Редколегія

Головний редактор:

Шубалий Олександр Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Луцький національний технічний університет, Україна

Заступник головного редактора:

Вавдіюк Наталія Степавнівна, д.е.н., професорка, завідувачка кафедри менеджменту, Луцький національний технічний університет, Україна

Члени редакційної колегії:

Бобенік-Хінтосова Анета, PhD, професор, Економічний університет в Братиславі, факультет бізнесу в Кошице, Словакія

Брекашвілі  Паата, PhD, професор, декан факультету докторантури, Кавказький університет, Грузія

Вахович Ірина Михайлівна, д.е.н., професорка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Луцький національний технічний університет, Україна

Другов Олексій Олександрович, д.е.н., професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету "Львівська Політехніка", Україна

Забарна Елеонора Миколаївна, д.е.н., професорка, завідувачка кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком, Одеський національний політехнічний університет, Україна

Карлова Олена Анатоліївна, д.е.н., професорка кафедри менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія, Україна

Ковальська Любов Леонідівна, д.е.н., професорка, завідувачка кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, Україна

Кощій Оксана Вікторівна, д.е.н., професорка кафедри менеджменту, Луцький національний технічний університет, Україна

Кривов’язюк Ігор Володимирович, к.е.н., професор, Луцький національний технічний університет, Україна

Кузнєцова Анжела Ярославівна, д.е.н., професорка, ректорка, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), Україна

Ліпич Любов Григорівна, д.е.н., професорка кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Луцький національний технічний університет, Україна

Лютак Олена Микораївна, д.е.н., професорка кафедри міжнародних економічних відносин, Луцький національний технічний університет, Україна

Матвійчук Людмила Юріївна, д.е.н., професорка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Луцький національний технічний університет, Україна

Муравйов Микола, PhD, професор,Абертайський університет, Великобританія

Перерва Петро Григорович, д.е.н, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Полінкевич Оксана Миколаївна, д.е.н., професорка, в.о. завідувачка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,, Луцький національний технічний університет, Україна

Рудь Надія Терентіївна, д.е.н., професорка кафедри економіки, Луцький національний технічний університет, Україна

Ришард Каміньскі, PhD, завідувач кафедри наук економічних Університету Адама Міцкевича в Познані, Польща

Рібейро Луїс Флорен, PhD, професор, політехніка Браганси, Португалія

Чімпоеш Лілліана, PhD, професор, Академія економічних досліджень Молдови, Державний аграрний університет Молдови, Молдова

Відповідальний секретар:

Салівончик Ірина Миколаївна, аспірантка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Луцький національний технічний університет, Україна