ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ НАРОЩЕННЯ

  • Купира М.І. Луцький національний технічний університет
  • Колтунович О.В. Луцький національний технічний університет
  • Сокол Х.Я Луцький національний технічний університет
Ключові слова: фінансовий потенціал, фінансова стабільність, фінансова стійкість, ефективність, асиметрії, синергія, детермінанти нарощення

Анотація

У статті проведено розбір ключових характеристик ресурсного та результативного підходів в напрямку визначення фінансового потенціалу. Визначено фінансовий потенціал як систему фінансових можливостей  здатних трансформувати наявні ресурси у векторний процес розвитку через максимізацію та мультиплікатор капіталізації прибутковості.

Згруповано в систему фактори впливу на рівень фінансового потенціалу, які потрібно системно перетворювати в потенційні можливості. Визначено такими факторами фінансову стійкість, ефективність менеджменту активами, мультиплікатор капіталу, вектор кредитоспроможності, інноваційний вектор, інвестиційний вектор, вектор менеджменту, що точково створюють проблеми та породжують дисбаланс фінансово-економічного розвитку.

Сформовано синергетичну пряму складників фінансового потенціалу в процесі фінансово-господарської діяльності через ефективність та доведено поетапність алгоритму роботи в частині  структуризації власних та позикових фінансових ресурсів через якість аналіз, планування, контроль і гарантування в підсумку фінансової стійкості та фінансової забезпеченості.

Запропоновано структуризацію компонентів та складників фінансового потенціалу через рух і розвиток в напрямку капіталізації та максимізації.

Розроблено вектор забезпечення формування High-level фінансового потенціалу в напрямку фінансової стабільності включаючи компоненти: управлінський, фінансово-економічний, майновий, архітектурний, інтелектуальний. Тому, важливим кроком в напрямку формування фінансового потенціалу та пошуку детермінантів його нарощення ефективно генерувати саме архітектурний та інтелектуальний компоненти. Заданий алгоритм буде працювати через самофінансування та самонаповнення, з врахуванням мотиваційної складової кадрового потенціалу до результативної та продуктивної роботи.

Біографії авторів

Купира М.І., Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

 

Колтунович О.В., Луцький національний технічний університет

магістр

 

Сокол Х.Я , Луцький національний технічний університет

студент

 

Посилання

1. Kulish G., Chepka V. The financial potential of the enterprise and its role in conditions of economic instability. Statistics of Ukraine. 2017. № 1. pp. 29–35.
2. Goncharenko M. Evolution of the essence of financial potential of development of territories. Theory and practice of public administration. 2013. Issue. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_3_25 (access date 28.11.2020).
3. Kostevych O. Financial potential of light industry enterprises in Ukraine. Light industry. 2010. № 3. pp. 27–30.
4. Blaschak B. Financial potential in the structure of enterprise potential. Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management. 2019. Volume 30 (69). №3. pp. 74-78.
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Купира М.І., Колтунович О.В., & Сокол Х.Я. (2021). ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ НАРОЩЕННЯ. Економічний форум, 1(1), 127-134. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-15
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ