ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Дзямулич Микола Луцький національний технічний університет
  • Шматковська Тетяна Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: інформаційні технології, цифрова економіка, бізнес-процеси, цифрові платформи, штучний інтелект

Анотація

У цій статті узагальнено питання впливу сучасних інформаційних технологій на трансформацію
економічної системи в контексті посилення інтеграції виробничих бізнес-процесів та цифрових
програмних рішень. Основною метою дослідження є визначення конкретних змін в системі економічних
відносин, які відбуваються під впливом інтенсифікації науково-технічного прогресу і формування на цій
основі цифрової економіки. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми
цифровізації бізнес-процесів на усіх рівнях свідчить про те, що даний процес є невідворотним і в
перспективі може перерости в глобальну цифрову економічну систему, що функціонуватиме незалежно
від кордонів та обмежень державного регулювання. Актуальність вирішення даної наукової проблеми
полягає в тому, що визначення напрямів розвитку цифрової економіки дає можливість своєчасної
перебудови національної економічної системи на нові принципи її функціонування. Дослідження теми
впливу сучасних інформаційних систем та технологій на формування цифрової економіки у роботі
здійснюється в такій логічній послідовності: визначення актуальності нових цифрових рішень в
економічних відносинах, визначення специфіки трансформації бізнес-процесів під впливом нових
технологічних рішень, а також – визначення наслідків такої трансформації для національної економіки
загалом. У статті представлені результати емпіричного аналізу інтенсифікації впровадження цифрових
програмних рішень в бізнес-процеси який показав, що інтеграція виробництва та інформаційних систем
дає змогу значно підвищити загальну ефективність функціонування суб’єктів господарювання на усіх
рівнях. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що застосування елементів цифрової
економіки – когнітивних та хмарних технологій, штучного інтелекту, чат-ботів, цифрових платформ,
Великих даних, криптовалют тощо в діяльності підприємств є об’єктивною необхідністю для формування
планів їх стратегічного розвитку. Результати дослідження можуть бути корисними для науковців та
практиків, які досліджують перспективні напрямки вдосконалення бізнес-процесів на основі застосування
новітніх інформаційних систем та технологій з метою загального підвищення їх ефективності та
продуктивності в умовах формування цифрової економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Дзямулич Микола, Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0003-3714-5062

m.dziamulych@lntu.edu.ua

Шматковська Тетяна, Волинський національний університет імені Лесі Українки

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0003-2771-9982

shmatkovska2016@gmail.com

Посилання

1.Verbivska, L. V. (2021), Kontseptualni zasady obgruntuvannia sutnosti elektronnogo biznesu [Conceptual principles of
substantiation of the essence of e-business]. Problemy I perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of
economics and management, Vol. 2(26), 57–64. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-2(26)-57-64.
2.Zybarieva, O. V. (2016), Osoblyvosti upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh globalnykh vyklykiv [Features of enterprise
management in the context of global challenges] / Ed. O. V. Zibareva, Chernivtsi: Tekhnodruk. [in Ukrainian].
3.Skrypnyk, S., Obikhod, S. and Verbivska, L. (2021), Zainatist v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Employment in a digital
economy], Economika ta derzhava – Economy and state, Vol. 12, 4–9. [in Ukrainian].
https://doi.org/10.32702/23066806.2021.12.4.
4.Shmatkovska, T. O. and Dziamulych, M. I. (2021), Suchasni informatsiini ta komunikatsiini tekhnolohii v profesiinii
diialnosti u systemi novykh tendentsii tsyfrovizatsii ekonomiky [Modern information and communication technologies in
professional activity in the systems of new tendencies of digitalization of economy]. Ekonomichni nauky. Seriia “Regionalna
ekonomika”: zbirnyk naukovykh prats Lutskogo natsionalnogo tekhnichnogo universytetu – Economic sciences. Series
"Regional Economy": Collection of scientific works of Lutsk National Technical University, Vol. 18(71), 248–255. [in
Ukrainian]. https://doi.org/10.36910/2707-6296-2021-18(71)-26.
5.Bezrukova N., Huk L., Chmil, H., Verbivska, L., Komchatnykh, O., Kozlovskyi, Y. (2022), Digitalization as a Trend of
Modern Development of the World Economy. WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol. 18, 120-129.
https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.13.
6.Domazet, I. and Lazić, M. (2017), Information and communication technologies as a driver of the digital economy. In: XXII
International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management:
proceedings. Subotica, 11–19.
7.Jiang, X. (2020). Digital economy in the post-pandemic era. Journal of Chinese Economic and Business Studies, Vol. 18(4),
333–339. https://doi.org/10.1080/14765284.2020.1855066.
8.Khajuria, A. (2021), Nexus of Circular Economy and Industry 4.0 to achieve the UN Sustainable Development Goals, The
International Journal of Engineering and Science (IJES), Vol. 10 (12), 30–34.
9.Mesenbourg, T. L. (2001). Measuring the digital economy. US Bureau of the Census, Vol. 1, 1-19.
10. Teece, D. J. (2018). Profiting from innovation in the digital economy: Enabling technologies, standards, and licensing
models in the wireless world. Research policy, Vol. 47(8), 1367–1387. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.01.015.
11. Verbivska, L., Lutsiv, Р., Dehtiarova, I., Melnyk, Т. and Domin, M. (2022). Analysis of current trends in the regional
smart economy: challenges and prospects for Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, Vol.
1(42), 351–360. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.371
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Дзямулич Микола, & Шматковська Тетяна. (2022). ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економічний форум, 1(2), 3-8. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-1
Розділ
ЕКОНОМІКА