МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСКОНАЛОСТІ БІЗНЕСУ НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІННОВАТИКИ

  • Ігор Кривов’язюк Луцький національний технічний університет
Ключові слова: управління бізнесом, стратегічне бачення, лідерство свідомого впливу, інтелектуалізація управління бізнесом, збалансована партнерська взаємодія, комунікаційна ефективність, збалансованість результатів, цифровізація бізнесу, бізнес-модель

Анотація

В даній статті вирішено проблему побудови ефективної системи взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом. Основною метою дослідження є удосконалення моделі забезпечення досконалості бізнесу на засадах взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом. Критичний аналіз літературних джерел та підходів до вирішення проблеми побудови досконалої моделі ведення бізнесу підкреслює різноманітність застосовуваних методичних підходів і методів управлінської інноватики, проте в умовах технологізації бізнесу, необхідності прискорення обміну інформацією, розвитку інноваційності та, воднораз, виникнення нових загроз виникає необхідність трансформації бізнесу та управління на засадах стратегування, інтелектуалізації управління, партнерської взаємодії, відповідності викликам зовнішнього середовища, комунікаційної ефективності, трансформації лідерства, збалансування проміжних і кінцевих результатів. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що своєчасне використання інноваційних засобів і методів управління при реалізації стратегічних намірів і цілей формує високу адаптивність компаній до трансформаційних процесів, що відбуваються у їх зовнішньому та внутрішньому середовищі під впливом впровадження цифрових технологій в бізнес-процеси. Науково-теоретичну та методологічну основу дослідження становили наступні методи: абстрактно-логічний та порівняльного аналізу – для узагальнення теоретичних підходів та підтвердження практичної вагомості розв’язання проблеми побудови моделі забезпечення досконалості бізнесу на засадах взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом; системного аналізу та моделювання  – при побудові моделі забезпечення досконалості бізнесу на засадах управлінської інноватики; системно-аналітичний – при збалансуванні взаємодії складників забезпечення досконалості бізнесу; узагальнення – при зведенні висновків за результатами досліджень. Об’єктом дослідження є система взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом. У статті представлено результати вирішення проблеми побудови моделі забезпечення досконалості бізнесу при збалансуванні взаємодії складників такого забезпечення та здійсненні процесу цифрової трансформації бізнес-моделі. Результати дослідження мають практичну цінність для підприємницьких структур, які прагнуть підвищити ефективність системи взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор Кривов’язюк, Луцький національний технічний університет

В даній статті вирішено проблему побудови ефективної системи взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом. Основною метою дослідження є удосконалення моделі забезпечення досконалості бізнесу на засадах взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом. Критичний аналіз літературних джерел та підходів до вирішення проблеми побудови досконалої моделі ведення бізнесу підкреслює різноманітність застосовуваних методичних підходів і методів управлінської інноватики, проте в умовах технологізації бізнесу, необхідності прискорення обміну інформацією, розвитку інноваційності та, воднораз, виникнення нових загроз виникає необхідність трансформації бізнесу та управління на засадах стратегування, інтелектуалізації управління, партнерської взаємодії, відповідності викликам зовнішнього середовища, комунікаційної ефективності, трансформації лідерства, збалансування проміжних і кінцевих результатів. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що своєчасне використання інноваційних засобів і методів управління при реалізації стратегічних намірів і цілей формує високу адаптивність компаній до трансформаційних процесів, що відбуваються у їх зовнішньому та внутрішньому середовищі під впливом впровадження цифрових технологій в бізнес-процеси. Науково-теоретичну та методологічну основу дослідження становили наступні методи: абстрактно-логічний та порівняльного аналізу – для узагальнення теоретичних підходів та підтвердження практичної вагомості розв’язання проблеми побудови моделі забезпечення досконалості бізнесу на засадах взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом; системного аналізу та моделювання  – при побудові моделі забезпечення досконалості бізнесу на засадах управлінської інноватики; системно-аналітичний – при збалансуванні взаємодії складників забезпечення досконалості бізнесу; узагальнення – при зведенні висновків за результатами досліджень. Об’єктом дослідження є система взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом. У статті представлено результати вирішення проблеми побудови моделі забезпечення досконалості бізнесу при збалансуванні взаємодії складників такого забезпечення та здійсненні процесу цифрової трансформації бізнес-моделі. Результати дослідження мають практичну цінність для підприємницьких структур, які прагнуть підвищити ефективність системи взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом.

Посилання

1. Abdallah, A.B., Alkhaldi, R.Z. & Aljuaid, M.M. (2021) Impact of social and technical lean management on operational performance in manufacturing SMEs: the roles of process and management innovations. Business Process Management Journal, 27 (5), 1418-1444. https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2020-0252.
2. Alfaro, E. (2017). MIM3: Methodology of Innovation Management for Obtaining the Level 3 of I2MM. ICPE Public Enterprise Half-Yearly Journal, 23(1), 23-65. https://doi.org/10.21571/pehyj.2017.2301.03.
3. Alofan, F., Chen, St., Tan, H. (2020) National cultural distance, organizational culture, and adaptation of management innovations in foreign subsidiaries: A fuzzy set analysis of TQM implementation in Saudi Arabia. Journal of Business Research, 109, 184-199. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.037.
4. Alotaibi, Y., Liu, F. (2017) Survey of business process management: challenges and solutions. Enterprise Information Systems, 11 (8), 1119−1153. https://doi.org/10.1080/17517575.2016.1161238.
5. Bell, E., Bryman, A. & Harley, B. (2019). Business Research Methods. 5th Edition, UK, Oxford University Press.
6. Britchenko, I.G., Smerichevskyi, S.F., Kryvoviaziuk, I.V. Transformation of entrepreneurial leadership in the 21st century: prospects for the future. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press: Proceedings of the 2nd International Conference on Social, economic, and academic leadership (ICSEAL 2018), volume 217, 115–121. https://doi.org/10.2991/icseal-18.2018.17.
7. Broekhof, M. & Godillot, B. (2015). How to Manage Innovation as a Business. Understanding the Best Approaches and Tools to Manage the Complexity of Innovation. URL: https://kalypso.com/files/docs/How_to_Manage_Innovation_as_a_Business.pdf.
8. Crucerescu, C. (2020) Economic paradigms and business models to achieve the sustainability of companies. The USV Annals of Economics and Public Administration, 20 (2), 72-80. URL: http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1264/1042.
9. Ghezzi, A., Cavallo, A. (2020) Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches. Journal of Business Research, 110, 519-537. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.013.
10. Gil-Gomez, H., Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R. & Lozano-Quilis, J.A. (2020) Customer relationship management: digital transformation and sustainable business model innovation, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33:1, 2733-2750, DOI: 10.1080/1331677X.2019.1676283.
11. Hensmans, M. (2021) The innovation pyramid: five approaches to strategic decision-making, Journal of Business Strategy, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JBS-12-2020-0292.
12. Docherty, М. (2006). Primer on open innovation: Principles and practice. PDMA Visions, ХХХ (2), 13-17. URL: https://venture2.com/wp-content/uploads/2013/10/Primer_on_open_Innovation_Visions_April06.pdf.
13. Kryvovyazyuk, I. (2014). Crisis and innovative activity of Ukraine's industrial enterprises. Actual Problems of Economics, 159 (9), 218-223.
14. Kryvovyazyuk, I. (2013) Innovative approach to strategy selection for enterprise crisis management. Actual Problems of Economics, 149 (11), 77-85.
15. Kryvovyazyuk, I., Vakhovych, I., Kaminska, I., Dorosh, V. (2020) Managerial innovations in methodology of solving export-import activity problems and ensuring international corporations business excellence. Quality - Access to Success, 21(178), 50-55. URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/QAS_Vol.21_No.178_Oct.2020_p.50-55.pdf.
16. Kryvovyazyuk, I.V., Strilchuk, R.M. (2016). Strategic opportunities management at engineering enterprises. Actual Problems of Economics, 183 (9), 144-155.
17. Lin, H., Chen, M. and Su, J. (2017) How management innovations are successfully implemented? An organizational routines’ perspective. Journal of Organizational Change Management, 30(4), 456-486. https://doi.org/10.1108/JOCM-07-2016-0124.
18. Mezentseva, O. (2019). Intellectualization of enterprise management using Business Intelligence’s instruments. Technology Audit and Production Reserves, 4(4(48), 19–24. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.179264.
19. Model EFQM 2019 (2020) EFQM. Improving organisations. URL: https://www.efqm.org/efqm-model (дата звернення: 27.01.2022).
20. Nermien, Al-Ali (2003) Comprehensive Intellectual Capital Management: Step-by-Step. New Jesey, Hoboken, John Wiley & Sons.
21. Shalmo, D., Christopher, A. Williams, Luke, Boardman (2017) Digital ttansformation of bussines models – best practice, enablers and roadmap. International Journal of Innovation Management, 21 (08), 1–17. DOI: 10.1142 / S136391961740014X.
22. Trimi, S., Berbegal-Mirabent, J. (2012) Business model innovation in entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 8, 449–465. https://doi.org/10.1007/s11365-012-0234-3.
23. Van der Aalst, W., La Rosa, M. & Santoro, F. (2016). Business process management. Business & Information Systems Engineering, 58(1), 1-6. https://doi.org/10.1007/s12599-015-0409-x.
24. Voelpel, S.C., Leibold, M. & Tekie, E.B. (2004) The wheel of business model reinvention: how to reshape your business model to leapfrog competitors. Journal of Change Management, 4:3, 259-276, DOI: 10.1080/1469701042000212669.
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Ігор Кривов’язюк. (2022). МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСКОНАЛОСТІ БІЗНЕСУ НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІННОВАТИКИ. Економічний форум, 1(2), 112-119. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-14
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ