і природокористування Україна
  • Березовська Л.О. Національний університет біоресурсів і природокористування Україна
Ключові слова: податкова політика, податкова система, податок на прибуток, регулятивний потенціал, податкова ставка, податкові пільги, податкове навантаження, податковий інструмент.

Анотація

Метою статті є оцінка регулятивного потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні та розробка пропозицій щодо підвищення його ефективності.

Методологічною основою дослідження виступає системний підхід до вивчення економічних явищ. Серед спеціальних методів використано абстрактно-логічний – при дослідженні регулятивного потенціалу податку на прибуток підприємств та формуванні висновків і рекомендацій; економіко-статистичний – при виявленні тенденцій та закономірностей зміни показників, що характеризують ефективність податкового регулювання; метод порівняння – при дослідженні динаміки окремих показників.

В статті розглянуто проблеми сучасного стану податкової політики в Україні; наведено результати оцінки регулятивного потенціалу податку на прибуток підприємств та розроблено пропозиції щодо підвищення його ефективності; вдосконалено структуру регулятивного потенціалу податку на прибуток підприємств шляхом виділення двох груп його складових, а саме: регуляторноорієнтованих елементів податку та розрахункових податкових інструментів.

На основі проведеного дослідження, в статті розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності регулятивного потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні.

Біографії авторів

Негода Ю.В. , Національний університет біоресурсів і природокористування Україна

д.е.н., доцент

 

Березовська Л.О. , Національний університет біоресурсів і природокористування Україна

к.е.н., доцент

 

Посилання

1. Borzenkova O.D. Podatok na prybutok yak instrument derzhavnoho rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnykh protsesiv v Ukraini, Efektyvna ekonomika. 2011. no 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=847 (accessed 25.03.2021) [In Ukrainian].
2. Dubynetska P.P. Analiz rehuliuiuchoho vplyvu podatku na prybutok pidpryiemstv na ekonomiku, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna. 2014. Vyp. 49. S. 411 - 420. (accessed 25.03.2021) [In Ukrainian].
3. Ivanov Yu. Rehuliatyvnyi potentsial podatkovoi systemy Ukrainy: monohrafiia, Za zah. red. dokt. ekon. nauk, profesora Yu. B. Ivanova, Kharkiv: KhNEU, 2009. - 400 s. [In Ukrainian].
4. Kondiukh O.I. Teoretychni aspekty funktsionuvannia podatkovoho instrumentariiu derzhavy, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. 2014. – URL: http://www.visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.ua/images/pubs/43/43_28.pdf. (accessed 25.03.2021) [In Ukrainian].
5. Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
6. Tsina derzhavy – proekt CASE Ukraina. – URL: https://cost.ua/.
7. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02 hrudnia 2010 roku no 2755-VI. – URL: http: // zakon.rada.gov.ua/go/2755-17.
8. Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. – URL: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.
9. Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoho kaznacheistva Ukrainy. – URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/monitoring-nadhodzhen-do-byudzhetiv-ta-fondiv/operativna-informaciya-pro-nadhodzhennya-do-derzhavnogo-byudzhetu-miscevih-byudzhetiv-ta-yesv.
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Негода Ю.В., & Березовська Л.О. (2021). ОЦІНКА РЕГУЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ . Економічний форум, 1(2), 110-117. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-13
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ