ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  • Урбан О.А. Луцький національний технічний університет
  • Дзямулич М.І. Луцький національний технічний університет
  • Чиж Н.М. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: фондовий ринок, цінні папери, ринок цінних паперів, міжнародний ринок цінних паперів, європейська інтеграція.

Анотація

В сучасних умовах розвиток фінансових ринків є важливою складовою підвищення ефективності функціонування бізнесу, покращення інвестиційного клімату та зміцнення економіки загалом. Сучасна економіка не може функціонувати ефективно без розвиненого та стабільно працюючого фондового ринку, оскільки, за його допомогою відбувається перерозподіл вільних фінансових активів для найкращого задоволення потреб національної економіки в інвестиціях.

Сьогодні в Україні велика увага приділяється розвитку малого і середнього бізнесу, а це в свою чергу потребує додаткових фінансових ресурсів. Функціонування повноцінного фондового ринку сприяє залученню в країну дешевих довгих ресурсів, а також забезпечує створення надійної системи фінансування економічного розвитку, що в свою чергу призведе до утворення сприятливих умов для ведення бізнесу.

В статті автори проводять дослідження перспектив виходу українських компаній на фондові біржі ЄС, оскільки досить гострою є питання загального рейтингу країни і військової ситуації на Сході україни. Адже при рівних умовах української і польської компаній, акції польської компанії будуть коштувати дорожче, оскільки інвестор надає перевагу абсолютній надійності, тому очікувати на активність на фондовому ринку ЄС досить складно.

На сучасному етапі розвитку фондового ринку України існують такі проблемні питання, що  пов’язані з розкриттям інформації, оскільки вітчизняні положення фінансової звітності розроблені на основі міжнародних стандартів, не завжди відповідають цим стандартам.

В економічній літературі відбуається гостра полеміка щодо шляхів розвитку фондового ринку України, оскільки існує два можливі шляхи її розвязання. Перший шлях полягає в тому, що потрібно  розвивати фондовий ринок «з нуля», як це, в свою чергу зробила Польща. Другий шлях передбачає імплементацію європейських стандартів завдяки поетапному впровадженню норм на фондовому ринку.

 Україна має достатній економічний потенціал, щоб побудувати ефективно функціонуючий фондовий ринок. Існує два шляхи, якими може слідувати Україна: почати все «з нуля», що є досить проблематично, чи рухатись до євростандартів поступово. На сучасному етапі розвитку фондового ринку України найважливішим завданням  є збільшення притоку інвестицій за рахунок інтеграції ринку в світові фінансові ринки. Також не менш важливими є питання збільшення капіталізації лістингових компаній, обсягів торгів на фондовому ринку та зростання показника захисту прав інвесторів.

Біографії авторів

Урбан О.А., Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

 

Дзямулич М.І., Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

 

Чиж Н.М., Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

 

Посилання

1. South East Europe stock markets are integrated with regional and global stock markets URL:http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44133/– (access date 17.09.2020).
2. Zinchuk A. Site selection. Pros and cons of different URL options: http://www.ilf-ua.com/ru/publications/articles/vyborploschadki. plyusyiminusyrazlichnyhvariantov / - (appeal date 17.09.2019) . [in Ukrainian]..
3. Stock Market Development in Eastern Europe. Evidence from Poland, Hungary, Russia and Ukraine URL. – :file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/butsa_yuriy.pdf– access date 17.09.2019).
4. Tovkun OO Directions of integration of the stock market of Ukraine in world capital markets Econ. magazine - XXI. - 2014. - № 3/4. - P. 28–31 . [in Ukrainian]..
5. Materials from the official website of the National Commission on Securities and Stock MarketURL: www.ssmsc.gov.ua– (access date 17.09.2020) . [in Ukrainian]..
6. Where to go to the stock market of Ukraine URL: http: //forbes.ua/ua/opinions/1373706-kudi-podatisya-fondovomu-rinku-ukrayini - (appeal date 14.09.2020) . [in Ukrainian]..
7. Materials from the official website of the World Bank URL: http://data.worldbank.org/indicator - (access date 17.09.2020).
8. Chernyavsky A. The stock market of Ukraine: current issues of formation and efficiency Staff. - 2014. - № 3/4. - P. 118–124 . [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-06-11
Як цитувати
Урбан О.А., Дзямулич М.І., & Чиж Н.М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ . Економічний форум, 1(2), 13-18. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-2
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ