ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МІГРАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

  • Шубала Ірина Луцький національний технічний університет
Ключові слова: демографічні фактори, міграційні фактори, економічний розвиток, переміщене населення, людський потенціал, війна в Україні

Анотація

У статті узагальнено питання вивчення впливу демографічних і міграційних чинників на економічний розвиток у післявоєнний період. Основною метою дослідження є вивчення впливу демографічних і міграційних чинників на економічний розвиток України у післявоєнний період для зосередження уваги на необхідності своєчасної розробки і реалізації державної антикризової політики стимулюючого типу. Аналіз літературних джерел та підходів до вирішення проблеми свідчить про те, що в складних економічних умовах внаслідок війни в нашій країні більш ґрунтовного дослідження потребує вивчення впливу демографічних і міграційних чинників на економічний розвиток нашої країни. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що Для усунення негативної дії демографічних і міграційних чинників важливо дослідити їх вплив на економічний розвиток країни, щоб надалі вчасно розробити та реалізувати антикризові заходи, що є надзвичайно актуальним для України в умовах воєнного стану. Дослідження здійснюється в такій логічній послідовності: виділення та вивчення впливу основних демографічних і міграційних чинників на економічний розвиток, надання рекомендацій стимулюючого характеру для зменшення негативного впливу цих чинників у майбутньому. Об’єктом дослідження є демографічні і міграційні чинники, які впливають на економіку України після початку війни. Дослідження теоретично доводить, що демографічні та міграційні чинники мають значний негативний вплив на економічний розвиток України після початку війни, який буде тільки посилюватися, якщо не розпочати реалізацію антикризової державної політики у цій сфері. У процесі дослідження виявлено, що катастрофічними наслідками війни для України є втрата людського потенціалу, зниження рівня життя, зменшення чисельності працездатного населення та дисбаланси на ринку праці, збільшення навантаження осіб пенсійного віку тощо. Результати дослідження можуть бути корисними для формування комплексу заходів економічного стимулювання молодих сімей для збільшення народжуваності, бізнесу для створення нових робочих місць та підвищення рівня оплати праці, місцевої влади для створення належних житлових умов для переміщених осіб та осіб, які повертаються у зруйновані регіони.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Шубала Ірина, Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0002-1541-0227

shubala83@gmail.com

 

Посилання

1. Burlan S., Katkova N., Marushchak S. (2021). Otsinyuvannya vzayemozvʺyazkiv mizh rivnem zhyttya naselennya, sotsialʹno-ekonomichnymy i demohrafichnymy protsesamy v Ukrayini [Assessing the relationship between living standards, socio-economic and demographic processes in Ukraine]. Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky – Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2, 482-492.
2. Kravetsʹ I.M. (2021). Demohrafichna kryza v ukrayini: stan, naslidky ta perspektyvy yiyi podolannya [Demographic crisis in Ukraine: state, consequences and prospects of overcoming it]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences. 4, 114-120.
3. Kurylo I. O., Aksʹonova S.Yu., Slyusar L.I. (2020). Sotsialʹno-demohrafichni aspekty stanovyshcha zhinok v Ukrayini v svitli Konventsiyi OON pro likvidatsiyu vsikh form yikh dyskryminatsiyi (CEDAW) [Socio-demographic aspects of the situation of women in Ukraine in the light of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination (CEDAW)]. Ukrayinsʹkyy sotsium – Ukrainian society. 3, 104-123.
4. Levchenko A.O. (2020). Demohrafichni peredumovy innovatsiynoho rozvytku lyudsʹkykh resursiv v Ukrayini [Demographic prerequisites for innovative development of human resources in Ukraine]. Tsentralʹnoukrayinsʹkyy naukovyy visnyk. Ekonomichni nauky : zb. nauk. pr. – Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic sciences. 5 (38), 97-105.
5. Libanova E.M. (2016). Innovatsiyni vazheli demohrafichnoyi polityky [Innovative levers of demographic policy]. Problemy innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku. Seriya: Ekonomika ta menedzhment – Problems of innovation and investment development. Series: Economics and Management. 9, 21-33.
6. Luchko M., Shesternyak M. (2021). Statystychni metody prohnozuvannya rozvytku demohrafichnykh pokaznykiv Ukrayiny: kontekst zastosuvannya [Statistical methods for forecasting the development of demographic indicators of Ukraine: context of application]. Zhurnal yevropeysʹkoyi ekonomiky – Journal of European Economy. 20(1), 191-211.
7. Pudryk D.V., Kvilinsʹkyy O.S., Nazarenko A.P. (2020). Suchasni tendentsiy rozvytku demohrafichno-mihratsiynoho seredovyshcha Ukrayiny ta krayin EU [Current trends in the development of the demographic and migration environment of Ukraine and the EU]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences. 6, 321-329.
8. Smutchak Z. V., Sytnyk O. Yu., Bidak V.Ya. (2020). Zberezhennya demohrafichnoho potentsialu Ukrayiny z pozytsiy mizhnarodnoyi mobilʹnosti [Preservation of Ukraine's demographic potential from the standpoint of international mobility]. Naukovyy visnyk Lʹotnoyi akademiyi. Seriya : Ekonomika, menetdzhment ta pravo – Scientific Bulletin of the Flight Academy. Series: Economics, Management and Law. 2, 129-140.
9. Suptelo O.S. (2020). Demohrafichni transformatsiyi v period postindustrialʹnoho perekhodu [Demographic transformations in the period of post-industrial transition]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Heohrafichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical Sciences. 12, 32-42.
10. Stasyuk O. (2020). Problema otsinky demohrafichnykh vtrat Ukrayiny vnaslidok holodomoru-henotsydu u konteksti deyakykh novitnikh doslidzhenʹ [The problem of estimating the demographic losses of Ukraine as a result of the Holodomor genocide in the context of some recent studies]. Hileya: naukovyy visnyk – Gileya: scientific bulletin. 156, 118-123.
11. Tutova O. V., Savchenko YE.A. (2015). Vplyv demohrafichnykh i sotsialʹnykh pokaznykiv na valovyy rehionalʹnyy produkt v oblastyakh Ukrayiny [The impact of demographic and social indicators on gross regional product in the regions of Ukraine]. Induktyvne modelyuvannya skladnykh system – Inductive modeling of complex systems. 7, 271-281.
12. Sheludʹko L. V., Onyshchenko O.S. (2021). Vplyv demohrafichnoyi sytuatsiyi na trudovyy potentsial krayiny [The impact of the demographic situation on the labor potential of the country]. Visnyk KHNAU. Seriya: Ekonomichni nauky – Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences. 1, 154-167.
13. UNHCR (2022). Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan – March-December 2022. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/92257 (accessed 29 May 2022).
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Шубала Ірина. (2022). ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МІГРАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економічний форум, 1(2), 33-38. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-5
Розділ
ЕКОНОМІКА