КРЕАТИВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • Рудь Надія Луцький національний технічний університет
Ключові слова: ідея, інновація, менеджмент, креативність, команда, творчість

Анотація

У цій статті актуалізовано питання важливості креативності в інноваційному розвитку підприємства. Основною метою дослідження є вивчення сутності та спрямованості креативного менеджменту і розкриття його особливостей як складової інноваційної діяльності підприємства.

Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми розвитку і підтримки креативних ідей свідчить про те, що не всі підприємства приділяють значну увагу творчості як процесу реалізації креативності особистості. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що сам менеджмент підприємства має бути креативним. Дослідження теми здійснюється в такій логічній послідовності. Розглянуто поняття креативність та інновація, встановлено їх взаємозв’язок. Досліджено характеристики «креативного менеджменту» з різних підходів, сформовано авторський підхід. Виділено основні умови, які стимулюють розвиток креативних здібностей, необхідних для ефективного управління організацією. Згруповано фактори, що негативно і позитивно впливають на креативність. Адаптовано модель ієрархії якостей креативних працівників та результати їх впливу. Вдосконалено і проаналізовано систему креативного управління. Методологічним інструментарієм методів дослідження були останні десять років досліджень провідних науковців. Об’єктом дослідження є підприємство, саме тут реалізуються інноваційні процеси, де необхідна генерація ідей, тому що саме вони є причиною появи інновацій. У статті представлені результати емпіричного аналізу взаємозв’язку креативності і інновацій, який показав, що управління креативністю є складовою інноваційного управління. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що існує пряма залежність між креативністю і результатами інноваційної діяльності підприємства. Результати дослідження можуть бути корисними для організацій різних рівнів і видів діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Рудь Надія, Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор

https://orcid.org/0000-0002-9040-146X

ntrud@i.ua

 

Посилання

1. Amaystayl T., Druker P., U Chan Kym y dr. (2006). Kreatyvnoe myshlenye v byznese. / per. s anhl. [ Creative thinking in business. / per. from eng]. Moskva: Alʹpyna Byznes. Buks, 227s. S.9 – 36 [in Ukrainian].
2. Atashkade R.V. (2017). Kreatyvnyy menedzhment yak skladova innovatsiynoyi diyalʹnosti [Creative management as a component of innovation]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economy. Management. Business. №1(19). S.86 – 94 [in Ukrainian].
3. Bozhydarnik T., Vasylyk N. (2015). Formuvannya i rozvytok kreatyvnoho menedzhmentu na pidpryyemstvi [Formation and development of creative management at the enterprise]. Ekonomist – Economist. №3 (berezenʹ). S.37 – 39 [in Ukrainian].
4. Bushuyev S.D., Dorosh M.S., Shakun N.V. (2016). Innovatsiyne myslennya pry formuvanni novykh metodolohiy upravlinnya proyektamy [Innovative thinking in the formation of new project management methodologies]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system – Management of complex systems development. №26. S.49–57 [in Ukrainian].
5. Vartanova O.V., Shester I.V. (2013). Kreatyvnyy menedzhment yak pidgruntya rozvytku kreatyvnykh pratsivnykiv pidpryyemstva [Creative management as a basis for the development of creative workers of the enterprise]. Sotsialʹno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka – Social and labor relations: theory and practice. № 2. S. 30–34 [in Ukrainian].
6. Vakhovych I.M., Chulʹ O.M. (2012). Aktualizatsiya rozvytku kreatyvnoyi rehionalʹnoyi ekonomiky [Actualization of the development of the creative regional economy]. Ekonomichnyy prostir – Economic space. №68. S.53 – 60 [in Ukrainian].
7. Voytushenko A.A. (2019). Ponyattya kreatyvnoho potentsialu u sferi upravlinnya proyektamy [The concept of creative potential in the field of project management]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system – Management of complex systems development. №37. S.13–17 [in Ukrainian].
8. Voytushenko A.A., Bushuyev S.D. (2017). Rozvytok kreatyvnoho potentsialu kolektyvu yak faktor vplyvu na efektyvnu robotu pidpryyemstva [Development of creative potential of the team as a factor influencing the effective operation of the enterprise]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system – Management of complex systems development. №29. S. 34 – 39 [in Ukrainian].
9. Hlobalʹnyy indeks kreatyvnosti: Ukrayina stala 45-yu zi 139 krayin // 5.ua: veb-sayt [Global Index of Creativity: Ukraine became the 45th out of 139 countries // 5.ua: website ]. URL: https://www.5.ua/ suspilstvo/hlobalnyi-indeks-kreatyvnosti-ukrainastala-45iu-zi-139-krain-95726.html [in English].
10. Davymuka S. A., Fedulova L. I. (2017). Kreatyvnyy sektor ekonomiky: dosvid ta napryamy rozbudovy: monohrafiya [Creative sector of the economy: experience and directions of development: a monograph]. Lʹviv: DU «Instytut rehionalʹnykh doslidzhenʹ imeni M. I. Dolishnʹoho NAN Ukrayiny», 528 s. [in Ukrainian].
11. Dzhadkyns R. (2016). Yskusstvo kreatyvnoho myshlenyya perevod P. Myronov [The Art of Creative Thinking translated by P. Mironov]. Moskva: OOO Yzdatelʹskaya hruppa «Azbuka – Attykus», 110s. [in Russian].
12. Zinkevych D.K. (2009). Kharakterystyka ta mistse kreatyvnoho menedzhmentu v systemi upravlinnya mashynobudivnym pidpryyemstvom [Characteristics and place of creative management in the management system of a machine-building enterprise]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. Vyp. 19.10. S. 159–167 [in Ukrainian].
13. Kalenichenko YU.B., Smirnova YA.I. (2011). Kreatyvnistʹ yak osnova menedzhmentu orhanizatsiyi [Creativity as the basis of organizational management]. Marketynh i menedzhment innovatsiy – Marketing and innovation management. №4. T.II. S. 186–191 [in Ukrainian].
14. Kalytych H.I., Ruban V.YA.(2003). Tvorchistʹ – stratehichna paradyhma innovatsiynoho rozvytku [Creativity is a strategic paradigm of innovative development]. STI – NTI. №2. S.29 – 34 [in Ukrainian].
15. Kuzʹmin O.YE., Horyachka O.O. (2011). Sutnistʹ ta typolohiya kreatyvnykh kolektyviv na promyslovykh pidpryyemstvakh [The essence and typology of creative teams in industrial enterprises]. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2011_714/04.pdf. [in Ukrainian].
16. Lukʺyanenko D. H. (2014). Kreatyvnyy menedzhment [Creative Management]. Naukovi shkoly KNEU – KNEU Scientific Schools. URL: http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/sme/sme_dgvnesok/sme_creativniy_management/. [in Ukrainian].
17. Lyubomudrova N.P. (2015). Motyvatsiynyy chynnyk innovatsiynoyi kulʹtury u zabezpechenni rozvytku kreatyvnoho potentsialu personalu pidpryyemstv [Motivational factor of innovation culture in ensuring the development of creative potential of enterprise personnel]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky – Global and national economic problems. Vypusk 6. S.369 – 372 [in Ukrainian].
18. Mala N.T. (2011). Kreatyvnistʹ yak skladova efektyvnoho upravlinnya [Creativity as a component of effective management]. Elektronnyy naukovyy arkhiv Naukovo-tekhnichnoyi biblioteky Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika» – Electronic scientific archive of the Scientific and Technical Library of the National University "Lviv Polytechnic". S. 18–23 [in Ukrainian].
19. Pidkaminnyy I.M., Samokysh O.V. (2012). Kreatyvnyy menedzhment v systemi menedzhmentu pidpryyemstva [Creative management in the enterprise management system]. Ekonomika ta menedzhment: perspektyvy rozvytku: materialy II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, m. Sumy, 22–24 chervnya 2012 roku / za zah. red. O. V. Prokopenko – Economics and Management: Prospects for Development: Proceedings of the Second International Scientific and Practical Conference, Sumy, June 22-24, 2012 / for the general. ed. OV Prokopenko.Sumy: SumDU, s. 109–110 [in Ukrainian].
20. Pyrohov H.S., Malyy. V.V., Orlova V.N. (2010). Stratehyya y prohramma kreatyvyzatsyy upravlenyya [Strategy and program for creative management]. Byuletenʹ Mizhnarodnoho Nobelivsʹkoho ekonomichnoho forumu – Bulletin of the International Nobel Economic Forum. №1. S. 253–261 [in Russian].
21. Chevhanova V.YA., Vvedensʹka A.V., Zaplava O.YU. (2018). Kreatyvna ekonomika: svitovyy dosvid ta uroky dlya Ukrayiny [Creative economy: world experience and lessons for Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society. №19. S.680–688 [in Ukrainian].
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Рудь Надія. (2022). КРЕАТИВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА . Економічний форум, 1(2), 69-79. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-9
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ