ЕКОНОМІКА ТУРБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Патицька Христина ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
Ключові слова: економіка турботи, доглядова праця, територіальна громада, пандемія, соціальна нерівність

Анотація

Основною метою статті є дослідження тенденцій здійснення доглядової праці під впливом викликів, зумовлених пандемією Covid-19, та визначення ролі територіальних громад у просуванні засадничих орієнтирів «економіки турботи» (теорія Н. Фольбре). Систематизація наукових праць Н. Фольбре та розробленого нею підходу до вирішення проблеми неврахування ролі доглядової праці у суспільному відтворенні свідчить про необхідність інтеграції окремих видів доглядової роботи у систему соціальних послуг на різних рівнях управління, що матиме позитивний вплив на зниження гендерної нерівності та сприятиме покращенню умов життєдіяльності незахищених верств населення. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що, по-перше, в умовах пандемії Covid-19 відбулося зростання соціальної нерівності та посилення навантаження на тих членів суспільства, які надають послуги з догляду (на безоплатній і платній основі), по-друге,  в умовах децентралізації ресурсів і повноважень та розвитку територіальних громад, утворених внаслідок адміністративно-територіальної реформи в Україні, питання надання якісних послуг та забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення є одним з основних завдань, які стоять перед органами місцевого самоврядування. Дослідження теми у роботі здійснюється у такій логічній послідовності: 1) аналіз тенденцій здійснення доглядової праці у контексті гендерної рівності, оскільки історично переважними надавачами безоплатних послуг з догляду є жінки; 2) врахування  поведінкового чинника у реакції членів територіальних громад на виклики, зумовлені пандемією у сфері догляду та взаємодопомоги; 3) визначення ролі територіальних громад у просуванні засадничих орієнтирів «економіки турботи» на локальному рівні в умовах прийняття Закону України «Про соціальні послуги» та відходу від централізованої системи надання соціальних послуг до формування і розвитку ринку соціальних послуг. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що територіальні громади повинні бути ключовими суб’єктами розвитку «економіки турботи» та впроваджувати її принципи на власній території.  

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Патицька Христина, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Посилання

1. Voznyak, H. V., & Patytsʹka, KH. O. (2021). Povedinkovi aspekty pryynyattya finansovykh rishenʹ v umovakh pandemiyi: lokalʹnyy rivenʹ [Behavioral aspects of making financial decisions in a pandemic: the local level]. Svit finansiv - The world of finance. 3 (68). S. 8-22. [in Ukrainian].
2. Cedos (2020). Koronavirus i sotsialʹnyy zakhyst: mizh reformoyu i kryzoyu [Coronavirus and social protection: between reform and crisis]. Retrieved from https://cedos.org.ua/researches/koronavirus-i-sotsialnyi-zakhyst-mizh-reformoiu-i-kryzoiu/#dii_derzavi_u_sferi_social nogo_zahistu_pid_cas_karantinu. [in Ukrainian].
3. OON Zhinky v Ukrayini (2020). Operatyvna henderna otsinka stanovyshcha ta potreb zhinok u konteksti sytuatsiyi z Covid-19 v Ukrayini [Operational gender assessment of the situation and needs of women in the context of the situation with Covid-19 in Ukraine]. Retrieved from https://www.auc.org.ua/sites/default/files/report_rga_covid-19_ukr_0.pdf. [in Ukrainian].
4. Pro sotsialʹni posluhy [About social services]. Law of Ukraine № 2671-VIII of January 17, 2019. Vidomosti VRU, 2019, 18, s. 73. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text. [in Ukrainian].
5. Shalatek, L. Nevydymyy koronavirus robytʹ vydymoyu systemnu hendernu nerivnistʹ ta nespravedlyvistʹ [Invisible coronavirus makes visible systemic gender inequality and injustice]. Heinrich Boll Stiftung. Retrieved from https://ua.boell.org/uk/2020/06/11/covid-19-uniquely-affects-women-here-are-many-ways-it-does#IVB. [in Ukrainian].
6. Davies S., Harman S., True J., & Wenham C. (2020). Why gender matters in the impact and recovery from Covid-19. The Interpreter. Retrieved from https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-gender-matters-impact-and-recovery-covid-19.
7. Drury J., Carter H., Cocking C., Ntontis E., Tekin Guven S., & Amlôt R. (2019). Facilitating Collective Psychosocial Resilience in the Public in Emergencies: Twelve Recommendations Based on the Social Identity Approach. Front. Public Health, 7:141. doi: 10.3389/fpubh.2019.00141.
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Патицька Христина. (2022). ЕКОНОМІКА ТУРБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економічний форум, 1(2), 15-21. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-3
Розділ
ЕКОНОМІКА