ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

  • Савченко В.Ф. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  • Маклюк О.В. Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Ключові слова: соціальна політика, державне сприяння, інновації, світовий досвід, програмне забезпечення, економічне зростання, бюджетні витрати, фінансування, державно-приватне партнерство.

Анотація

Метою статті є аналіз теоретичних положень, світового досвіду та ситуації в Україні щодо соціальної сфери, її показників, досягнень та недоліків, надання і обґрунтування пропозицій відносно шляхів розвитку, окреслення питань подальших наукових досліджень у даному спрямуванні.

Методологічною основою дослідження є використання методів теоретичного узагальнення, системного підходу, аналізу, синтезу, загальнонаукових та спеціальних методів економічного спрямування. В результаті показано можливість вирішення протиріч між ефективністю економіки і соціальною справедливістю, використовуючи різні форми, методи та інструменти. Запропоновано інструментарій державної соціальної політики. Надано певний історичний екскурс щодо програмного вирішення соціальних проблем у країнах світу. Охарактеризовано метод планування і прогнозування організаційно-економічної форми регулювання, наведено приклади програм соціального розвитку, включаючи стратегії, довгострокові програми, а також документи регіонального характеру. Проаналізовано надання населенню субсидій за регіонами у 2019 році, де враховуються пріоритети діяльності, територіальне розташування, зусиль владних верхівок територій. Підкреслено важливість інноваційного інструментарію соціальної політики держави в умовах бюджетного дефіциту і водночас високого рівня бідності населення. Виділено такі складові соціального захисту як соціальна допомога, соціальні послуги, соціальне страхування та соціальне забезпечення. Наголошено на особливій важливості соціальної допомоги, під якою розуміється системи заходів, спрямованих на поліпшення матеріального стану певних груп населення через програми та діяльність соціальних закладів. Доведено, що необхідно впроваджувати принципи стандартизації суспільного життя, основою яких є мотивація людей до підвищення ефективності діяльності. Вказується на основні проблеми фінансування соціальної сфери та способи їх вирішення. З'ясовано взаємодію фіскальної та соціальної політики, коли фіскальна політика має стимулювати ділову активність, а її використання тільки на збільшення надходжень до бюджету призводить до напруження у суспільстві. Підкреслюється, що головними напрямками соціального страхування є захист фізичних осіб під час втрати роботи, здоров’я, засобів існування, працездатності та інше. Зазначається важливість вдосконалення роботи державної служби зайнятості для посилення ефекту від її діяльності, а саме професійної орієнтації пошукачів роботи, забезпечення доступності соціальних послуг, набуття працюючими індивідами додаткової кваліфікації для кар'єрного зростання. Наведені та достатньо аргументовані пропозиції щодо перспектив розробки інноваційного інструментарію соціальної політики нашої держави в умовах бюджетного дефіциту і водночас бідності основної частки населення для максимального забезпечення його захисту, підвищення темпів економічного зростання, коли отримаємо дотримання високих соціальних стандартів, а також інноваційних змін революційного характеру при розробленні соціальних програм, які можуть бути використані в управлінських структурах на всіх рівнях, на підприємствах і в установах соціальної сфери.

Гострота проблеми соціального забезпечення всіх жителів країни, підсилена економічною і політичною нестабільністю протягом багатьох років і пандемією Covid 19 на даному етапі, а також недостатнє наукове і методологічне опрацювання даної проблеми провокують до послідовного вивчення, розробки та застосування у практичних діях зазначеної складової розвитку країни, особливо в частині комплексності, послідовності, реалізації кращих складових світового і багато в чому повчального вітчизняного досвіду.

Біографії авторів

Савченко В.Ф. , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

д.е.н., професор

 

Маклюк О.В. , Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

викладач

 

Посилання

1. Waddock, S.A. Understanding Social Partnerships: An Evolutionary Model of Partnerships Organizations (1989).Administration & Society, 21(1), 78–100.
2. Dumon, J.-P. (1998). Les systems de protection sociale en Europe. Paris: Economica, p.126.
3. Grigorieva, N.S.(2011). Social needs and social policy in achieving welfare: the role of international organizations in the reform of the social sphere of countries with transition economies. Public administration. Electronic Bulletin, 6. Retrieved from:http://e-journal/spa.-msu.ru/images/File/grigorjeva.pdf[in Ukrainian].
4. Bandura, I.S. (2016). The social state as a result of effective social policy.Investments: practice and experience, 12, 93–95[in Ukrainian].
5. Statistical Yearbook of Ukraine. 2019.(2020).I. Ye. Werner (Ed.). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine[in Ukrainian].
6. Kaida, O.P.(2016). Innovative approaches to the formation of tools for the implementation of social policy of the state. Investments: practice and experience, 23,85–88[in Ukrainian].
7. Bagratyan, G.A.&Klipa, I.A. (2018).Social policy and efficiency of economy.Labor market and employment,1, 26–31[in Ukrainian].
8. Gordienko, L.A.(2016). Problems and directions of improving the financial policy of the social sphere of Ukraine.Economy. Finances. Right,7, 4–7[in Ukrainian].
9. Burlay, T. (2016). Contemporary policy of the European Union in the context of social justice.Economic theory, 4, 51–64[in Ukrainian].
10. Morshch, J.I.(2017).Realization of fiscal and social policy of Ukraine: points of contact with reality. State and Regions. Series Economics and Entrepreneurship, 2, 62–66[in Ukrainian].
11. Statistical Yearbook of Ukraine. 2017.(2018).I. Ye. Werner (Ed.). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine[in Ukrainian].
12. Kozoriz, G.G.(2016). Social insurance as an element of state social policy. Regional economy, 1, 70–77[in Ukrainian].
13. Yaroshenko, V.S.(2016).Modernization of the state employment service as a component of modern social policy of Ukraine. Labor market and employment, 4, 3–6[in Ukrainian].
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Савченко В.Ф., & Маклюк О.В. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ . Економічний форум, 1(2), 154-163. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-20
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА