КАР’ЄРНИЙ КОУЧИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

  • Щьокіна Є.Ю. Державний університет «Одеська політехніка»
Ключові слова: коучинг, кар’єра, управління персоналом, система управління, персонал.

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти кар’єрного коучингу, як нового перспективного напрямку та стиля управління персоналом, що охоплює коло питань пов’язаних з кар’єрним плануванням та професійним розвитком та яке безпосередньо пов’язане з цілями, потребами і цінностями людини. Визначено роль коучингу в системі управління як одного з інноваційних та найбільш ефективних сучасних методів роботи з персоналом, який поєднує в собі нові перспективи й можливості ефективного впливу на результати діяльності різних людей та організації в цілому. Обґрунтовано, що коучинг як унікальна технологія кар’єрного розвитку сприяє мобілізації внутрішніх можливостей і потенціалу працівників, постійному вдосконаленню професіоналізму, професійної ерудиції, готовності до сприйняття нових дій і рішень та дозволяє людині усвідомити своє справжнє професійне покликання і бути максимально ефективним у своїй діяльності. Відзначено, що підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності організації можливе за умови постійного розвитку персоналу, сприяння творчій реалізації професійних і особистісних якостей та самовдосконалення кожного працівника впродовж усього життя, таким чином впровадження кар’єрного коучингу як методу управління персоналом в організаціях дасть змогу здійснити якісні зміни в організаціях. Виокремлено головний принцип кар’єрного коучингу, що полягає в досягненні людиною максимальних результатів і задоволення від трудової діяльності, що передбачає активно задіювати і розкривати власний потенціал, як особистий, так і професійний в своїй поточній діяльності. Представлено узагальнену схему процесу застосування кар’єрного коучингу, який постає ефективним способом досягнення конкретних результатів у житті й бізнесі. Відзначено, що в практиці управління персоналом в організаціях, використання кар’єрного коучингу сприяє збільшенню ефективності діяльності – за рахунок підвищення результативності виконання працівниками поставлених завдань, освоєння ними нових та необхідних навичок для вирішення складних задач, посилення рівня їх мотивації, як наслідок, зміцнення довіри до керівників.

Біографія автора

Щьокіна Є.Ю. , Державний університет «Одеська політехніка»

к.е.н., доцент

кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком

 

Посилання

1. Dauny M. (2008) Эffektyvnыi kouchynh [Effective coaching]: Uroky koucha kouchei / perev. s anhl. Moskva: Dobraia Knyha. 288 p. (in Ukrainian)
2. Lohvynovskyi Ye.I. (2012) Funktsionalna ta zmistovna sutnist kouchynhu na pidpryiemstvi [Functional and meaningful essence of coaching at the enterprise] / Ye.I. Lohvynovskyi // Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku: zbirnyk naukovykh prats. №2 (13). pp. 297–301. (in Ukrainian)
3. Nahara M.B. (2009) Rol kouchynhu v zaiuezpechenni konkurentospromozhnosti personalu [The role of coaching in ensuring the competitiveness of staff] / M.B. Nahara // Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli im. Tuhan-Baranovskoho : zb. nauk. Prats. №4 (44) pp. 96-101. (in Ukrainian)
4. Stak Э. (2006) Kouchynh na predpryiatyy. Stante menedzherom-trenerom [Coaching at the enterprise. Become a manager-coach] : 2-e mezhdunar. yzd. / Эduard Stak. M.: Ynstytut konsultyrovanyia y systemnыkh reshenyi. 206 p. (in Russian)
5. Uitmor Dzh. (2005) Kouchynh vysokoi efektyvnosti. Novyi styl menedzhmentu ta upravlinnia personalom [High efficiency coaching. A new style of management and personnel management] / Dzh. Uitmor: per. z anhl. M: Vyd-vo «Finansy ta statystyka». 160 p. (in Ukrainian)
6. Stoltzfu T. (2014) Coaching Questions: A Coachs Guide to Powerful Asking Skills. Coach Bookstore LLC.126 p.
7. Douglas C.A. (2000) Executive Coaching: An Annotated Bibliography / C.A. Douglas, W.H. Morley. NC: Greensboro, Center for Creative Leadership. 164 p.
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Щьокіна Є.Ю. (2021). КАР’ЄРНИЙ КОУЧИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ . Економічний форум, 1(2), 117-121. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-14
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ