ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

  • Шматковська Тетяна Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Дзямулич Микола Луцький національний технічний університет
Ключові слова: цифрова економіка, стратегічний управлінський облік, бізнес-процеси, управління підприємствами, інформаційні технології

Анотація

У даній статті узагальнено питання трансформаційних тенденцій в економічній системі, що відбуваються під впливом значної інтенсифікації науково-технічного розвитку, що має наслідком  широке впровадження цифрових програмних засобів в процеси планування та управління діяльністю підприємств. Основною метою дослідження є вивчення питань трансформації системи стратегічного управлінського обліку до нових умов функціонування суб’єктів господарювання під впливом цифровізації бізнес-процесів на усіх рівнях. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми формування нових підходів до забезпечення ефективності стратегічного управлінського обліку свідчить про те, що в сучасних умовах досягнення такої ефективності можливе лише за рахунок впровадження в управлінську діяльність підприємств цифрових програмних рішень, що орієнтовані на опрацювання Великих даних в режимі онлайн 24/7. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що успішне розв’язання  питань стратегічного планування діяльності суб’єктів господарювання можливе лише за рахунок орієнтації їх на впровадженні новітніх інноваційних рішень, орієнтованих на цифровізацію системи управління підприємствами. У статті представлені результати емпіричного аналізу діяльності суб’єктів господарювання в Україні під впливом впровадження елементів цифрової економіки в процес стратегічного управління підприємствами, який показав, що в сучасних умовах їх конкурентоспроможність та ефективність функціонування неможлива без застосування спеціалізованих програмних рішень у сфері управлінського обліку, на основі яких виникає можливість достовірного та високоточного моделювання та планування діяльності цих підприємств в умовах зростання інформаційної складової процесу управління. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що ефективне функціонування підприємств наразі неможливе без впровадження цифрових програмних рішень у сферу стратегічного управлінського обліку, що регулює бізнес-процеси суб’єктів господарювання на усіх рівнях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Шматковська Тетяна, Волинський національний університет імені Лесі Українки

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0003-2771-9982

shmatkovska2016@gmail.com

 

Дзямулич Микола, Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0003-3714-5062

m.dziamulych@lntu.edu.ua

 

Посилання

1. Brukhanskyi, R. F. (2015), Oblikovo-analitychne zabezpechennia strategichnogo menedzhmentu v silskomu hospodarstvi: teoretyko-metodolohichni osnovy [Accounting and analytical support of strategic management in agriculture: theoretical and methodological foundations] : diss. … doctor of economics : 08.00.09 / National Research Center "Institute of Agrarian Economics". Кyiv. [in Ukrainian].
2. Shmatkovska, T. O., Dziamulych, M. I. (2022), Stratehichnyi upravlinskyi oblik v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Strategic management accounting in the digital economy]. Galytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin, Vol. 74(1), 61-67. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.01.061.
3. Ayres, R. U.; Williams, E. (2004), The digital economy: Where do we stand?. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 71(4), 315-339. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2003.11.001.
4. Barefoot, K., Curtis, D., Jolliff, W., Nicholson, J. R., Omohundro, R. (2018), Defining and measuring the digital economy. Washington, DC: US Department of Commerce Bureau of Economic Analysis.
5. Bhimani, A., Willcocks, L. Digitisation. (2014), ‘Big Data’ and the transformation of accounting information. Accounting and Business Research, Vol. 44(4), 469-490. https://doi.org/10.1080/00014788.2014.910051.
6. Brynjolfsson, E.; Collis, A. (2019), How should we measure the digital economy. Harvard Business Review, Vol. 97(6), 140-148.
7. Fudenberg, D., Villas-Boas, J. M. (2012), In the digital economy. The Oxford handbook of the digital economy.
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Шматковська Тетяна, & Дзямулич Микола. (2022). ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ. Економічний форум, 1(2), 95-100. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-12
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ