Опубліковано: 2020-05-17

Весь випуск

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ОБЛІК ТА АУДИТ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА