ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

  • Тендюк Алла Луцький національний технічний університет
Ключові слова: сталий розвиток, стратегія сталого розвитку, стандарти сталого розвитку, соціальна відповідальність, стандарти управління

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність впровадження стратегії сталого розвитку для підприємств України на сучасному етапі. Деталізовано сутність стратегії сталого розвитку підприємства та її основних складових: екологічної, економічної та соціальної, визначено позитивні ефекти від її реалізації. Обґрунтовано доцільність впровадження в практику діяльності підприємства стандартів GRI, який передбачає звітність підприємства за трьома ключовими групами показників екологічними, економічними та соціальними, а також стандарту ESG, що базується на впровадженні високого рівня стандартів якості довкілля, соціальної відповідності та відповідних стандартів управління. Стандарт GRI орієнтований на впровадження оцінки взаємного впливу підприємства на екологію, економіку та соціум, що реалізується у двох напрямках «ззовні всередину» та «зсередини назовні», формування на цій основі системи звітності підприємства. Впровадження стандартів сталого розвитку бізнесу ESG дозволяє узгодити потреби та інтереси власників, співробітників, постачальників, клієнтів та інвесторів, та на цій основі сформувати бачення загальної стратегії розвитку підприємства. Окрім екологічної та соціальної відповідальності цим стандартом передбачено досягнення високого рівня стандартів управління, що базуються на принципах забезпечення прозорості роботи підприємства, відповідності діяльності нормативним вимогам, систему винагород топ-менеджменту з урахуванням критеріїв сталості, запровадження системи управління ризиками, етичності ділової поведінки, уникнення конфлікту інтересів.

У дослідженні деталізовано етапи впровадження стандартів ESG, якими є з’ясування інтересів та цілей зовнішніх та внутрішніх зацікавлених сторін, визначення пріоритетності завдань щодо сталого розвитку, оцінка поточного стану підприємства щодо стандартів ESG, визначення цілей, оцінка розривів між цілями та поточним станом підприємства щодо сталого розвитку, розробка плану впровадження стандартів, впровадження стандартів, збір, оцінка та аналіз інформації за результатами впровадження стандартів, коригування діяльності відповідно до виявлених відхилень.

Зроблено висновок, що впровадження запропонованих стандартів сприятиме формуванню ряду конкурентних переваг, серед яких є досягнення високих екологічних стандартів, зростання енергоефективності та зниження відходоємності, скорочення операційних витрат, сприяння залученню «зелених інвестицій», подолання бар’єрів для виходу на міжнародні ринки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тендюк Алла, Луцький національний технічний університет

Посилання

1 .147,5 mlrd $ — zahalʹna suma pryamykh zbytkiv, zavdanykh infrastrukturi Ukrayiny cherez viynu [$147.5 billion is the total amount of direct damage caused to the infrastructure of Ukraine due to the war] . Kyiv School of Economics. URL:: https://www.kse.ua
2. Onovlena otsinka potreb Ukrayiny na vidnovlennya ta vidbudovu [Updated assessment of Ukraine's needs for recovery and reconstruction]. URL:: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2023/03/23
3. Pidryv Kakhovsʹkoyi HES - ekolohiya zaznala zbytkiv na 1,5 mlrd dolariv. RBK-Ukrayina [ Undermining the Kakhovskaya HPP - ecology suffered losses of 1.5 billion dollars. RBC-Ukraine]. URL:: https://www. rbc.ua.
4. Our Work on the Sustainable Development Goals in Ukraine. URL:: https://ukraine.un.org/en/sdgs
5. How to use the GRI Standards. URL: https://www.globalreporting.org.
6. ESG strategy and management. Complete guide for business. URL: https://www.techtarget.com/sustainability/feature/ESG-strategy-and-management-Complete-guide-for-businesses
Опубліковано
2024-01-23
Як цитувати
Тендюк Алла. (2024). ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ. Економічний форум, 1(4), 102-108. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-13
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ