СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Кузьмак Олег Луцький національний технічний університет
Ключові слова: соціальна відповідальність, конкурентоспроможність, маркетингова стратегія конкурентоспроможності, сталий розвиток, ефективність, імідж, бренд.

Анотація

У статті узагальнюються питання щодо ролі соціальної відповідальності як основного інструменту у формуванні маркетингової стратегії та підвищенні конкурентоспроможності підприємств, зосереджуючись на сприянні сталому розвитку. Розглядаються способи, за допомогою яких підприємства можуть інтегрувати соціальну відповідальність у свої основні стратегії, щоб не лише відповідати етичним і суспільним очікуванням, але й отримати конкурентну перевагу на ринку. Основною метою статті є дослідження сутності, визначення концептуального змісту та обґрунтування впровадження концепції соціальної відповідальності в систему стратегічного маркетингового управління підприємством як необхідної передумови забезпечення його конкурентоспроможності в напрямку сталого розвитку. Систематизація літературних джерел свідчить про дискусійність та певні розбіжності у розумінні та трактуванні сутності соціальної відповідальності, впровадження концепції соціальної відповідальності та її інтеграції у формування м маркетингової стратегії конкурентоспроможності. Актуальність вирішення поставленої проблеми полягає у тому, що формування культури соціальної відповідальності з орієнтацією на зацікавлені сторини, має стати одним із інструментів забезпечення передумов конкурентних переваг сучасних підприємств, зміцнення іміджу та збільшення прибутки бізнесу шляхом створення цінності, збільшення інновацій, покращення відносин із клієнтами та працівниками та розширення можливостей для зростання. Аналіз охоплює приклади та тематичні дослідження, які ілюструють успішне впровадження ініціатив соціальної відповідальності, підкреслюючи їх позитивний вплив на імідж бренду та лояльність клієнтів. Поєднуючи корпоративні цілі з соціальними та екологічними цілями, стаття виступає за цілісний підхід до бізнесу, який не тільки сприяє загальному благу, але й позиціонує компанії як рушіїв позитивних змін на глобальному ринку. Дослідження зводиться до висновків, що сучасні умови вимагають від підприємств інноваційного підходу до розвитку, а соціальна відповідальність, виступаючи системою взаємозв’язків із зацікавленими сторонами, стає ключовим напрямком цього розвитку. Інтеграція соціальної відповідальності в усі аспекти діяльності компанії, включаючи її філософію та систему стратегічного маркетингового управління підприємством, буде допомагати забезпечити не лише позитивний імідж, але й стійку конкурентоспроможність у подальшій перспективі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Кузьмак Олег, Луцький національний технічний університет

Посилання

1. Advance ESG (2021). What is corporate social responsibility (CSR)? Retrieved from: https://www.advanceesg.org/what-is-corporate-social-responsibility-csr/ (accessed 15 October 2023). [in English].
2. Bowen, H.R. (1953). Social responsibilities of the businessman ([1st ed.]). New York: Harper & Brothers. https://openlibrary.org/books/OL6132911M/Social_Responsibilities_of_the_Businessman (accessed 18 October 2023). [in English].
3. Boyett, Joseph H., & Boyett, Jimmie T. (2004). The Guru Guide to Marketing. A Concise Guide to the Best Ideas from Today's. Published by John Wiley & Sons, Inc. , Hoboken, New Jersey. [in English].
4. Carrol, A. (1999) Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct. Business and Society, 38, 268-295. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/282441223 (accessed 03 November 2023). [in English].
5. Carroll, A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons. 34. 39-48. https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G [in English].
6. Carroll, A.B. (2015). Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and complementary frameworks. Organizational Dynamics, 44(2), 87-96. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2015.02.002 [in English].
7. Chastity, H. (2020). The Growing Importance Of Social Responsibility In Business. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2020/11/18/the-growing-importance-of-social-responsibility-in-business/?sh=1fb20dff2283 (accessed 01 November 2023). [in English].
8. Davis, K. (1967). Understanding the social responsibility puzzle: what does the businessman owe to society. Business Horizons. 10 (4). 45-50. https://doi.org/10.1016/0007-6813(67)90007-9 [in English].
9. Deloitte Global (2021). Millennial and Gen Z Survey. Retrieved from: https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/legacy/docs/insights/2022/2021-deloitte-global-millennial-survey-report.pdf?icid=learn_more_content_click (accessed 28 September 2023). [in English].
10. Feefo (2021) Feefo Brand Perception Report 2021. Retrieved from: https://www.feefo.com/uk/business/resources/business-insights/brand-perception-report (accessed 15 September 2023). [in English].
11. Fink's, L. (2021). Larry Fink's 2021 letter to CEOs. Retrieved from: https://www.blackrock.com/us/individual/2021-larry-fink-ceo-letter (accessed 05 November 2023). [in English].
12. Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies. Journal of Sustainable Finance & Investment. 5:4, 210-233. https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917 [in English].
13. Im, Hyun Joong, liu, jia & Song, Kyojik (2022). Does Doing Good Make Corporate Patents More Valuable? Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=3549827 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3549827 (accessed 10 October 2023). [in English].
14. Inversini, A., Derchi, Giovanni-B. (2021). How to communicate CSR effectively on social media? Retrieved from: https://www.hospitalitynet.org/opinion/4106200.html (accessed 10 November 2023). [in English].
15. Kaminskaya, N. (2023). Sustainability & Ethical Marketing Practices. Retrieved from: https://www.linkedin.com/pulse/sustainability-ethical-marketing-practices-nadia-kaminskaya-mba (accessed 24 September 2023). [in English].
16. Kantar (2020). Purpose 2020 Snspiring Purpose-Led Growth. Retrieved from: https://kantar.no/globalassets/ekspertiseomrader/merkevarebygging/purpose-2020/p2020-frokostseminar-250418.pdf (accessed 19 September 2023). [in English].
17. Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A.(2016). Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality. The Accounting Review. 91 (6): 1697-1724. https://doi.org/10.2308/accr-51383 [in English].
18. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2019). Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit, Management for Professional, pp. 139-156. [in English].
19. Kurland, N., Baucus, M., & Steckler, E. (2022). Business and society in the age of COVID-19: Introduction to the special issue, Business and Society Review, S1, pp. 147-157. https://doi.org/10.1111/basr.12265 [in English].
20. Kuzmak O., Kuzmak O., & Pohrishchuk B. Sustainable development: Trends and realities of Ukraine. E3S Web of Conferences 255, 01035 (2021) ISCMEE 2021.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501035 [in English].
21. Kuzmak, О., & Kuzmak, О. (2023). Social responsibility of business towards sustainable development: case of Ukraine. Collection of papers new economy volume 1, №1. https://doi.org/10.61432/CPNE0101126k [in English].
22. Kuzmak O., Kuzmak O. (2023a). Transformational processes of ensuring sustainable urban development: the realities of Ukraine. IOP Conference Series. Volume 1254 , 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technology, Social and Economic Matters (ICSF-2023). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012079 [in English].
23. Marketing charts (2021) Consumers Want A Lot from Brands on the Sustainability Front. Retrieved from: https://www.marketingcharts.com/brand-related/csr-117184 (accessed 10 October 2023). [in English].
24. Microsoft (2023). Microsoft and Submittable to collaborate on the future of social impact in the cloud. Retrieved from: https://news.microsoft.com/2023/10/26/microsoft-and-submittable-to-collaborate-on-the-future-of-social-impact-in-the-cloud/ (accessed 01 November 2023). [in English].
25. National Securities and Stock Market Commission (2020). The Corporate governance code: the key requirements and the recommendations: Code from 12.03.2020. № 118. Retrieved from: https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-irekomendatsii/ (accessed 02 November 2023). [in English].
26. Panmore Institute (2023). Google (Alphabet) Stakeholders & Corporate Social Responsibility. Retrieved from: https://panmore.com/google-stakeholders-corporate-social-responsibility-csr-analysis (accessed 05 October 2023). [in English].
27. Porter Novelli purpose tracker (2020). The Business Imperative for Social Justice Today. Retrieved from: https://www.porternovelli.com/wp-content/uploads/2020/06/PN-Purpose-Tracker_Business-Imperative-for-Social-Justice-Today.pdf (accessed 11 September 2023). [in English].
28. PRI (2023). How did the PRI start? Retrieved from: https://www.unpri.org/pri/about-the-pri. (accessed 25 October 2023). [in English].
29. PwC Global (2021). A time for hope: Consumers’ outlook brightens despite headwinds. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey/archive/consumer-insights-survey-december-2021.html (accessed 07 October 2023). [in English].
30. Salesforce (2020). How Far Can the 1-1-1 Model Go? This Tech Darling Has a Unique Approach. Retrieved from: https://www.salesforce.com/news/stories/how-far-can-the-1-1-1-model-go-this-tech-darling-has-a-unique-approach/ (accessed 10 September 2023). [in English].
31. Stern, J. (2022). The Business Benefits of Corporate Social Responsibility Impact Assessments. Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/01/24/the-business-benefits-of-corporate-social-responsibility-impact-assessments/?sh=67db47883209 (accessed 10 November 2023). [in English].
32. UN (1992). Rio De Janeiro Declaration on Environment and Development. Planet Earth Summit. Rio de Janeirо. Retrieved from: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf (accessed 19 September 2023). [in English].
33. UN (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1). Retrieved from: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (accessed 29 September 2023). [in English].
34. UN Global Compact (2023). See who’s involved. Retrieved from https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=&search%5Bcountries%5D%5B%5D=206&search%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc&search%5Bper_page%5D=10 (accessed 29 October 2023). [in English].
35. Unilever (2021). Unilever Sustainable Living Plan 2010 to 2020: Summary of 10 years’ progress. Retrieved from: https://www.unilever.com/files/92ui5egz/production/16cb778e4d31b81509dc5937001559f1f5c863ab.pdf (accessed 05 November 2023). [in English].
Опубліковано
2024-01-23
Як цитувати
Кузьмак Олег. (2024). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економічний форум, 1(4), 70-80. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-9
Розділ
МАРКЕТИНГ