РЕГІОНАЛЬНИЙ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ: ДЕФІНІЦЯ ПОНЯТТЯ

  • Газуда Сергій ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: регіон, бренд-менеджмент, регіональний брендинг, цінність, конкурентоспроможність, бренд-стратегія, національний простір, міжнародний простір

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність формування регіонального бренд-менеджменту як інструменту підвищення конкурентоспроможності регіону. Зазначено, що регіональний бренд-менеджмент дозволить забезпечити впізнаваність території, забезпечити її імплементацію у національну та міжнародну економічну спільноту, сформувати позитивний імідж серед інвесторів, представників бізнесу, споживачів та інших груп стейкхолдерів. Проведено огляд літератури змісту понять «бренд-менеджмент» та «регіональний брендинг». Проведені дослідження поняття «бренд-менеджмент» дозволили сформувати три підходи до розуміння його змісту: системний підхід (система, яка визначає послідовність реалізації заходів щодо об’єкта брендування), стратегічний підхід (стратегічний план заходів щодо створення ефективного бренду), економічний підхід (забезпечення рентабельності об’єкта дослідження, збільшення дохідності та зростання вартості його капіталу, забезпечення рентабельності об’єкта брендування, збільшення дохідності та зростання вартості його капіталу). Запропоновано в основу бренд-менеджменту покласти комплексний підхід, який передбачатиме виконання послідовності дій щодо створення брендингу; розробку бренд-стратегії; отримання економічної вигоди від ефективно сформованого бренд-менеджменту. Досліджено сутність поняття «регіональний брендинг». Проведені дослідження показали, що в основі регіонального брендингу покладено три основні характеристики: забезпечення конкурентоспроможності регіону; система економічних, соціальних та екологічних цілей регіону; сукупність цінностей, які формують ідентичність регіону. У статті запропоновано розглядати регіональний бренд-менеджмент як сукупність заходів, спрямованих на розробку бренд-стратегії,   яка дозволить сформувати соціо-еколого-економічні цінності території та її ідентичність з поміж інших територіальних одиниць, задля забезпечення конкурентоспроможності та зростання валового регіонального продукту. Доведено, що ефективно сформований регіональний бренд-менеджмент сприятиме залученню інвестицій в економіку регіону, покращенню соціально-економічного розвитку території, активізації розвитку бізнес-середовища, підвищенню рівня її конкурентоспроможності та нарощенню присутності у національному та міжнародному просторах в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Газуда Сергій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.е.н., доцент

кафедри економічної теорії

https://orcid.org/0000-0001-8148-6783

gazudasergij@gmail.com

 

Посилання

1. Pavlova I.O. Brend-menedzhment silskykh terytorii pivdennoho rehionu. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Visnyk KhDU. Seriia Ekonomichni nauky. Tom 2. №28. 2018. URL: https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/11.
2. Ivashova N.V. Mistse brendynhu u suchasnykh marketynhovykh kontseptsiiakh. Marketynh i menedzhment innovatsii. 2011. №4. S. 89-97.
3. Kotliar A.B. Brend-menedzhment u systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom URL:http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/73784.doc.htm.
4. Iudina N.V. Brend-menedzhment: navchalnyi posibnyk. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2020. 114 s.
5. Moskaliuk S. Brend u stratehichnomu upravlinni pidpryiemstvom. Visnyk Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstva. Ternopil. 2005. Vyp. 4. S. 71-76.
6. Vdovichena O.H., Shuprudko N.V., Vovk S.V. Rozvytok rehionalnykh brendiv (praktyka oblastei Ukrainy). Ekonomika ta derzhava. №11/2020.
URL:http://www.economy.in.ua/pdf/11_2020/14.pdf
7. Bezrukova N.V., Svichkar V.A. Osoblyvosti brend-menedzhmentu v transnatsionalnykh korporatsiiakh.
URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2748.
8. Smerichevskyi S.F., Petropavlovska S.Ie., Radchenko O.A. Brend-menedzhment: navchalnyi posibnyk. K.: NAU, 2019. 156 s.
9. Iatsyshyna L.K. Brend-menedzhment: navch. Posibnyk. Vynohradov. K.: KNUTD, 2011. 102 s.
10. Smolych D.V. Sutnist poniattia brend-menedzhment ta yoho rol v diialnosti orhanizatsii. Ekonomichni nauky : zbirnyk naukovykh prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia “Rehionalna ekonomika”. Vypusk 19 (75). Redkol.: vidp. red. d.e.n., profesor L.L. Kovalska. Lutsk: VIP LNTU, 2022. 290 s.
11. Studinska H.Ia. Terytorialnyi brend yak mekhanizm reinkarnatsii depresyvnykh rehioniv Ukrainy. Ekonomika: realii chasu. 2015. № 1. S. 62-72. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_1_12
12. Kuzmuk O. Terytorialnyi brendynh yak instrument mistsevoho rozvytku. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filos.-politoloh.studii. 2018. Vypusk 16. S.156-161. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/16_2018/24.pdf.
13. Nahorniak T. Brendynh terytorii yak predmet mizhdystsyplinarnoho naukovoho znannia. Suchasna ukrainska polityka. 2011. № 24. S. 35 – 42.
14. Nechai O. Marketynh rehionu, yak metod pidvyshchennia konkurentospromozhnosti. Ekonomika i rehion. 2010. №25. S.41-45.
15. Biliavskyi V.M. Terytorialnyi brendynh yak instrument rozvytku rehionu (na prykladi Zhytomyrskoi oblasti). Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu 2019. № 3. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/10-16.pdf.
16. Vorobiova N.P. Rehionalnyi turyzm v pobudovi rehionalnoho brendu. Materialy I Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Rehionalnyi turyzm: suchasnyi stan ta shliakhy optymizatsii» (m. Kyiv, 2 kvitnia 2021 r.). K.: KROK, 2021. S.16-18.
17. Kolesnytska N. Alhorytmy formuvannia rehionalnykh brendiv. Naukovyi zhurnal. Osvita rehionu: politolohiia, psykholohiia, komunikatsii. №1. 2013. URL: https://social-science.uu.edu.ua/article/1005
18. Sydoruk A.V., Ostapenko L.V., Shuhai Ya.M. Stvorennia brendu yak zasib formuvannia turystychnoi pryvablyvosti rehionu. Ekonomika ta suspilstvo. Vypusk№28.2021.URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/484/463.
19. Go F. Place Branding: Global, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced. F. Go, R. Govers. NY. : Palgrave Macmillan, 2009. 256р.
Опубліковано
2024-01-23
Як цитувати
Газуда Сергій. (2024). РЕГІОНАЛЬНИЙ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ: ДЕФІНІЦЯ ПОНЯТТЯ. Економічний форум, 1(4), 87-93. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-11
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ