РОЗВИТОК ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ

  • Пиріг Світлана Луцький національний технічний університет
Ключові слова: платіжна інфраструктура, безготівкові розрахунки, платіжні системи, платіжні пристрої

Анотація

У статті узагальнено питання розвитку платіжної інфраструктури в контексті зростання безготівкових розрахунків в Україні, що є одним із головних елементів операцій, щодо передачі грошової вартості в обмін на товар/послугу в безготівковій формі. Основною метою дослідження є оцінка розвитку платіжної інфраструктури та залежності зростання безготівкових розрахунків від розвитку платіжної інфраструктури. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми свідчить про те, що даний процес вимагає вдосконалення сучасних технологій та нових звичок. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що розвиток платіжної інфраструктури забезпечує економічну діяльність, створюючи умови для руху грошових коштів між учасниками економічного обігу і надає можливість ефективно використовувати фінансові ресурси, що впливають на стабільність фінансової системи, вартість операцій, ліквідність банківської системи та загалом на ефективну діяльність економіки. Дослідження теми розвитку платіжної інфраструктури в контексті зростання безготівкових розрахунків в Україні здійснюється в такій логічній послідовності: визначено актуальність; здійснено оцінку показників діяльності платіжної інфраструктури в Україні; визначено величину коефіцієнта кореляції та тісноту зв’язку між кількістю безготівкових операцій та платіжною інфраструктурою. Методологічним інструментарієм методів дослідження були кілька останніх років досліджень. Об’єктом дослідження є платіжна інфраструктура, що впливає на динамічний розвиток безготівкових розрахунків в Україні. У статті представлені результати емпіричного аналізу взаємозв’язку зростання платіжної інфраструктури і зростання безготівкових розрахунків. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що розвиток платіжної інфраструктури є вагомим чинником щодо потенціалу розвитку безготівкових розрахунків в Україні. Результати дослідження можуть бути корисними для науковців та практиків, що займаються дослідженням розвитку безготівкових розрахунків в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Пиріг Світлана, Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0002-1205-9814

s.pyrih@lutsk-ntu.com.ua

Посилання

1. NBU Financial Market Infrastructure Oversight Report (2022). URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads /article/Report_oversight_2022.pdf?v=4 (accessed 18 June 2023) [in Ukrainian].
2. Regulation on the procedure for conducting an oversight of the payment infrastructure in Ukraine dated August 24, 2022 No. 187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0187500-22#Text (accessed 25 June 2023) [in Ukrainian].
3. NBU. SEP URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/sep (accessed 10 June 2023) [in Ukrainian].
4. NBU National payment system «Ukrainian payment space» URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/prostir (accessed 15 July 2023) [in Ukrainian].
5. Chupryna L.V. (2019). Problems and prospects of the development of non-cash payments in Ukraine. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/ 71. (accessed 10 July 2023) [in Ukrainian].
6. Dzyublyuk O.V., Korneev V.V., Mishchenko V.I. (2017). Theory and practice of money circulation and banking in conditions of global financial instability: monograph / edited by Doctor of Economic Sciences, Prof. O.V. Dzyublyuk Ternopil: FOP Osadtsa Yu.V., 2017. 298 p.
7. Dyky V. (2017). Development of cashless economy in Ukraine. URL: http://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/Cashless-economy_05.12.2017.pdf (access date: (accessed 14 July 2023) [in Ukrainian].
8. Nikolayeva A.M., Pyrig S.O., Oleksandrenko I.V. (2019). Non-cash payments: an indicator of the country's economic growth. Economic Forum: Science. zh-l Lutsk: RVV LNTU, 2019. No. 1. P. 151-158.
9. Ishchuk L. I., Pyrig S. O., Oleksandrenko I. V. (2021). Assessment of the level of the payment card market and factors affecting its development. Economic Forum. Science zh-l Lutsk: RVV LNTU, 2021. No. 1. 168 p. P. 184-192.
10. Ishchuk L.I., Pyrig S.O., Vakhnovska N.A. (2018). The role of payment systems in the development of the cashless economy of Ukraine. Coll. of science Ave. «Economic Sciences». «Accounting and Finance» series. Issue 15 (57). Lutsk: LNTU, 2018. P. 107-115.
Опубліковано
2024-01-23
Як цитувати
Пиріг Світлана. (2024). РОЗВИТОК ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ. Економічний форум, 1(4), 167-174. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-21
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ