Редколегія

Головний редактор:

Вахович Ірина Михайлівна, д.е.н., професорка, ректорка, Луцький національний технічний університет, Україна 

Заступники головного редактора:

Вавдіюк Наталія Степавнівна, д.е.н., професорка, завідувачка кафедри менеджменту, Луцький національний технічний університет, Україна 

Полінкевич Оксана Миколаївна, д.е.н., професорка, завідувачка кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Луцький національний технічний університет, Україна

Члени редакційної колегії:

Анета Бобенік-Хінтосова, PhD, професор, Економічний університет в Братиславі, факультет бізнесу в Кошице, кафедра менеджменту, Словакія

Паата Брекашвілі, PhD, професор, Ільїнський державний університет, школа бізнесу, технологій та освіти, професор менеджменту (організаційна поведінка), Грузія

Анджей Міщук, доктор хабілітований, професор, професор кафедри господарської та регіональної політики, Университет Марії Кюрі-Склодовскої, Польща 

Марек Чєрпял-Волан, PhD, доцент кафедри кількісних методів та економічної інформатики Інституту економіки та фінансів Жешувського університету, директор Статистичного управління в Жешуві, Польща 

Ришард Каміньскі, доктор хабілітований, професор, завідувач кафедри наук економічних Університету Адама Міцкевича в Познані, Польща

Ніколай Муравйов, PhD, старший лектор Школи бізнесу, права та соціальних наук, відділ бухгалтерського обліку та менеджменту, Абертайський університет, Великобританія

Ліліана Чімпоеш, PhD, доцент, доцент кафедри загальної економіки, Державний аграрний університет Молдови, Молдова

Ковальська Любов Леонідівна, д.е.н., професорка, декан факультету бізнесу і права, Луцький національний технічний університет, Україна

Кривов’язюк Ігор Володимирович, к.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Луцький національний технічний університет, Україна

Ліпич Любов Григорівна, д.е.н., професорка кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Луцький національний технічний університет, Україна

Лютак Олена Миколаївна, д.е.н., професорка кафедри міжнародних економічних відносин, Луцький національний технічний університет, Україна

Рудь Надія Терентіївна, д.е.н., професорка кафедри економіки, Луцький національний технічний університет, Україна

Шубалий Олександр Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Луцький національний технічний університет, Україна

Камінська Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент, кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Луцький національний технічний університет, Україна

Дзямулич Микола Іванович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки Луцького національного технічного університету, Україна

Шматковська Тетяна Олександрівна, к.е.н., доцентка, доцентка кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки, Україна

Відповідальний секретар:

Кравчук Ірина Миколаївна, доктор філософії, ст. викладач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики , Луцький національний технічний університет, Україна