ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Вікторія Коваленко Одеський національний економічний університет
Ключові слова: банківська система, банки, індикатор фінансової безпеки, загрози, фінансова стабільність,. фінансова безпека

Анотація

Статтю присвячено проблемам  забезпечення фінансової безпеки банків України.

В умовах військової агресії, вітчизняні банки втратили значну частину клієнтської  бази, банківські операції спрямовані в більшій мірі на обслуговування грошових потоків. Банки змушені застосовувати пролонгацію погашення кредитної заборгованості, джерела щодо формування власних ресурсів  значно скоротилися. Такий канал поповнення ресурсів банків як заощадження домогосподарств, взагалі відсутній через зростання безробіття, зниження доходів, появою додаткових витрат на медичні потреби та на самозахист. В цих умовах надзвичайно актуальною стає тема забезпечення фінансової безпеки банківської діяльності..

Розглянуто найважливіші нормативно-правові документи, які визначають  новітні детермінанти для формування стратегії фінансової безпеки банків, а саме: Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року, Стратегія забезпечення державної безпеки, Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року, Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.

В статті визначено загрози, які впливають на рівень фінансової безпеки банківської системи. Їх класифіковано на фактори, що викликають структурні дисбаланси економіки, і ті, що впливають на рівень фінансової безпеки банківської системи. Доведено, що на сьогодні, надзвичайною загрозою виступає військова агресія, яка висуває на перше місце загрозу щодо  легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

На підставі використання методики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України було визначено рівень фінансової безпеки шляхом розрахунку інтегрального показника. Розрахунок окремих показників, що включені в інтегральний, та їх динаміка свідчать про недостатній рівень здатності банківської системи України протягом 2016–2021 рр. протистояти негативному впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Порогові значення індикаторів фінансової безпеки банків вказують на негативні явища, такі як: втрата банком ознак системності, здатності до стійкості, динамічного розвитку, конкурентоспроможності на зовнішніх і внутрішніх ринках, що може призвести до визнання стану проблемності та неплатоспроможності.

 Резюмуючи статтю можна стверджувати, що необхідне є  розробка та впровадження комплексу заходів, спрямованих на підвищення загального рівня фінансової безпеки банківської системи на підставі формування новітньої Комплексної програми забезпечення фінансової безпеки банків України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вікторія Коваленко, Одеський національний економічний університет

Посилання

1. Baranovsky, O, & Putintseva, T. (2021). Formuvannya kompleksnoyi prohramy zabezpechennya fiinansovoyi bezpeky komertsiynykh bankiv [Formation of a comprehensive program to ensure the financial security of commercial banks]. Svit finansiv-World of Finance, 3 (68), 65-79. [in Ukrainian].
2. Lisnyak, A.E. (2018). Formuvannya stratehiyi zabezpechennya finansovoyi bezpeky banku [Forming a strategy for ensuring the financial security of the bank]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytet - Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 22, 2, 72-77. [in Ukrainian].
3. Mordan, E.Yu., Zhuravka, OS, Didenko, K.V., & Kravchenko, Ya.I. (2021).Finansova bezpeka bankiv: sutnistʹ ta otsinka [Financial security of banks: essence and assessment]. Biznes-inform - Business Inform, 1, 243-251.[in Ukrainian].
4. Kubah, T.G., & Rudenko, E.Yu. (2021). Otsinyuvannya vzayemozvʺyazku finansovoyi stiykosti bankivsʹkoyi systemy ta finansovoyi bezpeky derzhavy [Assessing the relationship between the financial stability of the banking system and the financial security of the state]. «Modern Economics», 26 , 55-63. .[in Ukrainian].
5. Davidenko, N.M., & Kolodyazhna, V.O. (2020). Otsinyuvannya finansovoyi bezpeky bankivsʹkoyi systemy Ukrayiny [Assessment of financial security of the banking system of Ukraine]. .Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 40, 51-58. .[in Ukrainian].
6. Pedchenko, N.S., & Dyachek S.M. (2020). Rozvytok metodychnykh pidkhodiv do otsinky rivnya finansovoyi bezpeky bankivsʹkoyi systemy Ukrayiny [Development of methodological approaches to assessing the level of financial security of the banking system of Ukraine]. Ekonomika, upravlinnya ta administruvannya – Economics, Management and Administration, 1 (91), 133-145. [in Ukrainian].
7. Kulinyak, I. Ya., Prokopishin-Rashkevich, L M, & Borodavko, A.P. (2019). Otsinyuvannya rivnya finansovoyi bezpeky komertsiynykh bankiv Ukrayiny [Assessing the level of financial security of commercial banks in Ukraine]. Naukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu «Ostrozʹka akademiya» - Scientific notes of the National University "Ostroh Academy, 12 (40), 113–118. [in Ukrainian].
8. Girman, Y.V. (2018). Peredumovy stvorennya optymalʹnoyi modeli zabezpechennya finansovoyi bezpeky banku na bazi svitovoho dosvidu [Prerequisites for creating an optimal model for ensuring the financial security of the bank based on world experience]. Investytsiyi, praktyka ta dosvid – Practice and Experience, 2, 49-55. [in Ukrainian].
9. Vasilchishin, O., Titor, V., & Tsar, A. (2020). Implementatsiya zarubizhnoho dosvidu shchodo rozsliduvannya finansovykh zlochyniv [Implementation of foreign experience in investigating financial crimes]. Ekonomichnyy analiz - Economic Analysis, 30, 2, 17-23. [in Ukrainian].
10. Andriichenko, J. (2020). Realizatsiya derzhavnoho finansovoho monitorynhu na osnovi ryzyk-oriyentovanykh oznak u diyalʹnosti finansovykh ustanov [Implementation of state financial monitoring based on risk-oriented features in the activities of financial institutions]. Development Management, 18(3), 55-64. [in Ukrainian].
11. Bisaga, K.W. (2021). Mizhnarodna systema protydiyi lehalizatsiyi zlochynnykh dokhodiv i finansuvannyu teroryzmu: instytutsiynyy aspekt [International system for combating money laundering and terrorist financing: institutional aspect]. East European Scientific Journal, 2 (66), 43-56. [in Ukrainian].
12. Decree of the President of Ukraine (2021). Strategy of economic security of Ukraine for the period up to 2025: № 347 of 11.08. 2021 URL: https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613. (application date 15.03.2022). Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/3472021-39613.(accessed 15 March 2021). [in Ukrainian].
13. Decree of the President of Ukraine (2022). Strategy for ensuring state security. Retrieved from https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/5264.html..(accessed 15 March 2021). [in Ukrainian].
14. Decision of the National Commission on valuable papers and the stock market (2019). Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025. Retrieved from : https://ips.ligazakon.net/document/kl190364 .(accessed 15 March 2021). [in Ukrainian].
15. National Bank of Ukraine (2020). Strategy for the development of fintech in Ukraine until 2025. Steel development of innovation, cashless and financial literacy. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/file/download?
file=Strategy_finteh2025.pdf. .(accessed 15 March 2021). [in Ukrainian].
16. Garyaga, L.O., Kulish, R.R. (2019). Finansova bezpeka bankivsʹkoyi diyalʹnosti v umovakh tsyfrovizatsiyi [Financial security of banking activities in the minds of digitalization].Problemy ekonomiky – Economic Problems, 4 (42), 163-171.[in Ukrainian].
17. Kvasnytsʹka, R.S., Dotsenko, I. O. & Prystupa, D. V. (2021). Formuvannya mekhanizmu zabezpechennya finansovoyi bezpeky bankivsʹkoyi ustanovy. [Formation of a mechanism for ensuring the financial security of a banking institution]. Modern Economics, 25, 73-78. [in Ukrainian].
18. Statista (2022). Number of fatalities due to terrorist attacks worldwide between 2006 and 2020. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/202871/number-of-fatalities-by-terrorist-attacks-worldwide. .(accessed 20 March 2021).
19. Statistics (2022). National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/statistic.(accessed 20 March 2021). [in Ukrainian].
20. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2007). Methodology for calculating the level of economic security of Ukraine. Retrieved from http://www.me.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=97980&cat_id=38738. (accessed 20 March 2021). [in Ukrainian].
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Вікторія Коваленко. (2022). ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економічний форум, 1(2), 141-151. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-18
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ