ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СТАВКИ НА ЕКОНОМІЧНE ЗРОСТАННЯ

  • Голюк В.Я. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Дергачова Г.М. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Колешня Я.О. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: податкова ставка, економічне зростання, валовий внутрішній продукт, податкова реформа, взаємозв’язок.

Анотація

Стаття присвячена впливу розміру та динаміки податкової ставки на економічне зростання у різних країнах. У роботі стверджується, що неокласична та екзогенна теорії зростання притримуються відмінних поглядів щодо впливу податкової ставки на динаміку валового внутрішнього продукту. Визначено, що результати емпіричних досліджень впливу податкових реформ на економічне зростання проведених науковцями на базі різних країн відрізняються: частина результатів демонструє, що зміни податкових ставок не впливають на динаміку валового внутрішнього продукту, а інша демонструє наявність впливу і диференціює його залежно від перспективи (швидкої або тривалої). Встановлено, що значна частина проаналізованих праць стверджує про позитивний вплив зниження ставок у короткостроковому періоді і негативний у тривалому. Визначено, що більшість досліджень стверджують про нелінійний тип залежності між розміром податкової ставки і динамікою валового внутрішнього продукту.

На підставі проведеного аналізу визначено, що зниження високих податкових ставок як правило сприяє економічному зростанню, натомість зниження відносно низьких ставок може не вплинути на динаміку валового внутрішнього продукту. У роботі встановлено, що найбільш часто науковцями фіксується позитивний вплив зниження ставок на темпи економічного зростання у короткостроковому періоді, а вплив у більш тривалій перспективі у більшості випадків негативний або відсутній. У роботі стверджується, що часто ефекти змін податкових ставок нівелюються реакцією фінансових ринків, ефектом тіньової економіки. Авторами встановлено, що очікуваний позитивний вплив від зниження податкової ставки може перекриватися зростанням бюджетного дефіциту, потреб боргового фінансування, і , як результат, зростанням відсоткових ставок, що негативно впливатиме на добробут майбутніх поколінь.

Біографії авторів

Голюк В.Я. , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к.е.н., доцент

 

Дергачова Г.М. , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к.е.н., ст. викл.

 

Колешня Я.О. , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к.е.н., ст. викл.

 

Посилання

1. Padda I., Akram N. The Impact of Tax Policies on Economic Growth: Evidence from South-Asian Economies. Pakistan Development Review. 2009. Vol. 48, #4. Part II. pp. 961–971.
2. Cass D. Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. The Review of Economic Studies. 1965. №32(3). рр. 233–240.
3. Diamond J.W., Viard A. D. Welfare and Macroeconomic Effects of Deficit-Financed Tax Cuts: Lessons from CGE Models. The American Enterprise Institute Conference “Tax policy lessons from the 2000s,” 2008. May 30. URL: https://www.bakerinstitute.org/media/files/Research/b0408b34/TEPP-DeficitFinancedTaxCuts-081908.pdf (last accessed: 25.04.2021)
4. Elmendorf D. W., Reifschneider D. L. Short-Run Effects of Fiscal Policy with Forward-Looking Financial Markets. National Tax Journal. 2002.Volume 55. # 3. URL: https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.17310/ntj.2002.3.01 (last accessed: 25.04.2021)
5. Fehr H., Jokisch S., Kambhampati A., Kotlikoff L. J. Simulating the elimination of the U.S. corporate income tax. NBER Working Paper Series. 2013. Working Paper # 19757. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19757/w19757.pdf (last accessed: 25.04.2021)
6. Gale W. G., Samwick A. A. Effects of Income Tax Changes on Economic Growth. Economic studies at Brookings. 2014. September. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/09_Effects_Income_Tax_Changes_Economic_Growth_Gale_Samwick.pdf (last accessed: 25.04.2021)
7. Gwartney J. D., Lawson R. A. The impact of tax policy on economic growth, income distribution, and allocation of taxes. Social Philosophy and Policy. 2006. vol. 23, # 2, pp. 28 - 52.
8. Hungerford T. L. Taxes and the Economy: An Economic Analysis of the Top Tax Rates Since 1945. Congressional Research Service. 2012. December 12. URL: https://fas.org/sgp/crs/misc/R42729.pdf (last accessed: 25.04.2021)
9. Jaimovich N., Rebelo S. Nonlinear Effects of Taxation on Growth Journal of Political Economy. 2017. vol. 125, # 1. URL: https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/689607 (last accessed: 25.04.2021)
10. Lucas R. On the Mechanisms of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1988. #22. pp. 3–42.
11. Romer P. M. Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy. 1986. # 94(5). pp. 1002–1037.
12. Solow, R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics. 1956. #70. pp. 65–94.
13. Anisimov S. A. Model vliyaniya nalogovoy nagruzki na ekonomicheskiy rost [Model of the tax burden impact on economic growth]. Finansovyiy zhurnal. [Финансовый журнал]. 2012. #4. pp. 65-74.
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Голюк В.Я., Дергачова Г.М., & Колешня Я.О. (2021). ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СТАВКИ НА ЕКОНОМІЧНE ЗРОСТАННЯ . Економічний форум, 1(2), 122-126. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-15
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ