ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  • Жук О.М. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, державний нагляд і контроль, моніторинг, соціальні виплати, соціальні послуги, соціальна підтримка, кошти державного бюджету.

Анотація

Важливим аспектом функціонування системи соціального захисту і соціального забезпечення  в Україні на сучасному етапі є організація державного нагляду і контролю. Стаття присвячена аналізу організаційно-правового регулювання контролю в системі соціального захисту в Україні на сучасному етапі, в умовах реалізації Міністерством соціальної політики з 2017 року проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» за сприяння Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у зазначеній сфері схвалено Концепцією реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей, прийнятою Кабінетом Міністрів України у 2020 році.

У статті розкрито поняття, види та завдання державного контролю  у сфері соціального захисту. Охарактеризовано суб’єкти та об’єкти контролю у сфері соціального захисту та соціального забезпечення та їх функції. Головними контролюючими органами у сфері соціального захисту є Міністерство соціальної політики на Національна соціальна сервісна служба та Головні управління Національної соціальної сервісної служби у кожній області. Визначено принципи здійснення державного контролю: адресність, ефективність та законність. Встановлено, що інструментами контролю та забезпечення належного функціонування системи соціального захисту є: моніторинг, контроль (нагляд), верифікація, аудит, інспектування, оцінювання якості та ефективності надання соціальних послуг.

Охарактеризовано контролю: за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, соціальні послуги); за використанням коштів державного бюджету, виділених для надання соціальної підтримки; за дотриманням прав дітей; контроль за виплатою соціальних допомог, а також контроль за наданням соціальних послуг; за часом проведення – превентивний, поточний та ретроспективний.

Подано основні нормативні документи, які регулюють контроль за якістю надання соціальних  послуг,  а також за адресністю державних виплат та ефективністю використання бюджетних коштів. Встановлено, що одним із головних завдань для ефективного здійснення державного контролю у сфері соціального забезпечення стане створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою забезпечення максимальної інтеграції з державними реєстрами та базами даних

Зроблено висновок, що проведення моніторингу та оцінювання якості надання соціальних послуг, здійснення державного контролю за нарахуваннями та виплатами соціальних допомог є одним з ключових напрямків удосконалення системи соціального захисту в Україні на сучасному етапі.

Біографія автора

Жук О.М. , Луцький національний технічний університет

к.і.н., доцент

                                                                        

Посилання

1. Pro skhvalennya Kontseptsiyi realizatsiyi derzhavnoyi polityky shchodo sotsial'noho zakhystu naselennya ta zakhystu prav ditey. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 26 serpnya 2020 r. № 1057-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2020-%D1%80#Text
2. Yakovlyeva H. Derzhavnyy nahlyad i kontrol' u sferi sotsial'noho zabezpechennya naselennya Ukrayiny. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017. № 4. S.90-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_4_20
3. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo sotsial'noyi polityky Ukrayiny: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 17.06.2015 r. # 423. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF#Text (data zvernennya 20.09.2020).
4. Deyaki pytannya Natsional'noyi sotsial'noyi servisnoyi sluzhby Ukrayiny: postanova Kab. Ministriv Ukrayiny vid 26.08.2020 r. № 783. Uryadovyy kur"yer. 2020. 5 veres. S. 10-11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-%D0%BF#n44
5. Proyekty, shcho pidtrymuyut'sya MBRR / Miniterstvo sotsial'noyi polityky. Vebsayt: URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Proekti-shcho-pidtrimuyutsya-MBRR.html?fbclid=IwAR2RcF5EemR9T7oBRaXgYY1sQmbK-6dp-EF-ntidcRVWECnFKAmHKrAFR_A (data zvernennya 20.03.2021 r.)
6. Minsotspolityky posylyt' uvahu do yakosti sotsial'nykh posluh dlya naymensh zakhyshchenykh hromadyan/ Miniterstvo sotsial'noyi polityky. Vebsayt:. URL: https://www.msp.gov.ua/news/18931.html data zvernennya 12.03.2021 r.)
7. Deyaki pytannya zdiysnennya kontrolyu za doderzhannyam vymoh Zakonu Ukrayiny «Pro sotsial'ni posluhy»: postanova Kab. Ministriv Ukrayiny vid 01.06.2020 r. # 427. Uryadovyy kur"yer. 2020. 3 cherv. S. 5.; Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya monitorynhu nadannya ta otsinky yakosti sotsial'nykh posluh: postanova Kab. Ministriv Ukrayiny vid 01.06.2020 r. # 448. Uryadovyy kur"yer. 2020. 6 cherv. S. 5-6.
8. Pro veryfikatsiyu ta monitorynh derzhavnykh vyplat. Zakon Ukrayiny vid 3 hrudnya 2019 roku # 324-IX. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2020, # 11, st.63. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324-20#Text;;
9. Pro zatverdzhennya Poryadku zdiysnennya veryfikatsiyi ta monitorynhu derzhavnykh vyplat. Postanova Kabinetu ministriv vid 18 lyutoho 2016 r. # 13. Iz zminamy, vnesenymy z·hidno z Postanovamy KM # 443 vid 22.05.2019 # 205 vid 03.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/136-2016-%D0%BF#n10
10. Pro Reyestr nadavachiv ta otrymuvachiv sotsial'nykh posluh: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 27 sichnya 2021 r. # 99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99-2021-%D0%BF#Text
11. Pro zaprovadzhennya eksperymental'noho proektu z realizatsiyi funktsionaliv pershoyi cherhy Yedynoyi informatsiynoyi systemy sotsial'noyi sfery: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11.11.2020 r. # 1278 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1278-2020-%D0%BF#n30
12. Proyekt Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Yedynu informatsiynu systemu sotsial'noyi sfery URL: https://www.msp.gov.ua/projects/653/
13. Pro utvorennya robochoyi hrupy z pytan' udoskonalennya zakonodavstva shchodo rozvytku i rehulyuvannya rynku sotsial'nykh posluh. Postanova Kabinetu ministriv vid 17 lyutoho 2021 r. № 125. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/125-2021-%D0%BF#Text
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Жук О.М. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ . Економічний форум, 1(2), 147-154. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-19
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА