ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

  • Кощій Оксана Луцький національний технічний університет
Ключові слова: організація, ефективність функціонування організації, цифрова конкурентоспроможність, цифрові технології, цифровізація

Анотація

У статті розглянуто питання cтановлення цифрової економіки та виявлено передумови цього процесу. З’ясовано вплив процесу цифровізації на діяльність організацій. Наголошено на необхідності проведення трансформації традиційної моделі їх господарювання та імплементації в неї інструментів цифрової трансформації.

Виявлено, що сучасні організації почали здійснювати цифрову трансформацію для успішного протистояння потенційним перешкодам з боку конкурентів, підвищення результативності та ефективності свого функціонування, пришвидшення пристосування до змін зовнішнього середовища тощо.

Виявлено, що національна економіка та вітчизняні організації мають низькій рівень цифрової конкурентоспроможності, що не дозволяє їм належним чином скористатися перевагами цифровізації. Встановлено, що відносно невелика частка вітчизняних підприємств здійснюють електронну торгівлю, мають високу питому частку реалізованої продукції з використанням електронної торгівлі у загальних її обсягах, використовують соціальні медіа, купують послуги хмарних обчислень, мають веб-сайт та чат-сервіс для спілкування з клієнтами,  використовують робототехніку тощо. Обґрунтовано необхідність  активізації цифровізації вітчизняних організацій, яку слід здійснювати з врахуванням наступних порад: основою цифровізації мають бути не технології, а люди і трансформація бізнес-моделей; процес діджиталізації має бути стійким і зосередженим; слід володіти інформацією про існуючі ризики та сприймати їх як невід’ємну складову цифрової трансформації; слід зацікавити працівників у діджиталізації бізнес-процесів, пояснити їм необхідність та переваги діджиталізації; необхідно забезпечити високий рівень сприйняття інновацій; потрібне впровадження цифрового мисленням в управлінні ключовими процесами, клієнтами і командами; успішна діджиталізація можлива лише за участю усіх працівників.

Цифровізація діяльності вітчизняних організацій  викликає потребу у розробці і впровадженні інноваційних платформ, які б сприяли прискоренню виробничих процесів та інтеграції даних, спрощували аналіз і підготовку управлінських рішень. В процесі цифрової трансформації діяльності вітчизняних організацій слід враховувати наступні основні тренди в даній сфері: роботизація промислових виробництв; використання аналітичних даних на основі Big data у моделюванні і прогнозуванні; інтелектуальні пристрої і «інтернет речей»; хмарні інструменти (зберігання даних, обробка і обчислення); «AR» (доповнена реальність) і «VR» (віртуальна реальність).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Кощій Оксана, Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор

https://orcid.org/0000-0001-6089-4550

o.kocshiy@lntu.edu.ua

 

Посилання

1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [State Statistics Service of Ukraine]. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (Last accessed: 11.07.2023). [in Ukrainian].
2. Zhyhalkevych Zh. M. Didzhytalizatsiia yak osnovnyi faktor rozvytku biznes-struktur. [Digitization as the main factor in the development of business structures]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/99.pdf (Last accessed: 17.07.2023). [in Ukrainian].
3. Havrylenko N. H. & Tarasenko I. O. Tsyfrova ekonomika yak chynnyk rozvytku ta formuvannia konkurentnykh perevah pidpryiemstva. [The digital economy as a factor in the development and formation of competitive advantages of the enterprise]. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/18712/1/DOMIN2021_P104-106.pdf (Last accessed: 17.07.2023). [in Ukrainian].
4. Ovchynnikova V. O. & Toropova V. I. (2019). Rozvytok pidpryiemstv zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh tsyfrovizatsii. [Development of railway transport enterprises of Ukraine in conditions of digitalization]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 68, 175-181. [in Ukrainian].
5. Tkachenko I. S. & Sharko V. V. (2022). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva v umovakh tsyfrovoi ekonomiky. [Competitiveness of the enterprise in the conditions of the digital economy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 1, 43-48. [in Ukrainian].
6. Boulton C. (2020). What is digital transformation? A necessary disruption. URL: https://www.cio.com/article/3211428/what-is-digital-transformation-a-necessary-disruption.html (accessed 27.07.2023).
7. The official site of We Are Social Inc. Digital in 2020. URL: https://wearesocial.com/digital-2020 (accessed 1.08.2023).
8. World Digital Competitiveness Ranking (2022). URL: https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/ (accessed 17.07.2023).
Опубліковано
2024-01-23
Як цитувати
Кощій Оксана. (2024). ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економічний форум, 1(4), 94-101. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-12
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ