ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ

  • Іщук Леся Луцький національний технічний університет
  • Іщук Вікторія Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Ключові слова: валюта, криптовалюта, фінансовий інструмент, оподаткування, інвестування

Анотація

У статті вказано на поширеності криптовалют у сучасному суспільстві та досліджено особливості її використання. Систематизація літературних джерел, закордонного досвіду та даних ринку свідчить про дискусійність та певні розбіжності у розумінні та трактуванні сутності криптовалюти, що впливає на її впровадження в діяльність бізнесу та використання громадянами як на законодавчому рівні, так і з боку фінансової системи. Актуальність вирішення поставленої проблеми полягає у тому, що держава повинна швидко реагувати на зміни у суспільстві та пристосовуватись до них, запобігаючи виникненню негативних наслідків насамперед для самої держави, а також і для пересічних громадян. Методологічною основою здійсненого дослідження є використання методів аналізу, синтезу, теоретичного узагальнення, економіко-статистичний. У статті визначено головні особливості криптовалюти як явища, способи її використання. Обґрунтовано доцільність впровадження її у законний обіг. Виокремлено негативні аспекти, що завдають шкоди фінансовій системі держави, та чинники, які допомагають останній розвиватись. Наведено закордонний досвід врегулювання використання криптовалюти та її оподаткування, що позитивно впливає на правові та фінансові сфери діяльності держави. З огляду на виокремлені слабкі та сильні сторони криптовалюти, сформульовано загрози використання криптовалют та подальші можливості щодо неї. У статті досліджено сучасний стан розвитку ринку криптовалют та здійснено порівняння з ринком 2017 року: проаналізовано вартість, ринкову капіталізацію та відсоток від загальної ринкової капіталізації криптовалют. Проаналізовані можливі види інвестиційної діяльності щодо криптовалюти. Досліджено вплив криптовалюти на навколишнє середовище. Вказано на необхідності втручання держави у врегулювання обігу криптовалют, знаходячи варіанти подолання наслідків слабких сторін криптовалюти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Іщук Леся, Луцький національний технічний університет

Candidate of Economic Sciences, Associate Profecor,

https://orcid.org/0000-0002-1724-0292

L.Ishchuk@lutsk-ntu.com.ua

 

Іщук Вікторія, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Іщук Вікторія, магістр

viktoriia.ishchuk@ukma.edu.ua

Посилання

1. Judgment of the European Court of Justice of October 22, 2015, case C-264/14 «Swedish Tax Authority v. David Hedquist». URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%20PDF/?uri=CELEX:62014CJ0264
2. Nekit K. H. Dynamika pravovoho rehuliuvannia kryptovaliut (kryptoaktyviv) u Yaponii. Nauka ta suspilne zhyttia Ukrainy v epokhu hlobalnykh vyklykiv liudstva u tsyfrovu eru: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. z nahody 30-richchia proholoshennia nezalezhnosti Ukrainy ta 25-richchia pryiniattia Konstytutsii Ukrainy (m. Odesa, 21 trav. 2021 r.). Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2021. T. 2. S. 449-451.
3. Vartist 1 Bitcoin. URL: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ (data zvernennia: 02.08.2023).
4. Total Cryptocurrency Market Cap. URL: https://coinmarketcap.com/charts/ (data zvernennia: 02.08.2023).
5. Shirinian L.V., Rohanova H.O. Osoblyvosti funktsionuvannia kryptovaliuty «Bitkoin». Biznes Inform. 2018. № 8. S. 145-152.
6. Todayʼs Cryptocurrency Prices by Market Cap. URL: https://coinmarketcap.com (data zvernennia: 02.08.2023).
7. 46 351 bitkoin zadeklaruvaly posadovtsi. URL: https://opendatabot.ua/analytics/bitcoin-2021 (data zvernennia: 02.08.2023).
8. OECD. Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues. Paris. 2020. P. 69. URL:https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.pdf (data zvernennia: 02.08.2023).
9. hchodo opodatkuvannia dokhodu vid prodazhu kryptovaliuty: indyvidualna podatkova konsultatsiia Derzhavnoi podatkovoi sluzhby vid 02.12.2020 roku № 4928/IPK/99-00-04-05-03-06. URL: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/gpsu/list-dps-vid-1055827.html (data zvernennia: 02.08.2023).
10. Europol. Internet organized crime threat assessment. 2017. URL: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta2017.pdf (data zvernennia: 02.08.2023).
11. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Bitcoin network power demand. URL: https://ccaf.io/cbnsi/cbeci (data zvernennia: 02.08.2023).
12. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Bitcoin greenhouse gas emissions. URL: https://ccaf.io/cbnsi/cbeci/ghg (data zvernennia: 02.08.2023).
13. Apolline Blandin, Dr. Gina Pieters, Yue Wu, Thomas Eisermann, Anton Dek, Sean Taylor, Damaris Njoki 3RD Global cryptoasset benchmarking study. Cambridge Centre for Alternative Finance. University of Cambridge. September 2020. 70 p.
Опубліковано
2024-01-23
Як цитувати
Іщук Леся, & Іщук Вікторія. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ. Економічний форум, 1(4), 175-182. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-22
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ