МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ, ВИХІДНІ ПРИНЦИПИ, ПРАВОВІ ОСНОВИ

  • Ситник О.І. Луцький національний технічний університет
  • Сільвестрова О.Ю. Луцький національний технічний університет
  • Жук О.М. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: міграція, імміграція, міграційна політика, стандарти.

Анотація

У статті проаналізовано проблему формування виваженої міграційної політики, регулювання трудової міграції, що є актуальним для світу в цілому. Міграційна політика є базовим елементом стратегії управління міграційної політики як в національних державах так і в наднаціональних утвореннях. Звернено увагу, що зростає усвідомлення комплексного, багаторівневого управління міграційними процесами в умовах глобальної пандемії. Відзначено, що у сучасній науковій літературі немає загальноприйнятого розуміння феномену міграційної політики. Дане поняття є загальним, яке охоплює різні, хоча і взаємопов’язані сфери, які складають частини загальних політичних рамок в площині міграції і притулку.

Наголошено, що при формуванні міграційної політики потрібно враховувати права людини на життя і свободу, які є базовими і зобов’язують державу забезпечити вільний в’їзд і виїзд громадян, а також надання притулку іноземцям, які зазнають переслідувань у власній державі та, відповідно, не можуть скористатися її захистом. Сучасна міграційна політика ґрунтується на принципах відкритості, доцільності, гуманізму, гендерної рівності, поєднання особистого інтересу з державним тощо. Мета міграційної політики є зміннною в залежності від рівня розвитку держави, пануючих політичних сил, національного менталітету, традицій та особливостей культури, міжнародних зв’язків тощо.

Звернено увагу, що при формуванні міграційної політики потрібно враховувати національні особливості у процесі співпраці між державами та необхдіність узгодження цілей зовнішньої та міграційної політики.

Розглянуто проект Пакту щодо міграції та притулку, який має послабити навантаження на країни, куди прибуває найбільше біженців, та прискорити рішення про надання або ненадання притулку. Презентований документ охоплює три основні виміри міграційного питання – прийом людей на кордоні, розподіл відповідальності між країнами ЄС та співпраця з країнами, звідки здебільшого прибувають біженці. Характерним є те, що в проекті роблять більший акцент на систему повернення мігрантів, яким відмовлено у наданні притулку. Це і вдосконалення законодавства, і створення Координатора з питань повернення, з мережею національних представників. Залишилося розглянути даний документ Радою ЄС та Європарламентом. Європейський Союз змінює правила міграційної політики.

Біографії авторів

Ситник О.І. , Луцький національний технічний університет

к.п.н., доцент

 

Сільвестрова О.Ю. , Луцький національний технічний університет

к.ф.н., доцент

 

Жук О.М. , Луцький національний технічний університет

к.іст.н., доцент

 

Посилання

1. Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir : nats. dopovid. Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy. K., 2018. 396 s. URL : https://www.idss.org.ua/arhiv/Ukraine_migration.pdf [in Ukrainian].
2. Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3, (ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.3), United Nations New York, 2017, 316 R. URL : https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf [in English] (data zvernennia 18.02.2021)
3. Glossary of Migration. International Organization for Migration. IML. Series No. 34, 2019. URL : https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf [in English] (data zvernennia 18.02.2021)
4. Migration. Glossary of Migration. International Organization for Migration. IML. Series No. 34, 2019. URL : https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf [in English] (data zvernennia 18.02.2021)
5. Bysson L.S. Rehulyrovanye lehalnoi myhratsyy v Evropeiskom soiuze=Legal migration governance in the European Union : [monohrafyia]. M. : Yn-t Evropy RAN , 2020. 150 s. [in Russian]
6. Malynovska O.A. Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii : monohrafiia. K. : NISD, 2018. 472 s. URL : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-07/Migration_Politic_Print-fin-3178a.pdf [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
7. Migration data in Europe. Migration data portal. URL : https://migrationdataportal.org/regional-data-overview/europe [in English] (data zvernennia 18.02.2021)
8. Migration in an interconnected world: New directions for action. Report of the Global Commission on International Migration. October 2005. 98 p. URL : https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/gcim/GCIM_Report_Complete.pdf [in English] (data zvernennia 18.02.2021)
9. Salt D. Current trends in international migration in Europe. CDMG (2005) 2. URL : https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Documentation/Migration%20management/2004_Salt_report_en.pdf [in English] ( 18.02.2021)
10. Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10.12.1948.URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
11. Mizhnarodny`j pakt pro gromadyans`ki i polity`chni prava. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
12. Mizhnarodny`j pakt pro ekonomichni, social`ni i kul`turni prava vid 19.10.1973 # 995_042. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
13. Konvenciya pro status bizhenciv. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
14. Konvenciya pro pracivny`kiv-migrantiv (pereglyanuta 1949 roku) N 97. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_159#Text [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
15. Konvenciya pro zlovzhy`vannya v galuzi migraciyi i pro zabezpechennya pracivny`kam-migrantam rivny`x mozhly`vostej i rivnogo stavlennya N 143. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_163#Text [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
16. Mizhnarodna konvenciya pro zaxy`st prav vsix trudyashhy`x-migrantiv ta chleniv yix simej. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_203#Text [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
17. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
18. Yevropeiska sotsialna khartiia (perehlianuta). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
19. Yevropeiska konventsiia pro pravovyi status trudiashchykh-mihrantiv. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_307#Text [in Ukrainian] (data zvernennia 18.02.2021)
20. New pact of migration and asylum. European Commission. URL : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Ситник О.І., Сільвестрова О.Ю., & Жук О.М. (2021). МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ, ВИХІДНІ ПРИНЦИПИ, ПРАВОВІ ОСНОВИ. Економічний форум, 1(2), 164-172. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-21
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА