ISSN 2308-8559

DOI: 10.36910/e-forum.lntu.edu.ua

У науковому журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку економіки макро-, мезо- та мікрорівнів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв підприємств, організацій установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов'язань. Подані статті підлягають внутрішньому та зовнішньому рецензуванню.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Періодичність видання: щоквартально (січень, квітень, липень, жовтень)

                                           Засновники журналуЛуцький національний технічний університет

Індексація:  Index Copernicus ICV 2019 = 59.82

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar.