СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • Кузьмак О.М. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, місцеві бюджети, бюджетний унітаризм, бюджетний федералізм, бюджетний потенціал, доходи та видатки місцевих бюджетів.

Анотація

У статті визначено, що відповідно до реформи децентралізації, актуальним на сьогодні аспектом є дослідження світового досвіду формування та витрачання місцевих бюджетів. Досліджено бюджетний устрій країн Європи. Економічна та фінансова децентралізація привела до формування міжурядових фінансових відносин, що поєднують у собі принципи як бюджетного унітаризму, так і бюджетного федералізму. Досліджено трактування поняття бюджетного унітаризму та федералізму. Проаналізовано частки доходів місцевих бюджетів у ВВП в країнах Європи. Досліджено, що В ЄС  дев’ять країн використовують лише один рівень піддержавних органів влади (самоврядування); інші дванадцять країн мають два регіональні рівні (муніципалітети та регіони); тоді як решта сім мають три рівні нижче загальнодержавного (муніципалітети, регіони та суб'єкти посередницької діяльності). Визначено, що конституції деяких країн іноді взагалі не регулюють організацію місцевого самоврядування (наприклад, у США).

Оцінено досвід європейських країн щодо обсягу надходжень  до бюджету від місцевих податків. Здійснено аналіз динаміки бюджетного потенціалу місцевих фінансів Рівненської області. Визначено, що найважливішим економічним інструментом є бюджет, тоді як управління місцевими органами самоврядування відповідно до встановленого бюджету є обов'язковим за законом у кожній країні. Запропоновано шляхи збільшення податкової складової бюджетного потенціалу місцевих фінансів. Окреслено шляхи пошуку альтернативних джерел наповнення місцевих бюджетів через впровадження неподаткових зборів.

Біографія автора

Кузьмак О.М. , Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор

 

Посилання

1. Lisyak, L.V. and Dyachenko, M.K. (2019), Mizhbyudzhetni transferty yak instrument zabezpechennya sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv. [Intergovernmental transfers as a tool to ensure socio-economic development of regions]. Naukovyy visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnya. [Scientific Bulletin of the Chernihiv State Institute of Economics and Management]. Series 1: Economics. vol. 2. pp. 55-59. [in Ukrainian].
2. Pokas, V.I. (2018), Formuvannya osnov finansovoyi avtonomiyi mistsevoho samovryaduvannya. [Formation of the foundations of financial autonomy of local self-government]. Finansy Ukrayiny. [Finance of Ukraine]. № 8. pp. 67-73. [in Ukrainian].
3. Lunina, I.O. (2006), Derzhavni finansy ta reformuvannya mizh byudzhetnykh vidnosyn: monohrafiya. [Public finance and reform between budgetary relations: monograph]. K .: «Scientific thought». 432 p. [in Ukrainian].
4. Prots, N.V. (2015), Formuvannya podatkovykh nadkhodzhenʹ mistsevykh byudzhetiv v konteksti byudzhetnoyi detsentralizatsiyi. [Formation of tax revenues of local budgets in the context of budget decentralization]. Finansovyy prostir. [Financial space]. №1(17). pp..221-227. [in Ukrainian].
5. Bondarenko, A.I. (2010), Vplyv derzhavy na formuvannya mistsevykh byudzhetiv u krayinakh Yevropy. [The influence of the state on the formation of local budgets in European countries]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya. [Theory and practice of public administration]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2010_4_30. [in Ukrainian].
6. Boadway, Robin W., and Anwar Shah. ( 2009), Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance. Cambridge: Cambridge University Press, p. 620. [in English].
7. Fandel, P, Marišová, E., Malatinec, T. & Lichnerová, I. (2019), Decentralization Policies in Public Administration in Slovakia and the Czech Republic, and Their Impact on Building Offices’ Scale Efficiency. Administrative Sciences, MDPI, Open Access Journal, vol. 9(4), p. 1-15. URL: https://doi.org/10.3390/admsci9040089 [in Slovakia].
8. Lyubashits, V. Y, Lyakhov, V. P., Plotnikov, A. A., Voitenko, D. A., & Sokolova, I. A. (2019). Local Government as a Form of Democracy in Russia. Journal of History Culture and Art Research, 8(3), 353-365. URL: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2252
9. Finances. Course for financiers: Textbook. The method. / for ed. VI Ospischeva. K .: Knowledge, 2008. 567 p. [in Ukrainian].
10. Government revenue, expenditure and main aggregates. Eurostat. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_main&lang=en
11. Tax revenue as percentage of total general government tax revenue. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): URL: https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Кузьмак О.М. (2021). СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ . Економічний форум, 1(2), 135-141. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-17
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ