ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

  • Шубалий Олександр Луцький національний технічний університет
Ключові слова: гідна праця, економічне зростання, прикордонні регіони, Польща, Україна, Цілі сталого розвитку, порівняльна оцінка

Анотація

У статті узагальнено питання оцінки забезпечення гідної праці та економічного зростання на польсько-українському прикордонні на основі сукупності показників. Основною метою дослідження є проведення порівняльної оцінки забезпечення гідної праці та економічного зростання в прикордонних регіонах Польщі та України, виходячи з наявних статистичних даних в контексті реалізації Цілі 8 Глобальних цілей сталого розвитку 2030. Вивчення літературних джерел та підходів до оцінки свідчить про те, що важливі проблеми оцінки забезпечення гідної праці та економічного зростання в контексті реалізації Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року в прикордонних регіонах Польщі та України залишилися поза увагою вітчизняних і зарубіжних дослідників та потребують детальнішого опрацювання. Актуальність вирішення даного дослідження полягає в тому, що для українських прикордонних регіонів важливо виявити проблемні моменти та вчасно реалізувати заходи для вирівнювання рівня розвитку у регіонах польсько-українського прикордоння, щоб зупинити загрозливі процеси наростання трудової міграції, низького рівня оплати праці та недостатнього розвитку власної переробної промисловості. Дослідження проведено в такій логічній послідовності: порівняно системи індикаторів оцінки Цілі 8, які використовуються для оцінки досягнення Цілей сталого розвитку 2030 в Польщі та України; на основі наявної регіональної статистики сформовано показники для міжрегіональних порівнянь; визначено індивідуальні та інтегральні індекси за окремі роки та загалом за аналізований період. Масив статистичних даних, взятий для оцінки охоплює наявні офіційні дані за останні 3 роки – 2018-2020рр. Об’єктом дослідження є прикордонні регіони Польщі (Люблінське та Підкарпатське воєводства) та України (Львівська та Волинська області). У статті представлені результати економіко-статистичної порівняльної оцінки забезпечення гідної праці та економічного зростання на польсько-українському прикордонні, яка показала, що польські прикордонні регіони загалом забезпечують порівняно високий рівень гідної праці та економічного зростання, тоді як українські – тільки низький рівень. Дослідження емпірично підтверджує, що регіональна політика соціально-економічного розвитку українських прикордонних регіонів повинна бути спрямована на суттєву активізацію діяльності в напрямку забезпечення гідної праці та економічного зростання в майбутніх періодах на основі максимального використання вигідного географічного положення для розвитку взаємовигідної співпраці з польськими прикордонними регіонами для прискорення процесу європейської інтеграції України. Результати дослідження можуть бути корисними для вирішення проблем масової трудової міграції населення, розвитку власних імпорто замінних виробництв, підвищення рівня зайнятості населення та заробітної плати у прикордонних польських і українських регіонах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Шубалий Олександр, Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор

https://orcid.org/0000-0002-9131-1896

shubalyi@ukr.net

Посилання

1. Amelicheva L.P. (2019). Hidna pratsya: teoretyko-pravovyy pohlyad na problemu yiyi rehulyuvannya [Decent work: theoretical and legal view on the problem of its regulation]. Pravnychyy chasopys Donetsʹkoho universytetu – Law Journal of Donetsk University. 1, 3-12. [in Ukrainian].
2. Buyashenko V.V., Kobzysta O.O., Tkachenko YA.S. (2016). Hidna pratsya :polityka zaynyatosti ta oplaty pratsi (Analitychnyy material za rezulʹtatamy doslidzhennya «Posylennya vnesku profspilok u zabezpechennya hidnoyi pratsi v Ukrayini») [Decent work: employment and wage policy (Analytical material based on the results of the study "Strengthening the contribution of trade unions in ensuring decent work in Ukraine")]. Visnyk Akademiyi pratsi, sotsialʹnykh vidnosyn i turyzmu - Bulletin of the Academy of Labor, Social Relations and Tourism. 1-2, 9-24. [in Ukrainian].
3. Doronina O.A. (2018). Rehionalʹnyy vymir hidnoyi pratsi v Ukrayini : otsinka skladovykh ta monitorynh zmin [Regional dimension of decent work in Ukraine: assessment of components and monitoring of changes]. Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ: zb. nauk. pratsʹ; Odesʹkyy natsionalʹnyy ekonomichnyy universytet – Bulletin of socio-economic research: coll. Science. to work; Odessa National Economic University. 4 (68), 31‒43. [in Ukrainian].
4. Kalachova I.V. (2006). Kontseptualʹni ta metodolohichni aspekty vymiryuvannya hidnoyi pratsi [Conceptual and methodological aspects of measuring decent work]. Ekonomika promyslovosti – Industrial economics. 3, 229-234. [in Ukrainian].
5. Kolot A. M., Herasymenko O.O. (2017). Kontsept hidnoyi pratsi yak teoretyko-prykladna platforma rozvytku sotsialʹno-trudovoyi sfery [The concept of decent work as a theoretical and applied platform for the development of social and labor sphere]. Problemy ekonomiky ta politychnoyi ekonomiyi - Problems of economics and political economy. 2, 7-55. [in Ukrainian].
6. International Labor Organization. (2020). Prohrama hidnoyi pratsi dlya Ukrayiny na 2020-2024 roky [Decent Work Program for Ukraine for 2020-2024]. ILO Office for Central and Eastern Europe. Retrieved from http://employers.org.ua/news/id2265
7. Panʹkova O.V., Kasperovych O.Yu. (2021). Tsilʹovi priorytety rehulyatornoyi polityky Ukrayiny shchodo formuvannya umov hidnoyi pratsi u platformniy ekonomitsi [Target priorities of Ukraine's regulatory policy on the formation of decent work in a platform economy]. Ekonomika promyslovosti - Industrial economics. 4 (96), 21–40. [in Ukrainian].
8. Poburko J.A. (2004). Fundamentals of regional statistics. Lviv, Ukraine. 196p. [in Ukrainian].
9. Sakharuk I. (2020). Sotsialʹnyy dialoh yak osnova realizatsiyi kontseptsiyi hidnoyi pratsi [Social dialogue as a basis for the implementation of the concept of decent work]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky - Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Legal sciences. 2(113), 56-61. [in Ukrainian].
10. Shyshkina O.O., Polyukhevych A.M. (2017). Metodychni zasady otsinyuvannya hidnoyi pratsi pidpryyemstv [Methodical principles of evaluating decent work of enterprises]. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka - Social and labor relations: theory and practice. 2 (14), 311-320. [in Ukrainian].
11. National Reporting Platform on Poland's Sustainable Development Goals. (2022). Central Statistical Office of Poland. Retrieved from https://sdg.gov.pl/ (accessed 28 May 2022).
12. National SDG Reporting Platform (SDG Open Platform) (2022). State Statistics Service of Ukraine. 2022. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 28 May 2022).
13. Shubalyi O., Petrukha S. (2021). Assessment of a Stimulating Effect of Wages on Economic Growth of Border Regions of Poland and Ukraine. Social Contexts. Vol. 9, No. 2 (18), 22-34.
14. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Retrieved from https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (accessed 28 May 2022).
15. Vaughan-Whitehead D., Ghellab Y. and Muñoz de Bustillo Llorente R. (Eds.) (2021). The new world of work: Challenges and opportunities for social partners and labour institutions. International Labour Office. Edward Elgar Publishing. 673p.
16. World Bank (2022). World Development Indicators database, Eurostat-OECD PPP Programme. PPP conversion factor, GDP (LCU per international $). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?most_recent_year_desc=true (accessed 28 May 2022).
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Шубалий Олександр. (2022). ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ. Економічний форум, 1(2), 22-32. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-4
Розділ
ЕКОНОМІКА