Політика відкритого доступу

Редакційна політика журналу базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Науковий журнал «Економічний форум» є журналом відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк є вільними. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу в  розділі «Архіви» та на сайті  Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Автор зберігає собі право отримати копії твору, використовувати оригінальні ілюстративні матеріали та тексти повністю або частково у своїх дальших працях, доповідях на конференціях, під час лекцій та інших публічних виступів; вільно розповсюджувати електронні копії твору як на території України, так і за її межами, за умови збереження посилання на першу його публікацію в журналі “Економічний форум” або гіперпосилання на електронну копію на офіційному web-сайті журналу.

Редакційна політика журналу ставить такі зобов’язання перед авторами наукових статей:

  • автори статей повинні нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, інших відомостей статті;
  • автори статей повинні усунути всі недоліки наукової статті (за наявності зауважень);
  • автори статей не подають статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації; подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним;
  • автори статей повинні правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які присутні у науковій статті.