МЕТОДИ І МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

  • Лісовська Лідія Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: результат науково-дослідних робіт, оцінювання готовності, оцінювання авартоті, моделі оцінювання, методи оцінювання

Анотація

У статті узагальнено питання обґрунтування та вибору методів оцінювання вартості результатів науково-технічних робіт (НТР) в процесі їх комерціалізації університетами у бізнес-середовище. Основною метою дослідження є аналізування діючих методів оцінювання результатів науково-технічних робіт як об’єктів інтелектуальної власності та їх групування для представлення характеристики з метою практичного використання. Оцінювання вартості результатів НТР є одним із засадничих завдань її ефективної комерціалізації. Якісне та об’єктивне оцінювання потрібно розглядати як перший і визначальний етап у процесі формування угоди про трансфер результатів НТР. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що визначення «справедливої» ціни повинно стати не лише джерелом компенсації зусиль авторам, але й чинником успішного інноваційного розвитку університетів. Дослідження проблеми здійснено в такій логічній послідовності: спочатку проаналізовано методи та моделі визначення вартості результатів НТР, а потім проведено порівняльний аналіз переваг та обмежень їхнього використання для різних видів результатів НТР та інновацій відповідно. Методологічним інструментарієм дослідження слугували: системний підхід, методи аналізу й синтезу, історичний, логічного узагальнення, порівняння та ін. Об’єктом дослідження обрано методичні та методологічні підходи оцінювання вартості результатів НТР, а предметом – обгрунтування вибору оптимального методу за встановленими цілями оцінювання. У дослідженні систематизовано моделі оцінювання вартості результатів НТР. Це: моделі на основі активів; моделі на основі витратного аналізування; моделі на основі конкурентного аналізування; моделі на основі доходного аналізування; моделі на основі вартісного аналізування. Дослідження підтверджує та теоретично доводить, що перспективною є та модель, яка не обмежуватиметься однозначним визначенням вартості результатів НТР, а забезпечить принаймні дворівневу оцінку вартості (мінімальне та максимальне значення), що давало би змогу визначати рівень комерційного потенціалу результатів НТР. Такий підхід надаватиме можливість університету та споживачеві результатів НТР розробляти і впроваджувати заходи щодо покращення стану справ із цією НТР, наближаючи її вартісну оцінку до бажаного значення. Результати дослідження можуть бути корисними для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, фахівців центрів трансферу технологій або аналогічних підрозділів університетів, аудиторів, оцінювачів технологій, менеджерів різних інституційних рівнів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лісовська Лідія, Національний університет «Львівська політехніка»

Посилання

1. World Intellectual Property Organization. (2023). Valuing Intellectual Property Assets. Retrieved from https://www.wipo.int/sme/en/ip-valuation.html
2. European IP Helpdesk. (2023, April). Intellectual Property Valuation. [PDF File]. intellectual property valuation-EA0323335ENN.pdf
3. Valentiam. (2023). Intellectual property valuation: What you need to know. Retrieved from https://www.valentiam.com
4. World Intellectual Property Organisation. (2023). Module 11: IP Valuation. Retrieved from https://www.wipo.int/sme/documents/pdf
5. Compagnucci, L., & Spigarelli, F. (2020). The Third Mission of the university: A systematic literature review on potentials and constraints. Technological Forecasting and Social Change, 161, 120284.
6. Mian, S. H., Salah, B., Ameen, W., Moiduddin, K., & Alkhalefah, H. (2020). Adapting universities for sustainability education in industry 4.0: Channel of challenges and opportunities. Sustainability, 12(15), 6100.
7. Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D’Este, P., et al. (2013). Academic engagement and commercialization: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42(2), 423–442. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.09.007.
8. Schaeffer, V., Öcalan-Özel, S., & Pénin, J. (2018). The complementarities between formal and informal channels of university–industry knowledge transfer: A longitudinal approach. Journal of Technology Transfer. https://doi.org/10.1007/s10961-018-9674-4.
9. Huggins, R., Prokop, D., & Thompson, P. (2020). Universities and open innovation: The determinants of network centrality. The Journal of Technology Transfer, 45, 718-757.
10. Tseng, F. C., Huang, M. H., & Chen, D. Z. (2020). Factors of university–industry collaboration affecting university innovation performance. The Journal of Technology Transfer, 45, 560-577.
11. Xie, X., & Wang, H. (2020). How can open innovation ecosystem modes push product innovation forward? An fsQCA analysis. Journal of Business Research, 108, 29-41.
12. Kumar, S., Pandey, N., Lim, W. M., Chatterjee, A. N., & Pandey, N. (2021). What do we know about transfer pricing? Insights from bibliometric analysis. Journal of Business Research, 134, 275-287.
13. Brignall, T. J., et al. (1991). Product costing in service organizations. Management Accounting Research.
14. Lisovska, L., Chukhray, N., Shakhovska, N., Mrykhina, O., & Bublyk, M. (2019). Methodical approach to assessing the readiness level of technologies for the transfer. In: Advances in Intelligent Systems and Computing IV. / N.Shakhovska, M.Medykovskyy, (eds.). Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland. 259-282.
15. Lisovska, L., Mrykhina, O., Dzyubyk, A., Terebukh, А. (2020). Competitive pricing model for R&D products transfer. In Intelligent computer-integrated information technology in project and program management: Collective monograph, edited by I.Linde, I. Chumachenko, V.Timofeyev: ISMA, 324 p.
16. Parasuraman, A. (2000). Technology Readiness Index (Tri): A Multiple-Item Scale to Measure Readiness to Embrace New Technologies. Journal of Service Research, 2(4), 307–320.
17. NASA. (2017). Technology Readiness Level. Retrieved from https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion1.html
Опубліковано
2024-01-23
Як цитувати
Лісовська Лідія. (2024). МЕТОДИ І МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. Економічний форум, 1(4), 109-117. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-14
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ